สปส. แจ้งผู้ประกันตน ป่วยไข้เลือดออก รักษาฟรี ณ รพ.ตามสิทธิ

สำนักงานประกันสังคม เผย ผู้ประกันตนหากป่วยเป็นโรคฮิตหน้าฝน รักษาฟรีที่ รพ.ตามสิทธิ จนกว่าจะสิ้นสุดการรักษา

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เตือนผู้ประกันตนระวังโรคติดต่อยอดฮิตที่มาพร้อมกับหน้าฝนโดยเฉพาะ “โรคไข้เลือดออก” ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ทำให้มียุงลายชุกชุม โดยยุงลายเป็นพาหะสำคัญของโรคไข้เลือดออกด้วย คลิกดู 5 โรคหน้าฝน ที่ควรต้องระวัง 2019


ลักษณะอาการของโรคไข้เลือดออก


ซึ่งลักษณะอาการของผู้ได้รับเชื้อจะมีไข้สูงเฉียบพลัน 39-40 องศา กินระยะเวลา 2-7 วัน ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร มีผื่นตามตัว มีเลือดกำเดาไหล ถ่ายดำมีจุดเลือด  ทั้งยังอาจมีอาการแทรกซ้อน เช่น ไตวาย ตับอักเสบ เกล็ดเลือดต่ำ เลือดออกง่ายและอาเจียนเป็นเลือด


รักษาฟรี จนว่าจะสิ้นสุดการรักษา


ทั้งนี้หากผู้ประกันตนป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ได้ทันทีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่วนกรณีฉุกเฉินมีความจำเป็นต้องเข้ารักษาตัว ณ โรงพยาบาลนอกสิทธิ ให้เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก่อนได้ หลังจากนั้นให้ ญาติ รีบแจ้งให้โรงพยาบาลตามสิทธิฯทราบโดยเร็ว เพื่อรับตัวไปรักษาต่อและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเรื่องค่ารักษาพยาบาลโดยจะนับตั้งแต่เวลาที่โรงพยาบาลได้รับแจ้งไปจนกว่าจะสิ้นสุดการรักษา ส่วนค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นก่อนการแจ้งนั้น สำนักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ภายใน 72 ชั่วโมงแรก ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนด

ส่วนผู้ประกันตนที่สำรองจ่ายไปก่อนสามารถเบิกคืนจากสำนักงานประกันสังคมได้ โดยนำหลักฐานมายื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน คือ แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01) ใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จรับเงินและสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ที่มีชื่อ เลขที่บัญชี ของผู้ประกัน

ทั้งนี้ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม แนะนำให้ผู้ประกันตนระมัดระวังและรักษาสุขภาพ ด้วยการสวมเสื้อผ้าให้มิดชิด นอนในมุ้งหรือมุ้งลวด กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ โทร.02-956-2503 / สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา หรือสายด่วนหมายเลข 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง


โรคไข้เลือดออก ยังไม่มียารักษา


สำหรับการรักษาโรคไข้เลือดออกนี้ ยังเป็นการรักษาไปตามอาการเท่านั้นเพื่อประคับประคองให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะปกติ ผู้ติดเชื้ออาจหายได้เองภายใน 2-7 วัน แต่บางรายอาจมีอาการรุนแรง เช่น มีเลือดออกตามตัว ความดันโลหิตต่ำ ชีพจรเต้นเร็ว จำเป็นต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด และอาจใช้เวลานอกพักรักษาที่โรงพยาบาลมากกว่า 7 วัน กรณีดังกล่าวสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ผู้ประกันตน หรือไม่มีหลักประกันสุขภาพ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเองทั้ง ค่าห้อง ค่ายา ค่าแพทย์ ค่าอาหาร คลิกดูรู้ทันโรคไข้เลือดออก ภัยร้ายหน้าฝนทุก ๆ ปี

อย่างไรก็ตามกรณีดังกล่าวสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการทำประกันสุขภาพติดตัวไว้สักกรมธรรม์เพื่อความคุ้มครองไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเอง พ่อแม่ หรือแม้แต่ลูกน้อย ช่วยให้มั่นใจได้ว่าหากภัยมาถึงจะอยู่ในความดูแลของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลชั้นนำที่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยในการรักษาช่วยให้อาการป่วยหายได้โดยเร็ว

หนึ่งในบริษัทประกันชั้นนำได้แก่ TQM ประกันวินาศภัย โบรคเกอร์บริษัทประกันที่ได้มาตรฐานกว่า 40 บริษัท มีผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ ประกันรถยนต์ ประกันบ้านและที่พักอาศัย รวมถึงประกันเดินทางให้เลือกได้ตามความต้องการ ทั้งเรื่องความคุ้มครอง เบี้ยประกันที่ตัวคุณเองสามารถจ่ายไหว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 1737 ตลอด 24 ชั่วโมง

Read more…