Home Insurance health สธ. วางนโยบายปี 63 เน้น 6 เรื่องหลัก มุ่งสร้างสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน

สธ. วางนโยบายปี 63 เน้น 6 เรื่องหลัก มุ่งสร้างสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน

กระทรวงสาธารณสุข กำหนดนโยบายปี 2563 เน้นประชาชนสุขภาพดี เศรษฐกิจของประเทศแข็งแรง

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ณ กระทรวงสาธารณะสุข จังหวัดนนทบุรี นำโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายสาธิต ปิตุเตชะ รมต.ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เป็นประธานการลงนามคำรับรองการปฎิบัติงาน ประจำปี 2563 ร่วมกับปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และอธิบดี เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงาน เน้นหนัก 6 เรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้


แนวทางปฎิบัติงาน สธ. ประจำปี 2563 เน้น 6 เรื่องสำคัญดังนี้


1. ควบคุมป้องกันวัณโรค

ในส่วนนี้ทาง สธ.ให้ความสำคัญกับผลสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่มากกว่าร้อยละ 85

2. จัดให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

โดยมีการจัดระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU)ขั้นที่ 2 ร้อยละ 60 ขั้นที่ 3 ร้อยละ 20 ตลอดจนจัดระบบการใช้ยาอย่างน้อยจังหวัดละ 1 อำเภอ และให้มีระบบการจัดการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ ลดการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดลงให้ได้ร้อยละ 7.50

3. พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ

  • จัดให้มีการประเมิณการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแต่ละอำเภอ ร้อยละ 70
  • พัฒนาอาสาสมัครจำนวน 80,000 คน เป็น อาสาสมัคร หมอประจำบ้าน
  • และร้อยละ 75 ของ รพ.สต. เกณฑ์พัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

4. ลดความแออัด ณ โรงพยาบาล

จัดให้ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลจะต้องมีระบบนัดคิดออนไลน์ และอีกร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลศูนย์ 34 แห่ง ต้องผ่านเกณฑ์ห้องฉุกเฉิน

5. จัดให้คลินิกให้บริการกัญชาทางการแพทย์

เป็นโครงการนำร่องอย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 แห่ง

6. ทุกเขตสุขภาพต้องมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

การกำหนดนโยบายการปฎิบัติงานในครั้งนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญ ช่วยให้บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รู้เป้าหมายในการทำงาน ทั้งนี้เป็นข้อตกลงของทั้ง 2 ฝ่ายในการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กล่าวโดยสรุป กำหนดนโยบาย 6 เรื่องสำคัญ มีดังนี้ ป้องกันควบคุมวัณโรค, ใช้ยาเพราะจำเป็น อย่างสมเหตุผล, พัฒนาระบบบริการ เพื่อลดความแออัด รอคิวในโรงพยาบาล ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลจะต้องมีระบบนัดคิวออนไลน์, การเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ และพัฒนางานวิจัย

นวัตกรรมด้านสุขภาพ ช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ประชาชนแข็งแรง ทำให้เศรษฐกิจของประเทศแข็งแรง ทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีความสุข โดยจะมีการติดตามความคืบหน้านโยบายดังกล่าวทุก 3, 6, 9 และ 12 ของเดือน

ในฐานะภาคประชาชน ได้ทราบถึงความเอาจริงเอาจังต่อบริการด้านสาธารณสุขของภาครัฐ แน่นอนว่าย่อมรู้สึกอุ่นใจ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอย่างสม่ำเสมอด้วยวิธีดูแลสุขภาพ ทั้งด้านอาหาร การพักผ่อน การออกกำลังกาย ถือเป็นการป้องกันตั้งแต่ต้นน้ำ ย่อมเป็นทางออกที่ดีที่สุด

นอกจากนี้ทางเลือกเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพที่สำคัญอีกอย่างก็คือ การทำประกันสุขภาพ เพื่อช่วยเพิ่มความอุ่นใจในเรื่องค่ารักษาพยาบาล วิธีการรักษาที่ได้มาตรฐานจากทีมแพทย์และเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัย

หนึ่งในบริษัทประกันที่เป็นที่ยอมรับ และมีชื่อเสียงมายาวนานได้แก่ TQM ประกันภัย ที่นี่เป็นโบรคเกอร์บริษัทประกันชั้นนำกว่า 40 บริษัท ทำให้มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมาย ตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัย สามารถเปรียบเทียบความคุ้มครองและเบี้ยประกันได้ด้วยตัวเองได้ด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1737 หรือโทร. 02-119-8888 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ที่มา : Hfocus

อ่านเพิ่มเติม :

Exit mobile version