โรคไข้หวัดใหญ่ ประกันสุขภาพคุ้มครองหรือไม่?

โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคยอดฮิตในช่วงหน้าฝน โดยมีอาการที่รุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดาทั่วไป หากตัวผู้ป่วยและผู้คนรอบข้างไม่สังเกตอาการหรือไม่รู้ว่าอาการของไข้หวัดใหญ่เป็นอย่างไร ก็อาจจะทำให้ส่งโรงพยาบาลเข้ารับการรักษาพยาบาลไม่ทัน จนอาจทำให้เป็นเหตุเสียชีวิตได้ ดังนั้นหากมีไข้ ควรหมั่นคอยสังเกตอาการเสมอ โดยอาการทั่วไปของโรคไข้หวัดใหญ่ เช่น มีน้ำมูกไหล ไอ เจ็บคอ ระบบทางเดินหายใจมีความผิดปกติ ไข้ขึ้นสูง ท้องร่วง และในผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพหรือร่างกายไม่แข็งแรงอยู่แล้ว มักจะมีอาการแทรกซ้อน เช่น อาการปอดบวม หัวใจวาย และเสียชีวิตในที่สุดได้

สำหรับใครที่รู้ตัวว่าป่วยเป็นไข้หวัด และยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นหรือมีอาการผิดปกติกว่าไข้หวัดธรรมดา ควรที่จะรีบไปพบแพทย์ โดยค่ารักษาพยาบาลจะขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกไปรักษาที่โรงพยาบาลใดและมีสิทธิ์รักษาพยาบาลอะไรบ้าง เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่ารักษาพยาบาล

สำหรับแผนการตรวจโรคไข้หวัดใหญ่นั้น ส่วนใหญ่จะเริ่มจากการตรวจวัดไข้ ตรวจความดัน และตรวจหาเชื้อไข้หวัด ซึ่งมีค่ารักษาเบื้องต้นนั้น อาทิ ค่าหมอ ค่าตรวจอาการของโรคต่างๆ และหากพบว่าเราป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการรักษา ซึ่งมีค่าใช้จ่าย อาทิ ค่ายา ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 3000 – 4500 บาทโดยประมาณ โดยราคานี้เป็นเพียงราคาเริ่มต้นเท่านั้น หากคุณมีอาการแทรกซ้อนอื่น ๆ ราคาค่ารักษาพยาบาลก็จะสูงตาไปด้วย

ผู้ที่มีประกันสุขภาพ หากป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ คุณสามารถใช้สิทธิ์ในการเคลมและการรักษาได้ โดยจะได้รับความคุ้มครองและวงเงินตามแผนประกันสุขภาพที่คุณเลือกซื้อ ดังนั้นหากจะเลือกซื้อประกันสุขภาพ ขอแนะนำให้เลือกตามความคุ้มครองที่คุณต้องการมากที่สุด

Read more…