โรค NCD คืออะไร ? อันตรายไหม ?

รู้จักกับโรค NCDs ภัยอันตรายที่ใกล้ตัวกว่าที่คุณคาดคิด!

ทราบไหมว่า? คนไทยมีอัตราการป่วยและเสียชีวิตจากกลุ่มโรค NCDs เพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้รู้ตัวเลยว่าตัวเองอาจจะมีความเสี่ยง แล้วโรค NCDs คืออะไร? อันตรายอย่างไร? หลายคนอาจจะไม่ทราบ ดังนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย วันนี้เราจึงได้นำข้อมูลดี ๆ มาบอกกันค่ะ

โรค NCDs คืออะไร?

โรค NCDs ย่อมาจาก non-communicable diseases คือ กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตหรือนิสัยที่ผู้คนทำจนเคยชิน อาทิ การกินอาหาร Junkfood การนอนดึก การไม่ออกกำลังกาย การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ และอื่น ๆ โดยที่ไม่รู้ตัวว่าโรคได้เกิดขึ้นแล้วและสะสมอาการอย่างช้า ๆ ต่อเนื่องมาจนกลายเป็นกลุ่มโรคที่มีอาการเรื้อรัง

โรค NCDs อันตรายอย่างไร?

จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบว่า กลุ่มโรค NCDs เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง โดยมีคนไทยป่วยถึง 14 ล้านคน และเสียชีวิตประมาณ 300,000 คนต่อปี ส่วนใหญ่เสียชีวิตก่อนอายุ 60 ปี สำหรับโรคในกลุ่มนี้ที่คนไทยป่วยมากที่สุด อาทิ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคไต โรคตับแข็ง โรคอ้วนลงพุง และโรคอื่น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่กว่าจะรู้อาการก็อยู่ในขั้นร้ายแรงหรือมีอาการเรื้อรัง ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน

วิธีลดความเสี่ยงเป็นโรค NCDs

วิธีป้องกันโรค NCDs เริ่มต้นที่ตัวเองง่าย ๆ เพียงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิต อาทิ รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงรับประทานอาหารรสจัด อาหารที่มีน้ำมันเยอะและปิ้งย่าง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ งดสูบบุหรี่ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตรวจสุขภาพเป็นประจำ และอื่น ๆ ที่ใครก็สามารถทำได้ เท่านี้ก็ลดความเสี่ยงเป็นอย่างมาก

เป็นอย่างไรบ้างคะ จะเห็นว่าโรค NCDs เป็นกลุ่มโรคอันตรายที่คร่าชีวิตคนไทยไปมากมาย โดยสาเหตุก็มาจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตนั่นเอง ซึ่งหากไม่อยากมีความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคกลุ่มนี้ เพียงปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และอาจจะทำประกันสุขภาพร่วมด้วย เพื่อความอุ่นใจด้านค่ารักษาพยาบาล

Read more…