ไข้หวัดใหญ่-ไข้เลือดออก โรคร้ายที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงนี้

2 โรคร้าย อันตรายที่คุณอาจมองข้าม

จากปัญหาค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐาน ทำให้คนไทยเฝ้าระวังโรคที่เกิดจากฝุ่นละออง อาทิ โรคมะเร็งปอด โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคผิวหนัง แต่ทราบไหมว่าในช่วงนี้ยังมีอีก 2 โรคร้ายแรง ที่คุณอาจจะมองข้ามจนเกิดอันตรายได้ ซึ่งทางกรมควบคุมโรคได้ออกมาประกาศให้เฝ้าระวัง นั่นคือโรคไข้หวัดใหญ่และโรคไข้เลือดออก วันนี้เราจึงนำข้อมูลเบื้องต้นมาให้ทุกทราบ จะได้ป้องกันไม่ให้ป่วยได้

โรคไข้หวัดใหญ่

โรคไข้หวัดใหญ่ มีสาเหตุมาจากการได้รับเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza Virus) ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 3 ชนิด ได้แก่ ชนิด A (H1N1) (H3N2) ชนิด B และชนิด C โดยเป็นโรคที่สามารถติดต่อกันได้ผ่านการไอ จาม สัมผัสสิ่งของร่วมกัน เชื้อจะเข้าสู่ร่างกายทางจมูก ตา ปาก มีอาการป่วยเริ่มแรก คือ มีไข้สูง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ มีน้ำมูกใส ไอแห้ง และเบื่ออาหาร สำหรับวิธีป้องกัน สวมใส่หน้ากากอนามัย ปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอหรือจาม  ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ เลี่ยงอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่น และหยุดเรียนหรือหยุดงาน เมื่อมีอาการป่วย และพบแพทย์

โรคไข้เลือดออก เป็นโรคร้ายที่คนไทยจะต้องเฝ้าระวังกันทุกปี เพราะมีพาหะของโรคคือยุงลาย โดยมักจะพบบ่อยในเด็กอายุ 5-14 ปี แต่เป็นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ มีอาการเป็นไข้สูงลอย 39-40 องศาเซลเซียสระยะ 2-5 วัน หน้าแดง ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก ปวดเมื่อยตามตัว ปวดศีรษะ มีเลือดออก ทั้งเลือดกำเดา เลือดออกตามไรฟัน อาเจียนเป็นเลือด มีจุดเลือดตามร่างกาย ถ่ายดำ กดบริเวณใต้ชายโครงด้านขวาแล้วเจ็บเพราะตับโต และเกิดภาวะช็อกเพราะความผิดปกติของระบบไหลเวียนเลือด สำหรับวิธีรักษาเบื้องต้นให้เช็ดตัวเป็นระยะ รับประทานยาลดไข้พาราเซตามอลเท่านั้น ดื่มน้ำผลไม้หรือเกลือแร่บ่อย ๆ และนำส่งโรงพยาบาลทันที

เรียกได้ว่าเป็น 2 โรคร้ายที่ประมาทไม่ได้ สำหรับผู้อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโทรไปที่กรมควบคุมโรค โทร. 1422 และหากไม่อยากเสียค่ารักษาพยาบาลมาก แนะนำให้ทำประกันสุขภาพ เพราะจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายตามความคุ้มครองของกรมธรรม์

Read more…