เช็คสิทธิ์ประกันสังคม ด้วยเลขบัตรประชาชน มาตรา 39

ads

ประกันตนเองเพื่อให้ได้สิทธิประกันสังคม ตรวจข้อมูลง่าย ๆ

วันนี้ผู้ประกันตนเองด้วยการสมทบส่งเงินประกันสังคมมาตรา 39 สามารถตรวจสอบสถานะของตัวเอง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th กันได้แล้ว ซึ่งสามารถตรวจสอบการให้บริการของโรงพยาบาล และสิทธิ์การได้รับผลประโยชน์อื่น ๆ กัน  โดยเฉพาะท่านที่ส่งไม่ค่อยครบ จะได้ย้อนหลังพิจารณาดูว่า สถานะของตัวเองยังเป็นผู้ประกันตนอยู่หรือเปล่า?

ประกันตน มาตรา 39 คืออะไร?

ผู้ที่ลาออกจากงาน หรือ ผู้ที่ไม่เคยมีประกันสังคมมาก่อนเลย ก็สามารถสมัคร มาตรา 39 นี้ได้ภายใน 6 เดือน หลังจากที่คุณออกจากงาน หรือ สิ้นสุดสภาพความเป็นลูกจ้าง โดยใน 6 เดือนนั้น คุณมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยว่างงานกรณีที่ออกจากประกันสังคมที่ทำงานบริษัท (มาตรา 33) ก่อนตามฐานเงินเดือนหากเกิน 15,000 บาท ขึ้นไป ก็จะได้รับเงินว่างงานสูงสุด เดือนละ 4,500 บาท  วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตน

 1. นำสำเนาเอกสาร พร้อม บัตรประชาชนตัวจริง  ติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้าน
 2. กรอกใบสมัคร เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39

คนที่อาจหลุดสิทธิ์ประกันสังคมมาตรา 39 คือ

 1. ลาออกจากประกันสังคม
 2. เสียชีวิต
 3. กลับเข้าไปเป็นผู้ประกันตน ที่บริษัททำให้ (คือ ผู้ประกันตนมาตรา 33)
 4. ส่งเงินสมทบไม่ถึง 9 เดือน ในระยะเวลา 12 เดือน
 5. ไม่ส่งเงินสมทบติดต่อกัน 3 เดือน

ซึ่งผู้ประกันตนมาตรา 39 จะต้องจ่ายเงินสมทบ เดือนละ 432 บาท ด้วยวิธีการใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ หักผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย, ไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารธนชาต, ธนาคารทหารไทย หรือจ่ายผ่าน ไปรษณีย์ไทย, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, CENPAY และ สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้าน

เช็คสิทธิ์ ประกันอุบัติเหตุแจกฟรี ลงทะเบียนได้ที่นี่

วิธีการใช้งานคือ

 1. เข้าไปที่ www.sso.go.th/hospital
 2. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ในช่องที่กำหนด
 3. ตรวจสอบรายละเอียดสถานะได้จากเว็บไซต์
 4. หากไม่มีข้อมูล จะต้องติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านใหม่

กรณีไม่พบว่าเป็นผู้ประกันตน มาตรา 39

อย่าลืมว่า แม้ว่าวันนี้อาจจะยังมีสุขภาพที่แข็งแรง แต่อนาคตก็อาจมีโอกาสเกิดเหตุที่ต้องใช้บริการ อย่างเช่น อาการเจ็บปวย หรือ มีบุตร และต้องการได้รับเงินช่วยเหลือค่าคลอด ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่อยู่ในหลักหมื่น มนุษย์ออฟฟิศทำงานได้รายได้น้อย ๆ อาจจะต้องพึ่งพาประกันสังคมเป็นที่พึ่ง เพราะไม่มีเงินส่งประกันสุขภาพเบี้ยสูงกว่า

สิ่งที่ผู้ประกันตนมาตรา 39 กังวลใจก็คือ จะได้สิทธิ์อะไรบ้าง และ จะใช้ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่? โดยสิทธิ์ประกันสังคมมาตรา 39 นี้ ก็ใช้ลดหย่อนภาษีในช่วงปลายปีได้ และได้รับความคุ้มครอง คลอดบุตร, สงเคราะห์บุตร, กรณีเจ็บป่วย, ทุพพลภาพ, ชราภาพ, เสียชีวิต ได้เช่นเดียวกับผู้ประกันตนมาตราอื่น ๆ หากคุณไม่มั่นใจว่าจ่ายสบทบตรงเวลาหรือเปล่า ก็เข้าไปเช็คสิทธิ์ได้ที่ www.sso.go.th ได้ทุกวัน ทุกเวลา แต่ถ้าจะโทรศัพท์หาประกันสังคม ต้องโทรช่วงกลางคืน ให้บริการ 24 ชั่วโมง (กลางวันคนโทรเยอะ) ที่หมายเลข 1506

Read More :