เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมทำอย่างไร? ใช้เอกสารอะไรบ้าง 2562

ads

วิธีเปลี่ยนโรงพยาบาล ประกันสังคม ที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้

ประกันสังคม” เป็นสิ่งหนึ่งที่คนวัยทำงานจะต้องจ่ายเป็นจำนวน 5% ของเงินเดือน ซึ่งเงินที่จ่ายไปนั้น จะแบ่งเป็นเงินค่ารักษาพยาบาลหรือชดเชยกรณีเสียชีวิต, เงินชดเชยกรณีว่างงาน และเงินออมเมื่อชราภาพ ซึ่งรัฐจะเป็นผู้จัดการทั้งหมดให้กับเรา และสิ่งที่คนวัยทำงานได้สิทธิประกันสังคมใช้บ่อย ๆ คือ ค่ารักษาพยาบาล โดยคุณจะสามารถใช้สิทธิประกันสังคมนี้ได้ก็ต่อเมื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลที่คุณได้ทำการเลือกไว้ตั้งแต่ตอนเข้าทำงาน เพราะรัฐจะจ่ายเงินประกันสังคมที่คุณได้จ่ายในทุก ๆ เดือนเข้าโรงพยาบาลนั้นนั่นเอง แต่ถ้าหากว่าย้ายที่อยู่หรือย้ายที่ทำงาน แล้วอยากเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม ปี 2562 จะต้องทำอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง วันนี้เราก็ได้นำข้อมูลดี ๆ มาบอกให้ทราบกันค่ะ

วิธีเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2562

สำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม สามารถทำได้ 3 ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และสำนักงานประกันสังคม ซึ่งจะเปิดให้เปลี่ยนสถานพยาบาลได้ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 1 มีนาคมของทุกปี โดยคุณสามารถยื่นแบบฟอร์มได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคมเป็นต้นไป) และในกรณีที่ย้ายที่อยู่หรือที่ทำงาน คุณสามารถยื่นแบบฟอร์มเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ย้ายที่อยู่หรือที่ทำงาน ซึ่งก่อนที่จะทำการเปลี่ยน คุณจะต้องตรวจสอบสถานพยาบาลที่มีจำนวนคนใช้สิทธิประกันสังคมยังไม่เต็ม จึงจะสามารถเปลี่ยนได้ ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th มีวิธีการเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม ดังนี้ กรอกแบบฟอร์มเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ (สปส. 9-02) เพื่อยื่นคำร้องขอเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม พร้อมเอกสาร

เอกสารที่ต้องใช้เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2562

เพื่อทำการยื่นขอเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม ให้เตรียมบัตรประชาชนตัวจริงหรือสำเนาบัตรประชาชนและแบบฟอร์มที่คุณได้ทำการกรอก

แบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ (สปส. 9-02)

แนะนำประกันสุขภาพ “ใจป้ำ มีคืน”

ประกันสุขภาพใจป้ำ มีคืน เป็นประกันสุขภาพของไทยวิวัฒน์ประกันภัย ที่เหมาะกับมนุษย์เงินเดือนที่ห่วงใยดูแลสุขภาพ ตั้งแต่อายุ 21 ปี จนถึง 60 ปี และสามารถต่ออายุได้ถึง 75 ปี ซึ่งเป็นประกันที่มีจุดเด่นที่มีบัตรเครดิตประกันสุขภาพ คุณสามารถใช้รูดค่ารักษาได้โดยไม่ต้องเช็คสิทธิ์และไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนทุกโรงพยาบาล หากไม่เคลมประกันคุณจะได้เงินคืน 10% ของเบี้ยประกันภัยในปีนั้น ๆ รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทั่วโลก จ่ายค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึง 700,000 บาทต่อปี คุ้มครองผู้ป่วยนอก(OPD) สูงสุด 30 ครั้งต่อปี และสามารถผ่อนชำระเบี้ยประกันสุขภาพเป็นรายเดือนได้

สำหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างเรา ๆ การมีประกันสังคมและประกันสุขภาพ ก็สามารถช่วยให้อุ่นใจในชีวิต หากเกิดเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ

Read more…