ads

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายกสิกร ให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง?

ปัจจุบัน ประกันสุขภาพ ถือเป็นอีกหนึ่งประกันภัยที่ผู้คนหันมานิยมให้ความสนใจกันมากยิ่งขึ้น เพราะผู้คนในยุคใหม่นี้ได้มีการหันมา ดูแลรักษาสุขภาพ รวมถึงใส่ใจสุขภาพร่างกายของตัวเอง ไม่ให้เจ็บป่วยด้วยการออกกำลังกาย ทานอาหารคลีน กันเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

ประกันสุขภาพ เริ่มได้รับความนิยมที่มากขึ้นจากกลุ่มคนไทย เนื่องจากจะมีกลุ่มคนที่ต้องการสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับตัวเองด้วยการทำประกัน เพราะ หากยามเจ็บป่วย แก่ตัวลง หรือ เกิดอุบัติเหตุ เราก็จะได้รับความคุ้มครองจากประกันที่เราได้เลือกทำ และประกันสุขภาพที่เราจะพูดถึงกันนั้นก็คือประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย สำหรับการทำประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย นั้น จะเป็นการกำหนดเพียงวงเงินค่ารักษาพยาบาลในแบบครั้งต่อครั้งเท่านั้นโดยที่ไม่กำหนดเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ

ธนาคารกสิกรไทย ก็เป็นอีกหนึ่งธนาคารที่นอกจากเรื่องการเงินแล้วก็ยังมีความคุ้มครองในส่วนของประกันจัดมาให้เราเลือกทำกันด้วย วันนี้เราจะพามารู้จักกับ ประกันสุขภาพเหมาจ่ายกสิกร ว่าให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง?

ตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง
Health Care Protrct
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
ค่ารักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย        
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี 200,000 200,000 200,000 200,000
ความคุ้มครองสูงสุดสำหรับการรักษาตัว ต่อการเจ็บป่วย หรือต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล

ค่าห้อง ICU และพยาบาลสูงสุดต่อวัน

ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป

ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด/วิสัญญีแพทย์

ค่าธรรมเนียมแพทย์เยี่ยมไข้ และค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค

จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก จากอุบัติและเจ็บป่วย (1 ครั้งต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี และ 7 ครั้งต่อโรค) ไม่คุ้มครอง 500 ไม่คุ้มครอง 1,500
อายุรับประกัน
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร (บาท)
อายุ 14 วัน – 6 ปี 7,588 11,688 17,738 29,938
อายุ 7 – 20 ปี 2,788 4,488 6,738 11,738
อายุ 21 – 40 ปี 3,488 5,488 6,938 14,338
อายุ 41 – 60 ปี 4,588 8,088 11,338 21,938
อายุ 61 – 70 ปี 7,088 10,988 17,608 29,509

เงื่อนไขการรับประกัน

อายุผู้ขอเอาประกัน
 • ผู้ขอเอาประกันช่วงอายุระหว่าง 14 วัน – 70 ปี และต่ออายุได้ถึง 70 ปี
 • ผู้เอาประกันช่วงอายุระหว่าง 14 วัน – 15 ปี และ 60-70 ปีสามารถทำประกันได้ไม่เกิน 1 ฉบับ
 • ผู้เอาประกันช่วงอายุระหว่าง 16 – 59 ปี สามารถทำประกันได้ 2 ฉบับ
อาชีพของผู้เอาประกันภัย
 • อาชีพที่ปฏิเสธและยกเว้น หากผู้ขอเอาประกันภัยระบุอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่
 • อาชีพเกี่ยวกับเรือ ท่าเรือ และทางน้ำ อาทิ ลูกเรือ ชาวประมง นักประดาน้ำ คนงานทำงานใต้น้ำ โกดังในท่าเรือ และกรรมกรที่ขนของขึ้นลงเรือ คนงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม หรือทำลายเรือ
 • อาชีพที่ทำงานในโรงงานหรือ เก็บรักษา หรือการบรรจุ หรือการขนส่งเกี่ยวกับวัตถุระเบิด พลุ ดินปืน ไนโตรกลีเซอรีน แก๊สโดยเฉพาะแก๊สบรรจุถัง
 • อาชีพก่อสร้างอาคาร หรือ คนงานก่อสร้าง หรือ บำรุงรักษาเขื่อน สะพาน อุโมงค์ คนงานทำงานใต้พื้นดิน หรือเหมืองแร่ คนงานรื้อถอนหรือทำลาย เช่น รื้อถอนอาคาร พนักงานทำความสะอาดกระจกบนอาคารสูง พนักงานติดตั้งเสาอากาศโทรทัศน์ พนักงานติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง เป็นต้น

สำหรับเกณฑ์พิจารณารับประกันภัยชาวต่างชาติ
 • สำหรับชาวต่างชาติทุกรายต้องเข้าพักอาศัยในประเทศไทยแล้วอย่างน้อย 1 ปี และมีแนวโน้มที่จะอยู่ต่อ
 • กรณีชาวต่างชาติทำงานในประเทศไทย ให้ระบุอาชีพให้ชัดเจน
 • หากชาวต่างชาติไม่ได้ทำงานในประเทศไทยจะต้องสมรสกับคนไทยและมีถิ่นที่พักอยู่ในประเทศไทย เกินกว่า 1 ปี
 • ไม่รับประกันชาวต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยว
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาการรับประกันภัย
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หน้าแรก และหน้าที่มีตราประทับเข้าประเทศไทย และ Work Permit ที่ยังไม่มีผลบังคับ
 • Visa ที่ยังมีผลบังคับ หรือ Work Permit ที่ยังมีผลบังคับ
 • สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีที่สมรสกับคนไทย)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)

กรมธรรม์เกี่ยวกับประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะเรื่องของสุขภาพนั้นเป็นเรื่องที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเยเฉพาะการเข้ารักษาในโรงพยาบาลเอกชน เพราะเพียงแค่ความคุ้มครองระบบประกันสุขภาพแบบพื้นฐานนั้นอาจจะไม่เพียงพอ จึงมีคนที่นิยมซื้อประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายเพิ่มเพื่อเพิ่มวงเงินของการคุ้มครองให้มากยิ่งขึ้น เพื่อความมั่นคงในชีวิตและยังไม่เป็นการสร้างภาระค่าใช้จ่ายให้ตัวเราหรือคนรอบข้างต้องหนักใจในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

โดยใครที่สนใจและต้องการ สมัครประกันสุขภาพเหมาจ่าย นั้นก็สามารถเข้าไปดู รายละเอียดกรมธรรม์ เพิ่มเติมกันได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ ของธนาคารกสิกรไทย จากที่ดูรายละเอียดกรมธรรม์เบื้องต้นแล้วนั้นจะสังเกตได้ว่าประกันสุขภาพนั้นมีความจำเป็นต่อเราค่อนข้างมากในการใช้ชีวิตปัจจุบัน หากคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่มีการวางแผนการใช้ชีวิต หรือว่าแผนในอนาคตนั้นก็ควรจะมีประกันสุขภาพสักตัวติดไว้เผื่อเวลาเจ็บป่วยในอนาคต

READ MORE :