แจ้งสิทธิ์ลดหย่อนภาษี 2565 จากเบี้ยประกันสุขภาพ Generali

เตรียมก้าวเข้าสู่ปี 2013 แล้วเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆคนคงกำลังเตรียมความพร้อมพร้อมเอกสารหลักฐานในการแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีหรือที่เข้าใจกันว่าสิทธิการลดหย่อนภาษีนั้นเอง ซึ่งอย่างที่หลายๆ คนทราบการขอลดหย่อนภาษีนั้นสามารถเลือกได้หลายวิธี พร้อมทั้งยังสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูพ่อแม่การเลี้ยงดูบุตรการ ลงทุนหรือแม้แต่การเลือกทำประกันภัย ก็สามารถใช้เป็นสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้

อีกทั้งยังมีเรื่องที่หลายๆคน คงต้องทราบสำหรับการยื่นขอลดหย่อนภาษีสำหรับการใช้สิทธิ์ จากผู้ที่ถือประกันภัยไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตนั้นต้องมีการแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีจากเบี้ยประกันแก่บริษัทประกันให้ได้ทราบก่อนจึงทำการยื่นขอลดหย่อนภาษีได้

ซึ่งตามที่กรมสรรพากรได้มีการกำหนดให้ผู้เอาประกันภัยที่มีในส่วนของประกันสุขภาพนั้น ต้องแจ้งขอการใช้สิทธิ์ในการหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากเบี้ยประกันสุขภาพผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งความประสงค์มายังบริษัทประกันภัย หรือบริษัทประกันชีวิต เพื่อให้ทางบริษัทได้นำส่งข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพของเรานั้น ไปยังกรมสรรพากรซึ่งหากไม่มีการแจ้งไปทางบริษัทประกัน ในความประสงค์จะขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากเบี้ยประกันนั้นๆ ทางบริษัทประกันก็จะไม่สามารถให้สิทธิ์ในการยกเว้นภาษีเงินได้จากเบี้ยประกันที่คุณทำอยู่ ได้ด้วยนั่นเอง

สำหรับใครที่ซื้อประกันสุขภาพของ Generali อยู่นั้นสามารถแจ้งใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันสุขภาพได้ เพื่อสิทธิประโยชน์ในการขอใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้ที่ชำระเป็นเบี้ยประกันสุขภาพสำหรับผู้เอาประกันภัยนั้นสามารถแจ้งความประสงค์และการยินยอมนำข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันสุขภาพ ของผู้เอาประกันภัยส่งให้แก่กรมสรรพากร ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรในการขอลดหย่อน สามารถเริ่มแจ้งสิทธิได้ตั้งแต่วันนี้เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ Generali จากนั้นกรอกข้อมูลจำเป็น อาทิ ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักหรือหมายเลขพาสปอร์ตสำหรับชาวต่างชาติ, วันเดือนปีเกิด, เบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมล จากนั้นทำรายการตามที่เว็บไซต์กำหนดในการแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้

สำหรับการลดหย่อนภาษีนั้นในส่วนของประกันสุขภาพสามารถลดหย่อนได้อยู่ 2 ประเภทคือในส่วนของเบี้ยประกันสุขภาพตนเอง สำหรับผู้ที่ทำประกันสุขภาพให้แก่ตนเอง โดยสามารถนำเบี้ยประกันไปหักลดหย่อนภาษี ตามจำนวนที่จ่ายจริงได้สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อคนหรือหากเป็นการทำประกันชีวิตร่วมกับประกันสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นแบบทั่วไปหรือแบบมีเงินฝากนั้นต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ประเภทที่ 2 คือการทำ ประกันสุขภาพสำหรับพ่อแม่ ที่สามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกันโดยจะหักตามที่จ่ายเบี้ยประกันสุขภาพจริงสูงสุดไม่เกินคนละ 15,000 บาท ซึ่งรายได้ของพ่อแม่ต้องไม่เกิน 300 บาทต่อปีจึงจะสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

สำหรับใครที่ซื้อประกันสุขภาพอยู่นั้นไม่ว่าจะเป็นหลักประกันสุขภาพของตนเอง หรือประกันสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่นั้นก็สามารถเลือก แจ้งใช้สิทธิ์การลดหย่อนภาษีแก่บริษัทประกันที่คุณถือกรมธรรม์ไว้ได้ เริ่มต้นแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อการใช้สิทธิครอบคลุมของคุณ อีกด้วยนะคะ

READ MORE : 

Previous articleโค้ดส่วนลดพิซซ่าฮัท และ พิซซ่าคอมปะนี ปีใหม่ 2563 หาได้จากที่ไหน ?
Next articleบัตรสมาชิก swensen 2020 ได้สิทธิพิเศษอะไรบ้าง? พร้อมอัพเดตลายใหม่