โรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ คืออะไร

ในช่วงหน้าฝนแบบนี้ โรคยอดฮิตคงไม่พ้นโรคไข้หวัด เพราะทุก ๆ วัน ฝนก็ตก และบางคนก็ต้องตากฝน ทำให้มีอาการเจ็บป่วยได้ หากเป็นไข้หวัดธรรมดาก็คงจะไม่เป็นอะไรมาก เพียงแค่รับประทานยาแก้ไข้ พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำมาก ๆ เท่านี้ก็ช่วยให้หายป่วยเองได้ แต่คุณรู้หรือไม่ว่า นอกจากโรคไข้หวัดแล้ว ยังมีโรคอื่น ๆ ที่ผู้คนมักจะป่วยในช่วงฤดูฝนด้วย เช่น โรคไข้เลือดออก โรคฉี่หนู และโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งในปี 2562 นี้ ก็โรคไข้หวัดใหญ่ก็เป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวัง โดยกรมควบคุมโรคได้มีการเชิญชวนให้ประชาชนที่อยู่ใน 7 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ฟรี อีกด้วย

หลายคนคงสงสัยว่าโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ คืออะไร มีสายพันธุ์อะไรบ้าง อันตรายแค่ไหน ถึงได้มีฉีดวัคซีนป้องกันโรคฟรี วันนี้เราจึงมีความรู้ดี ๆ เกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ มาแนะนำให้ทุกคนได้ทราบกันด้วยค่ะ เพื่อจะได้สังเกตอาการของตัวเองหากเจ็บป่วย และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลได้ทัน


โรคไข้หวัดใหญ่ คืออะไร

โรคไข้หวัดใหญ่ คือ โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza Virus) โดยเป็นเชื้อไวรัสที่มีหลายชนิด สามารถเกิดได้ทั้งในคนและสัตว์ ไข้หวัดใหญ่ที่เกิดในคน จะแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล และ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่เกิดการระบาดทั่วโลก สามารถติดต่อกันได้ผ่านทางการหายใจหรือสัมผัสละอองน้ำมูก น้ำลาย และเสมหะของผู้ป่วย คลิกดู ไข้หวัดใหญ่-ไข้เลือดออก โรคร้ายที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงนี้


อาการของโรคไข้หวัดใหญ่

โรคไข้หวัดใหญ่ มีอาการดังนี้ มีไข้สูงมากกว่า 39-40 องศาเซลเซียส ในทันทีและเป็นหนักกว่าไข้หวัดธรรมดา ติดต่อกันประมาณ 3-4 วัน และอาจมีอาการหนาวสั่นร่วมด้วย ไข้หวัดใหญ่เป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต เนื่องจากการเกิดภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ โรคปอดอักเสบ โรคสมองอักเสบ


ไวรัส 4 สายพันธุ์ของโรคไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่ แบ่งออกได้เป็น 3 สายพันธุ์ใหญ่ คือ สายพันธุ์ A, B และ C โดยสายพันธุ์ A เป็นสายพันธุ์ที่รุนแรงมากที่สุด โดยในประเทศไทย มีไวรัสโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ที่พบบ่อยมากที่สุด ดังนี้


7 กลุ่มเสี่ยง ที่ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

1 ผู้หญิงตั้งครรภ์ ที่อายุครรภ์มากกว่า 4 เดือน

2 เด็กเล็ก อายุตั้งแต่ 6 เดือน – 2 ปี

3 ผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตวาย โรคเบาหวาน และโรคมะเร็ง

4 ผู้สูงอายุ ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี

5 ผู้พิการทางสมองที่ไม่มีความสามารถช่วยเหลือตนเองได้

6 โรคธาลัสซีเมีย และ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง

7 โรคอ้วน ที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า 100 กิโลกรัม / BMI

นอกจากนี้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ยังได้เตรียมวัคซีนสำหรับบุคลากรที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สอบสวนควบคุมโรค เจ้าหน้าที่ทำลายสัตว์ปีก เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ และนักศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุข 

ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง สามารถรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ และ สถานพยาบาลเอกชนที่ร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

Read more…