สปส.เชิญชวน แรงงานอิสระ สมัครเป็นผู้ประกันตนทางเลือกใหม่

ads

เพิ่มสิทธิผู้ประกันตนทางเลือก 3 ตามมาตรา 40 มีอะไรบ้าง

สำหรับผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 ได้แก่ ผู้ประกันตนในกลุ่มแรงงานนอกระบบ เช่น พ่อค้า แม่ค้า วินมอเตอร์ไซค์ เกษตรกร และอื่น ๆ ทั้งนี้ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ และไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 นั่นเอง

สำนักงานประกันสังคมจูงใจให้แรงงานภาคอิสระสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือก 3 (ทางเลือกใหม่) เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แรงงานนอกระบบ ใกล้เคียงกับแรงงานในระบบมากขึ้น โดยผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเดือนละ 300 บาท (รัฐสมทบ 150) รวมเป็น 450 บาท ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย แบ่งเป็น นอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาลรับเงินชดเชยวันละ 300 บาท กรณีไม่นอนพักรักษาตัว แต่มีใบรับรองแพทย์ให้หยุดรักษาตัว ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ได้รับวันละ 200 บาท  โดยกรณีนอนพักรักษาตัว กับไม่นอนพักรักษาตัว รวมกันไม่เกิน 90 วันต่อปี

นอกจากนี้กรณีของระยะเวลาการรับสิทธิกรณีทุพพลภาพเป็นตลอดชีวิต เพิ่มค่าทำศพเป็น 40,000  บาท เงินบำเหน็จชราภาพเป็นเดือนละ 150 บาท และหากส่งเงินครบ 180 เดือน ให้เงินเพิ่มอีก 10,000 บาท อีกทั้งเงินสงเคราะห์บุตรคนละ 200 บาท คราวละไม่เกิน 2 คน ตั้งแต่แรกเกิด แต่ไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์


ผู้สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ต้องทำอย่างไร ?


  1. ต้องยื่นใบสมัครตามแบบคำขอเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (แบบ สปส. 1-40)
  2. สถานที่ยื่นใบสมัคร

-สมัครได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพฯพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่สะดวกทั่วประเทศ

-หน่วยบริการเคลื่อนที่ของสำนักงานประกันสังคม

  1. หลักฐานการสมัคร

-บัตรประชาชนหรือสำเนา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้

-แบบคำของสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 (แบบ สปส. 1-40)

  1. สมัครผ่าน www.sso.go.th/section_regist หรือผ่านทาง QR code ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องกรอกเลขบัตรประชาชน หมายเลขหลังบัตร คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล วัน-เดือน-ปีเกิด e-mail หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

วิธีการชำระเงินสบทบประกันสังคม


วิธีการชำระเงินสมทบ สามารถชำระได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา หน่วยบริการเคลื่อนที่ของสำนักงานประกันสังคม รวมถึงเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านสะดวกซื้อ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ห้างบิ๊กซี ห้างเทสโก้โลตัส และตู้บุญเติมทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังเพิ่มช่องทางการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ต่าง ๆ ดังนี้

-ธนาคารออมสิน

-ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

-ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

-ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

-ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

-ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

-ธนาคารธนชาต

การเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 นี้ถือเป็นการยกระดับความคุ้มครองให้กับผู้ประกันตนในกลุ่มแรงงานนอกระบบ ได้แก่ พ่อค้า แม่ค้า วินมอเตอร์ไซค์ เกษตรกร และอื่น ๆ ให้มีความคุ้มครองใกล้เคียงกับแรงงานในระบบมากขึ้น ทำให้เงินประกันสังคมที่จ่ายไปในแต่ละเดือนนั้น กลับมาดูแลคุ้มครองเราได้ครอบคลุมมากกว่าเดิม 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยบกับประกันสังคม มาตรา 40 ได้ที่เบอร์โทร. 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ขอเชิญชวนมาเป็นผู้ประกันตนทางเลือก 3 ตามมาตรา 40 กันเถอะ จ่ายเงินสมทบน้อยแต่สิทธิประโยชน์เยอะ สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ พ่อค้าแม่ค้า แม่บ้าน เกษตรกร ต้องการมีหลักประกันในชีวิตที่ดีกันทุกคนจริงไหมครับ คลิกดูเปรียบเทียบ ประกันสังคม – ประกันชีวิต – ประกันสุขภาพ ต่างกันอย่างไร? จ่ายที่เดียวได้ไหม?

Read more…