สิทธิประกันสังคมอะไรบ้าง ที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้

ads

สิทธิประกันสังคมอะไรบ้างที่คนวัยทำงานต้องรู้!

เด็กจบใหม่ที่เข้าสู่ระบบการเป็นมนุษย์เงินเดือนเต็มตัวหลายคน จะต้องถูกหักค่าประกันสังคมจากเงินเดือนทุก ๆ เดือน อาจจะยังไม่เคยทราบว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วจะต้องได้รับสิทธิประกันสังคมอะไรบ้าง เพื่อเป็นหลักประกันในชีวิต วันนี้เราจึงนำทั้ง 5 สิทธิในประกันสังคมมาแนะนำกันค่ะ

1 สิทธิกรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ

สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลประกันสังคมโดยไม่ต้องสำรองจ่าย แต่หากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนอกประกันสังคม จะต้องสำรองจ่ายก่อน แต่สามารถยื่นขอเบิกค่ารักษาพยาบาลย้อนหลังได้

2 สิทธิกรณีคลอดบุตร

สามารถเบิกค่าคลอดได้ 13,000 บาทต่อการคลอดบุตร 1 ครั้ง และสามารถรับเงินสงเคราห์ครึ่งหนึ่งของเงินเดือน เป็นเวลา 90 วัน สำหรับบุตรคนที่ 1 และ 2 เท่านั้น

3 สิทธิกรณีทุพพลภาพ

ได้รับเงินชดเชยรายได้ครึ่งหนึ่งของเงินเดือน และหากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐ ประกันสังคมจะจ่ายค้ารักษาพยาบาลให้ตามจริง และมีค่าทำศพในกรณีเสียชีวิต

4 สิทธิกรณีว่างงาน

จะได้รับเงินค่าจ้างชดเชยครึ่งหนึ่งของรายได้เฉลี่ย สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

5 สิทธิกรณีชราภาพ

แบ่งเป็นบำนาญชราภาพและบำเหน็จชราภาพ โดยจะได้รับเงินตามที่ได้สบทบ


แม้ว่ามนุษย์เงินเดือนจะมีสิทธิประกันสังคมแล้ว แต่ก็ยังแน่นอนใจถึงความมั่นคงในชีวิตไม่ได้ ดังนั้นจึงแนะนำให้ทำประกันสุขภาพไว้ด้วย เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาล ขอแนะนำประกันสุขภาพจากวิริยะ คลิกดูข้อมูลเพื่อเติมได้ที่นี่ >>> ประกันสุขภาพ อุ่นใจรักษ์ จากวิริยะประกันภัย ดีไหม ?

Read more…