จริงหรือ ยกเลิกประกันโควิด เจอ จ่าย จบ อ่านก่อนตัดสินใจทำ

ไขข้อสงสัยประกันโควิด เจอ จ่าย จบ ยกเลิกไหม

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าผ่านมาหลายปีการระบาดของโควิด-19 ยังคงทวีความรุนแรงขึ้น เป็นวิกฤติโรคระบาดที่ต้องเฝ้าระวัง เนื่องจากไวรัสสามารถกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่ได้ ทำให้แพร่กระจายเชื้ออย่างรวดเร็ว หลบหลีกภูมิคุ้มกันจากวัคซีนป้องกันโควิด-19 จึงไม่สามารถควบคุมการระบาดได้ทันท่วงที ด้วยวิกฤติโควิดระบาดหนักนี้เอง ส่งผลให้บริษัทประกันภัยส่อแววยกเลิกประกันโควิด-19 เจอ จ่าย จบ เนื่องจากไม่สามารถรับภาระไม่ไหวกับจำนวนผู้ติดเชื้อที่มีมากในปัจจุบัน

วิกฤติโควิด-19 ยังคงระบาดหนัก พบสายพันธุ์ใหม่ “โอไมครอน”

นับตั้งแต่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงปี 2019 จนถึงปัจจุบันยังคงไม่สามารถควบคุมโรคได้ ล่าสุด ไวรัสโคโรนา 2019 ได้มีการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่ “โอไมครอน (Omicron)” ที่สามารถแพร่เชื้อได้รวดเร็ว ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อจำนวนเพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง ในประเทศไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนแล้วกว่า 55 จังหวัด ทำให้เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 65 ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยได้ประกาศยกระดับมาตรการเตือนภัยโควิด-19 เป็นระดับ 4 เพื่อควบคุมการระบาด เช่น งดการเดินทางไปต่างประเทศ กักตัวทุกรายเมื่อเดินทางเข้าประเทศ งดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก งดการเดินทางข้ามจังหวัด งดโดยสารขนส่งสาธารณะโดยไม่จำเป็น งดรับประทานอาหารร่วมกันและดื่มสุราในร้านอาหาร และงดไปพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยง

ผู้คนสวมใส่หน้ากากอนามัยในช่วงโควิดระบาด

ประกันโควิด-19 เป็นหลักประกันค่ารักษาในยุคโควิดระบาด

เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 คนส่วนใหญ่มีความกังวลด้านค่ารักษาพยาบาลแม้ว่าทางภาครัฐจะมีสิทธิรักษาฟรี ดังนั้นคนจำนวนมากจึงเลือกทำประกันโควิด เพื่อแบ่งเบาภาระค่ารักษาหากเจ็บป่วยจากการติดเชื้อโควิด โดยประกันโควิดจะให้ความคุ้มครองด้านค่าชดเชยกรณีโคม่าหรือเสียชีวิต ค่ารักษาพยาบาล ค่าตรวจโควิด ค่าชดเชยขาดรายได้ และอื่น ๆ ตามแต่ละบริษัทประกันภัยจะออกผลิตภัณฑ์ประกันภัย มีราคาเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงหลักสิบเท่านั้น

ข่าวยุติประกัน คปภ. ยืนยันห้ามยกเลิกประกันโควิด-19

แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อจำนวนมากและต่อเนื่องเป็นเวลานาน ทำให้บริษัทประกันภัยเริ่มรับภาระให้ความคุ้มครองไม่ไหว โดยเฉพาะประกันโควิด เจอ จ่าย จบ ที่ต้องจ่ายค่าชดเชยทันทีเมื่อผู้เอาประกันตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 (โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกรมธรรม์) ดังนั้นบริษัทประกันภัยจึงมีการขอยกเลิกประกันโควิด เจอ จ่าย จบ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบการธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ยืนยันว่ามีคำสั่งให้ห้ามยกเลิกประกันภัยโควิด-19 เพราะเห็นชอบด้วยกฎหมาย ไม่ได้เป็นโทษต่อบริษัทประกันภัย และแม้ว่าในสนธิคู่สัญญาจะมีการระบุว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถบอกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าได้เป็นเวลา 30 วัน บริษัทประกันภัยก็ควรเลือกวิธีการเยียวยาอื่นแทน เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยได้รับผลกระทบน้อยที่สุด นอกจากนี้การยกเลิกประกันโควิด เจอ จ่าย จบ ยังส่งผลกระทบต่อผู้เอาประกันภัยที่ไม่ได้ทำผิดต่อสัญญาได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก รวมทั้งขัดต่อหลักการประกันภัย ทั้งนี้ทาง คปภ. ได้มีการหารือเกี่ยวกับมาตรการเยียวอื่น ๆ ที่จะช่วยประคับคองบริษัทประกันภัยด้วย

ยื่นอุทธรณ์ห้ามยกเลิกประกันโควิด-19 ของคปภ.

หลังจากมีคำสั่งห้ามยกเลิกประกันโควิด-19 จากคปภ. สมาคมประกันวินาศภัยได้ยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 64 ที่ผ่านมา เพื่อให้พิจารณายกเลิกคำสั่ง 2 ฉบับ ได้แก่

1 คำสั่งเรื่องยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทในกรมธรรม์ประกันภัย Covid-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย

2 คำสั่งเรื่องการรักษาพยาบาลตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้าย เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย

สรุปประกันโควิด-19 เจอ จ่าย จบ ยกเลิกไหม

จากข้อมูลข้างต้นการยกเลิกประกันโควิด-19 เจอ จ่าย จบ ยังอยู่ในช่วงยื่นอุทธรณ์คำสั่งคปภ. ทำให้ในขณะนี้ประกันโควิด-19 เจอ จ่าย จบ ต้องติดตามข่าวการยกเลิกต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เอาประกันภัย อย่างไรก็ตามในช่วงที่โควิดกำลังระบาดหนัก ผู้คนส่วนใหญ่เริ่มหันมาสนใจการทำประกันสุขภาพมากขึ้น เนื่องจากให้ความคุ้มครองด้านค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยที่ครอบคลุมกว่า

READ MORE>>>

Previous article7 วิตามินซียี่ห้อไหนดี ลดสิว ผิวกระจ่างใส แถมป้องกันหวัด
Next articleเปิดตัว Samsung Galaxy Z Flip 3 5G Olympic Game Edition ราคา