แนะนำ ประกันภัยไทยวิวัฒน์ Active Health ผ่อนด้วยบัตรเครดิต UOB

ads

อยากมีสุขภาพดี ประกันสุขภาพแอคทีฟเฮลล์ ช่วยคุณได้ พร้อมผ่อน 0% ผ่านบัตรเครดิต ยูโอบี

เมื่อเริ่มเป็นมนุษย์เงินเดือน แน่นอนว่าเวลาส่วนใหญ่ถูกใช้ไปกับการทำงาน เวลาในการดูแลสุขภาพอย่างการออกกำลังกายก็เหลือน้อยลง และเพราะเหตุนี้คนส่วนใหญ่จึงเลือกทำประกันสุขภาพ แต่จะดีกว่าไหม? ถ้าประกันสุขภาพที่เราทำ สามารถทำให้เราหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น มากกว่าจะหวังค่ารักษาเมื่อเจ็บป่วยเพียงอย่างเดียว

ไทยวิวัฒน์ประกันภัย จึงมีประกันสุขภาพรูปแบบใหม่ ประกันภัยสุขภาพ Thaivivat Active Health ให้คุณได้ดูแลสุขภาพและมีประกันสุขภาพเมื่อเจ็บป่วย เกิดอุบัติเหตุไปในคราวเดียวกัน และสามารถผ่อนชำระกับบัตรเครดิต UOB ได้อีกด้วย

รู้จักประกันสุขภาพแอคทีฟเฮลล์

เป็นประกันที่มีจุดประสงค์ให้ลูกค้าออกกำลังกายมากขึ้น เพื่อดูแลสุขภาพ เหมาะสำหรับคนที่ต้องการออกกำลังกาย แต่บังคับพฤติกรรมตัวเองไม่ได้ ประกันสุขภาพแอคทีฟเฮลล์จะช่วยให้คุณออกกำลังกายได้มากขึ้น ผ่านการลดเบี้ยต่อเดือน 40% เมื่อออกกำลังกายได้ตามเป้าหมาย โดยข้อมูลจะถูกบันทึกผ่านอุปกรณ์ Smart Watch Fibit Versa และเหมาะกับคนที่ชอบออกกำลังกายอยู่แล้ว

รายละเอียดความคุ้มครอง จากประกันสุขภาพแอคทีฟเฮลล์

ประกันสุขภาพแอคทีฟเฮลล์ มีจุดเด่นๆ ที่เราจะได้รับความคุ้มครองสูงสุดต่อปี โดยแบ่งเป็นทุนประกัน 2 แบบ คือ Glod และ Platinum ดังนี้

ทุนประกันระดับ Gold 500,000 บาท

 • คุ้มครองกรณีรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานเวชกรรม IPD (ผู้ป่วยใน)
  • ค่าห้องผู้ป่วยปกติ ไม่จำกัดวัน 5,000 บาท ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU/CCU สูงสุด 15 วัน 10,000 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป/อุบัติเหตุฉุกเฉิน ค่าผ่าตัดและหัตถการ และค่าดูแลโดยแพทย์เจ้าของไข้ จ่ายตามจริงไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อปี
 • คุ้มครองกรณีไม่ได้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลหรือสถานเวชกรรม OPD (ผู้ป่วยนอก)
  • ค่ารักษาพยาบาล 1 ครั้งต่อวัน สูงสุด 30 ครั้งต่อปี 1,500 บาท
 • กรณีสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ รวมทั้งขณะขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์ ถูกทำร้ายร่างกายหรือฆาตรกรรม หรือเสียชีวิต 100,000 บาท
 • กรณีการเล่นหรือแข่งกีฬาอันตรายจนได้รับอุบัติเหตุ 1,500 บาท

ทุนประกันระดับ Platinum 1,000,000 บาท

 • กรณีรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานเวชกรรม IPD (ผู้ป่วยใน)
  • ค่าห้องผู้ป่วยปกติ ไม่จำกัดวัน 10,000 บาท ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU/CCU สูงสุด 15 วัน 20,000 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป/อุบัติเหตุฉุกเฉิน ค่าผ่าตัดและหัตถการ และค่าดูแลโดยแพทย์เจ้าของไข้ จ่ายตามจริงไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อปี
 • กรณีสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ รวมทั้งขณะขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์ ถูกทำร้ายร่างกายหรือฆาตรกรรม หรือเสียชีวิต 200,000 บาท
 • กรณีไม่ได้รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานเวชกรรม OPD (ผู้ป่วยนอก)
  • ค่ารักษาพยาบาล 1 ครั้งต่อวัน สูงสุด 30 ครั้งต่อปี 3,000 บาท
 • กรณีการเล่นหรือแข่งกีฬาอันตรายจนได้รับอุบัติเหตุ 1,500 บาท

