ไปพบแพทย์ ควรเตรียมตัวอย่างไร?

ads

ไปพบแพทย์หรือไปโรงพยาบาล เชื่อว่าคงไม่มีใครอยากที่จะไป แต่เมื่อเจ็บป่วย การไปพบแพทย์และไปโรงพยาบาลนั้นก็เป็นสิ่งที่จำเป็น ซึ่งการเตรียมตัวก่อนไปโรงพยาบาลก็ช่วยให้การรักษาพยาบาลเป็นไปด้วยดีมากขึ้น เนื่องจากทั้งตัวผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และแพทย์มีความเข้าใจตรงกัน แต่ผู้ป่วยหลายคนรวมไปถึงญาติผู้ป่วย ก็ยังไม่ทราบวิธีเตรียมตัวที่ถูกต้อง ดังนั้นวันนี้เราจึงจะมาแนะนำวิธีเตรียมตัวให้ได้ทราบกันค่ะ

เอกสารที่ควรเตรียม

 • ใบนัดการรักษาพยาบาล
 • ประวัติการรักษาพยาบาลเก่า
 • เอกสารส่งตัว
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • บัตรสิทธิรักษาพยาบาลต่าง ๆ รวมถึงบัตรของประกัน

การเตรียมตัวของตนเองก่อนวันตรวจ

 • อดอาหารและน้ำดื่ม เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจเลือดหาระดับน้ำตาล ไขมัน หรือเพื่อการเอกซเรย์
 • การรับประทานอาหารอ่อน ๆ ก่อนได้รับการตรวจอย่างน้อย 2-3 วัน ในกรณีตรวจลำไส้ เพื่อลดกากอาหารในลำไส้ก่อนตรวจ
 • การสระผมให้สะอาดก่อนตรวจหรืองดใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงผม ในกรณีตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง
 • ห้ามทาแป้งหรือสารระงับกลิ่นกาย ในกรณีตรวจเต้านมเพื่อหาโรคมะเร็ง
 • เตรียมตัวตามที่แพทย์แนะนำก่อนมาพบแพทย์ให้ครบถ้วน

ขั้นตอนพบแพทย์

 • ยื่นใบนัดพบแพทย์และเข้ารับการตรวจเพื่อคัดกรองโรค เช่น ชั่น้ำหนัก วัดความดันโลหิต วัดไข้ วัดชีพจร หลังจากนั้นนั่งรอเรียกเข้าตรวจ
 • ระหว่างรอให้ทำตัวสบาย ๆ ผ่อนคลาย และไม่เครียด ทบทวนคำถามเกี่ยวกับอาการป่วยของตนเองที่อยากรู้ สังเกตอาการป่วยของตนเองเพื่อให้ข้อมูลกับแพทย์ได้ถูกต้อง
 • เข้าพบแพทย์ เมื่อถึงคิวของคุณ รับการตรวจและตั้งใจฟังข้อมูลอาการป่วย การรักษาจากแพทย์ รวมไปถึงถามสิ่งที่ตนเองสงสัยหรือสิ่งที่ควรทราบ
 • รอรับยา เมื่อได้รับยาและชำระเงินแล้ว ให้ตรวจสอบยาว่าถูกต้องหรือไม่ หรือสลับกับของผู้อื่นมาหรือเปล่า รวมถึงสอบถามข้อมูลการรับประทานยาเพิ่มเติม

Read more…