โรคที่ได้ประโยชน์และน่าจะได้ประโยชน์ จากสารสกัด กัญชา มีอะไรบ้าง ?

ads

ข้อมูลทางวิชาการระบุชัด โรคที่ได้ประโยชน์จาก กัญชา และคาดว่าน่าจะได้ประโยชน์ คือโรคใดบ้าง

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์ ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลงานวิจัยเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมาพบว่า “สารสกัดกัญชา” เป็นประโยชน์ในการรักษาโรค 4 โรค และน่าจะเป็นประโยชน์ในการรักษาโรคอีก 7 โรค แต่ไม่แนะนำให้ใช้สารสกัดกัญชาเป็นการรักษาเริ่มต้น

กัญชาเสรีเพื่อการแพทย์ หนึ่งในนโยบายของรัฐบาล ถือเป็นภารกิจเร่งด่วน ที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งศึกษาค้นคว้าโดยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาต่อยอดให้กัญชาเกิดประโยชน์ด้านการแพทย์กับสุขภาพคนไทย ซึ่งล่าสุดกรมการแพทย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ออกมาเปิดเผยข้อมูลที่มีงานวิจัยสนับสนุน ว่า

“สารสกัดกัญชา” มีประโยชน์ในการรักษาโรค 4 กลุ่ม ดังนี้

1. ภาวะคลื่นไส้อาเจียน (ในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด)
2. โรคลมชักที่รักษายาก และโรคลมชักที่ดื้อต่อยารักษา
3. ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง ในผู้ป่วยปลอกประสาทเสื่อมแข็ง
4. ภาวะปวดประสาทส่วนกลาง ที่ใช้วิธีการรักษาอื่น ๆ แล้วไม่ได้ผล
*ไม่แนะนำให้ใช้สารสกัดกัญชาเป็นการรักษาเริ่มต้น

“สารสกัดกัญชา” (ที่น่าจะเป็น) ประโยชน์ในการรักษาโรค 7 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

1. โรคพาร์กินสัน
2. โรคอัลไซเมอร์
3. โรควิตกกังวล
4. โรคปลอกประสาทอักเสบอ่อน ๆ (ที่ไม่ใช่ปลอกประสาทเสื่อมแข็ง)
5. ผู้ป่วยที่ต้องการดูแลแบบประคับประคอง
6. ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
7. โรคอื่นๆ ที่มีข้อมูลสนับสนุนทางวิชาการว่าน่าจะได้ประโยชน์
*ไม่แนะนำให้ใช้สารสกัดกัญชาเป็นการรักษาเริ่มต้น
โรคทั้ง 7 โรคดังกล่าว ควรมีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนหรือวิจัยเพิ่มเติมในประเด็นความปลอดภัยและประสิทธิผล เพื่อสนับสนุนการนำมาใช้ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น

สำหรับประเทศไทย กัญชา จัดอยู่ในพืชกลุ่มยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตาม พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 จนเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับใหม่ (ฉบับที่ 7) ซึ่งอนุญาตให้สามารถนำ “กัญชา” มาใช้ได้ในกรณีจำเป็น เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ช่วยในการรักษาผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นทางเลือกด้านการแพทย์ของคนไทย

อย่างที่กล่าวในเบื้องต้นแล้วว่า สารสกัดกัญชา ถือเป็นการรักษาแพทย์ทางเลือกของคนไทย การเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บยังคงยึดมาตรฐานการรักษาอาการป่วยจากแพทย์แผนปัจจุบันเป็นสำคัญ เพื่อผลในการรักษาที่ดีที่สุด

การหมั่นดูแลสุขภาพให้ดีอยู่เสมอถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ในปัจจุบันการเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้ง่าย ทั้งสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยมลภาวะ อาหารที่ปนเปื้อนสารพิษ ความเครียด ล้วนแล้วต่อส่งผลต่อสุขภาพทั้งสิ้น โดยเฉพาะเชื้อโรคสมัยนี้พัฒนาตัวเองไปมากทำให้รักษาให้หายยากขึ้น นานขึ้น ต้องสิ้นเปลืองเงินในการรักษาจำนวนมาก รวมถึงต้องหยุดเรียน หยุดงาน หลายวัน ส่งผลเสียเป็นลูกโซ่

หนึ่งในวิธีรับมือที่เหมาะสมก็คือการทำประกันสุขภาพติดตัวเอาไว้สักกรมธรรม์ เพื่อเพิ่มความอุ่นใจหากภัยมาจะได้พร้อมทั้งเรื่องค่ารักษา ค่าห้อง ค่าชดเชย ไม่กระทบเงินออม ทั้งยังอยู่ในความดูแลของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำให้มั่นใจได้ว่าจะหายจากโรคได้อย่างรวดเร็ว สอบถามข้อมูลประกันสุขภาพเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 1737 หรือ โทร.02-119-8888 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

อ่านเพิ่มเติม :