สิทธิประโยชน์ จากประกันแอคทีฟเฮลล์

 • รับฟรี นาฬิกา Smart Whatch Fibit Versa มูลค่า 8,500 บาท
 • เมื่อออกกำลังกายครบตามเป้า รับส่วนลดเบี้ยประกัน 40%
 • ค่ารักษาแบบเหมาจ่ายตลอดทั้งปี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • ใช้ควบคู่กับสวัสดิการอื่นได้
 • ผ่อนชำระเบี้ยประกันเป็นรายเดือน
 • คุ้มครองค่ารักษาจากอุบัติเหตุทั่วโลก
 • สามารถดูข้อมูลโรงพยาบาลผ่านแอพพลิเคชั่นได้
 • ต่ออายุกรมธรรม์จนถึงอายุ 55 ปีได้

เกณฑ์ออกกำลังกาย เพื่อรับส่วนลดดอกเบี้ย 40%

ต้องสะสมคะแนนออกกำลังกายต่อสัปดาห์ให้ได้ 4 คะแนน ซึ่งแต่ละสัปดาห์คะแนนจะถูกรวมกันต่อเดือนเป็นส่วนลด นาฬิกา Fitbit และ Thaivivat Health App จะวัดอัตราการเต้นของหัวใจและบันทึก/คำนวณข้อมูลในการออกกำลังกาย โดยมีเกณฑ์ให้คะแนน ดังนี้

 • 2 คะแนน หากออกกำลังกาย 45 นาทีขึ้นไปต่อวัน และเดิน/วิ่ง 10,000 ก้าวขึ้นไป
 • 1 คะแนน หากออกกำลังกาย 30 นาทีขึ้นไปต่อวัน และเดิน/วิ่ง 7,500 ก้าวขึ้นไป
 • 0 คะแนน หากออกกำลังกาย น้อยกว่า 30 นาทีต่อวัน และเดิน/วิ่ง น้อยกว่า 7,500 ก้าว

ดังนั้น เมื่อเราทำประกันและได้นาฬิกา Fitbit มาแล้ว ให้ทำการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Fitbit App และ Thaivivat Health App ทำการลงทะเบียนทั้งสองแอพฯ และใส่นาฬิกาเมื่อออกกำลัง หรือสามารถใส่ได้ตามเวลาที่สะดวก เพื่อนับก้าวเดินได้มากขึ้น

การซื้อประกันสุขภาพแอคทีฟเฮลล์

คุณสามารถทำการซื้อประกันได้ โดยไม่ต้องใช้เอกสาร และทำการซื้อแบบออนไลน์ได้ เพียงตอบคำถาม 9 ข้อ หรือโทรสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 02-200-7111

แผนคุ้มครอง ค่าเบี้ยประกัน และช่องทางชำระเบี้ยประกัน

ประกันสุขภาพแอคทีฟเฮลล์ มีแผนคุ้มครอง 2 แบบ คือ แบบ Gold และ Platinum ในระยะการคุ้มครองอย่างน้อย 2 ปี

โดยแบบโกลด์ให้ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี 500,000 บาท ค่าเบี้ยประกันต่อเดือน 2,500 บาท แต่หากออกกำลังกายได้ตามเป้าหมาย จะได้ลดเหลือเพียง 1,700 บาท

ส่วนแบบแพลตตินั่ม ให้ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี 1,000,000 บาท ค่าเบี้ยประกันต่อเดือน 3,250 บาท แต่หากออกกำลังได้ตามเป้าหมาย จะได้ลดเหลือเพียง 2,050 บาท

จะเห็นได้ว่าหากสามารถบังคับตนเองให้ออกกำลังกายตามเป้าหมายได้ หรือเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้ว การซื้อประกันแบบ Platinum จะได้ความคุ้มครองมากกว่า ในจำนวนเงินที่ต้องจ่ายเบี้ยประกันใกล้เคียงกับแบบ Gold

คุณสามารถชำระเบี้ยประกันได้เฉพาะช่องทางบัตรเครดิตและบัตรเดบิตเท่านั้น และหากมีบัตรเครดิตของธนาคาร UOB จะสามารถผ่อนชำระเบี้ยประกัน ได้ 0% นาน 10 เดือน โดยสามารถอ่าน/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์และธนาคารยูโอบีทุกสาขา

ประกันสุขภาพแอคทีฟเฮลล์ ถือว่าเป็นประกันสุขภาพที่เหมาะอย่างยิ่งกับมนุษย์เงินเดือนที่มีเวลาออกกำลังน้อย เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ในชีวิตประจำวัน และเป็นประกันที่ดีในการทำให้คนหันมารักและดูแลสุขภาพมากขึ้นกว่าเดิม เพียงออกกำลังกายง่ายๆ ในแต่ละวัน และยังได้รับความคุ้มครองครอบคลุมทั้งเจ็บป่วย เกิดอุบัติเหตุ และเหตุต่างๆ ที่จะทำอันตรายต่อตัวเราได้

นอกจากนี้การชำระเบี้ยประกันแม้จะชำระได้เฉพาะบัตรเครดิตและบัตรเดบิต แต่ก็สามารถใช้ประโยชน์จากบัตรนำมาผ่อนชำระเบี้ยได้อีก ซึ่งก็ต้องบอกว่าคุ้มมากที่จะมีประกันสุขภาพอีกสักประกันหนึ่งในชีวิต

Read more…