Home Insurance health เลือกทำประกันสุขภาพ 2562 ลดหย่อนภาษีได้มากน้อยแค่ไหน?

เลือกทำประกันสุขภาพ 2562 ลดหย่อนภาษีได้มากน้อยแค่ไหน?

เลือกทำประกันสุขภาพ 2562 ลดหย่อนภาษีได้มากน้อยแค่ไหน?

ทำประกันสุขภาพ สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่

สุขภาพ ถือเป็นเรื่องที่สำคัญของมนุษย์เราเป็นอย่างมาก เพราะร่างกายของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน ภูมิต้านทาน และความแข็งแรงของร่างกายก็เช่นเดียวกัน หากขึ้นชื่อว่าเจ็บป่วย หรือ มีปัญหาสุขภาพแล้วสิ่งที่ต้องทำก็คือการรักษาสุขภาพ และร่างกายให้กลับมาแข็งแรงนั่นเอง ซึ่งค่าหมอ ค่ารักษา ค่ายาในปัจจุบันก็มีราคาที่ค่อนข้างสูงไม่น้อย บวกกับการเกิดโรค และ เชื้อไวรัสใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน

การเลือกทำประกันสุขภาพ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของหลายคน ที่เป็นตัวกระจายความเสี่ยงหากเกิดเจ็บป่วยหรือเป็นโรคขึ้นมาประกันสุขภาพ” ถือเป็นความทางเลือกในการรับความคุ้มครองและดูแลสุขภาพ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในอนาคต ซึ่งได้รับความคุ้มครองทั้งในส่วนของค่าใช้จ่าย ค่ารักษาพยาบาล ในกรณีผู้ป่วยใน หรือ การบาดเจ็บเนื่องจาการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งจะมีความคุ้มครองหลักๆแสดงในกรมธรรม์ ถึงแม้ในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่จะหันมาดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ทานอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อให้มีร่างกายที่ดี แต่การทำประกันสุขภาพนั้นได้ประโยชน์มากกว่าที่คิด เพราะ ประกันสุขภาพ นอกจากจะได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีฟรีแล้ว ยังสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

ทำประกันสุขภาพ 2562 ใช้ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่?

เป็นคำถามที่หลายคนยังมีข้อสงสัย สำหรับการทำประกันสุขภาพ สามาถใช้ลดหย่อนภาษีได้ ตามจำนวนที่จ่ายจริงๆ จะถูกนำมาหักลกหย่อนภาษีเงินเพิ่มได้ถึง 15,000 บาท ซึ่งเมื่อทำการรวมกับเบี้ยประกันชีวิตล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท หากใครที่ซื้อประกันสุขภาพในปี 2561 และต้องการนำมายื่นลดหย่อนภาษีในปี 2562 แล้วนั้นจะต้องนำในส่วนของใบเสร็จที่เป็นเอกสารแสดงรองรับการชำระเบี้ยประกันสุขภาพ หรือ หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันสุขภาพที่เราทำ จากบริษัทประกันภัย หรือ บริษัทประกันชีวิตที่เราเลือกทำประกันสุขภาพ แต่การลดหย่อนภาษีเราต้องทำการแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกับบริษัทประกันก่อนด้วย

ขั้นตอนการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

  • ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกัน
  • ชื่อ-ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัทประกันภัย
  • จำนวนเบี้ยประกันสุขภาพ
  • จำนวนเงินที่มีสิทธิ์ยกเว้นภาษีเงินได้ นำมาเพื่อยื่นใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี เพราะถือเป็นปีแรกของการได้รับสิทธิ์

ประกันสุขภาพ ถือเป็นตัวช่วยในการวางแผนการดำเนินชีวิตในระยะยาว เพราะในปัจจุบันคนไทยมีอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งแต่ละโรคที่ต้องรักษาล้วนแล้วแต่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่สูง ทั้งตัวยา ตัวหมอ ค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายได้ รายวันจากการเข้ารักษาตัว และการศูนย์เสียรายได้ บางโรคต้องทำการรักษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากไม่มีเงินสำรองในการดูแลรักษาร่างกายตัวเองอย่างเพียงพอรับรองว่ามีในส่วนของค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามมาอย่างแน่นอน ดังนั้นการเลือกทำประกันสุขภาพจึงเป็นทางเลือกที่ดี อีกทั้งยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ในปัจจุบันมีบริษัทประกันหลากหลายบริษัทที่รองรับในส่วนของการทำประกันสุขภาพที่ถือเป็นการทำประกันแบบปีต่อปี  โดยจะเลือกซื้อพ่วงกับประกันชีวิตก็ได้เป็นเอกสารแนบท้าย หรือ จะเลือกซื้อแบบแยกเป็นเล่มเดียวก็ต้องลองเปรียบเทียบความคุ้มครองและเลือกประกันสุขภาพที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

READ MORE : 

Exit mobile version