เช็คสิทธิ์ประกันสุขภาพ ขอคืนภาษี ทำอย่างไร?

ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้กับสรรพากร แต่ต้องมีเงื่อนไขดังนี้…

ข้อบังคับสำหรับการลดหย่อนภาษีให้แก่ผู้ที่ดูแลสุขภาพตัวเองเป็นอย่างดีด้วยการทำประกันชีวิตนั้น มีมาหลายปีแล้ว แต่บางท่านที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็น First Jobber และฐานเงินเดือนเพิ่งถึงขั้นเสียภาษีส่วนบุคคลเป็นครั้งแรกก็ควรจะรู้ไว้ว่า ไม่ใช่ประกันชี่วิตทุกตัว จะเอามาลดหย่อนภาษีได้ วันนี้ Promotions.co.th เรามีคำแนะนำ และเอาเงื่อนไขของการลดหย่อนภาษีด้วยประกันสุขภาพมาบอกกันค่ะ

เบื้องต้นสำหรับท่านที่ยังไม่มีความรู้เรื่องประกันชีวิต และ ประกันภัย ต้องทราบก่อนว่า ประกันแบ่งออกเป็นกรณีหลัก ๆ ได้ 2 แบบ คือ

  1. ประกันชีวิต
  2. ประกันภัย (หรือชื่อเต็ม ๆ ประกันวินาศภัย)

อย่างหลังก็คือ พวกประกันรถยนต์ (ชั้น 1,2,3 เป็นต้น) รวมไปถึงพวกประกันบ้าน, คอนโด, สิ่งของต่าง ๆ

ส่วน “ประกันชีวิต” จะแบ่งย่อยออกเป็น 3 แบบ ได้แก่

  1. ประกันชีวิต
  2. ประกันสุขภาพ
  3. ประกันอุบัติเหตุ

โดยข้อ 1 ใช้ลดหย่อนภาษีได้มาตั้งนานแล้ว แต่ข้อ 2 เพิ่งเริ่มมีให้ลดหย่อน ของตัวผู้เสียภาษีเงินได้ท่านนั้นเอง ได้ตั้งแต่ปีภาษี พ.ศ. 2560 เพื่อสนับสนุนให้คนที่จ่ายเงินเพื่อสุขภาพของตัวเอง ได้มีเงินเหลือเก็บสำหรับการลดหย่อนภาษี โดยลดหย่อนได้มากสุด (ได้ยอดเงินคืนสูงสุด) 15,000 บาท ตามฐานภาษีของแต่ละบุคคล โดยแยกการพิจารณากับประกันชีวิตนะคะ

วิธีการลดหย่อนภาษี จากการกรอกลดหย่อน ภ.ง.ด. 90/91

ยกตัวอย่างการกรอกเงื่อนไขลดหย่อนใน ภ.ง.ด. 90/91 บริเวณที่ให้กรอกลดหย่อนภาษีจากประกันสุขภาพอยู่ที่หน้า 3 ก็ต้องกรอกข้อมูลตั้งแต่หน้าแรก แล้วเลือกคลิกไปที่ข้อ 7 บรรทัดที่ 2

เช็คสิทธิ์ประกันสุขภาพ ขอคืนภาษี ทำอย่างไร?
เช็คสิทธิ์ประกันสุขภาพ ขอคืนภาษี ทำอย่างไร?

มาสรุปให้ฟังกันอีกที

ประกันชีวิต ใช้ลดหย่อนภาษีมาได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552

เงื่อนไขแรก สำหรับคนที่มีฐานภาษีเงินได้ตั้งแต่เริ่มแรก >> ดูฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ที่นี่

  • โดยที่ต้องเป็นประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองผู้เอาประกัน 10 ปี ขึ้นไป (คุณจะจ่ายกี่ปีก็ได้ แต่ความคุ้มครองต้องเกิน 10 ปีขึ้นไป)
  • กรมธรรม์ต้องได้รับผลประโยชน์ในเนื้อหากรมธรรม์ด้วย หากได้รับเงินปันผล ต้องไม่เกินร้อยละ 20% ต่อปี .. ตามความเข้าใจง่าย ๆ ก็คือ หากแผนกรมธรรม์ที่คุณทำไว้ 100,000 บาท ให้ผลตอบแทนคุณ 30,000 บาท ต่อปี อย่างนั้นจะถือเป็น ประกันชีวิตแบบปันผลที่ไม่เข้าเงื่อนไขแล้ว เพราะได้ค่าตอบแทนตั้ง 30% ต่อปี (ถือว่าเกิน 20% มาเยอะ) ทางสรรพากรอาจมองว่าเป็นการลงทุนแล้ว

เงื่อนไข “ประกันบำนาญ” สำหรับคนที่มีฐานภาษีเงินได้ตั้งแต่ 15% ขึ้นไป >>

  • สำหรับผู้ที่มีเงินได้ที่ต้องเสียภาษีอยู่ที่ 15% ขึ้นไป การใช้ประกันชีวิต หรือ กองทุน เพื่อลดหย่อนภาษี จะรวมอยู่ในวงเงินลดหย่อนเดียวกัน คือ จะลดหย่อนได้สูงสุดประมาณ 20,000 บาท
  • ยอดที่ทำ ทุนประกัน หรือ ซื้อกองทุน ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
  • ประกันชีวิตแบบบำนาญ หมายถึง คุ้มครอง 10 ปี ขึ้นไป และต้องได้รับเงินปันผลบำนาญตั้งแต่อายุ 55 ปีขึ้นไป ถึง 85 ปี (หรือมากกว่านี้)

นอกจากนี้ เมื่อจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพ ให้แก่ บิดา-มารดา, คู่สมรส และบุตรก็ยังนำมาเป็นส่วนลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ** ข้อมูลเพิ่มเติม ศึกษาได้ที่ http://www.rd.go.th/publish/60058.0.html

Click เลือกดูโปรโมชั่นประกันสุขภาพได้ที่นี่ >> ประกันสุขภาพจาก TQM