วิธีเลือกโรงพยาบาลประกันสังคม ปี 2564

เลือก/เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมปีหน้า ทำอย่างไร

สิ่งหนึ่งที่มนุษย์เงินเดือนต้องทำในช่วงต้นปี นอกจากการหยุดพักผ่อนแล้ว ก็คงเป็นการยื่นรายการแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม และอื่น ๆ ตามกฏหมายอีกไม่นานก็จะเข้าสู่ปีใหม่ 2563 แล้ว มนุษย์เงินเดือนหลายคนก็คงกำลังคิดจะเปลี่ยนโรงพยาบาล ประกันสังคม เพราะอาจจะย้ายที่อยู่อาศัยหรือย้ายที่ทำงานใหม่ วันนี้เราจึงมีวิธีเลือกโรงพยาบาลที่อยู่ในประกันสังคม พร้อมวิธีเปลี่ยนโรงพยาบาลให้ทุกคนได้ทราบกันค่ะ

วิธีเลือกโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ประกันสังคม

ในช่วงต้นปีตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม เป็นช่วงเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม ซึ่งจะเปิดเผยข้อมูลโควต้าให้ผู้ประกันตนได้ทราบว่าโรงพยาบาลนั้นมีจำนวนผู้เลือกเต็มหรือยัง จึงจะสามารถแจ้งสิทธิ์แจ้งโรงพยาบาลนั้นได้ สำหรับวิธีเลือกโรงพยาบาลประกันสังคม อาทิ

  • เลือกโรงพยาบาลที่ใกล้กับที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงาน
  • เลือกโรงพยาบาลที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลทุกโรค
  • เลือกโรงพยาบาลที่มีเครือข่ายครอบคลุม เผื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
  • เลือกโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับประกันสุขภาพ และอื่น ๆ

วิธีเปลี่ยนโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ประกันสังคม

1 ยื่นแบบเลือกโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ สปส. 9-02 ที่สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานคร หรือทุกสาขาทั่วประเทศ

2 ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลประกันสังคมจากนายจ้าง เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม และสายด่วน 1506 เพื่อที่จะได้รู้ว่าจะเปลี่ยนไปที่โรงพยาบาลไหนได้บ้าง

3 ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th แอปพลิเคชัน SSO Connect สายด่วน 1506 สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ เครื่อง Smart Kiosk ของกระทรวงมหาดไทย

ในปี 2562 สำหรับผู้ที่จะเปลี่ยนโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลประกันสังคม คอยติดตามรายละเอียดโควต้าโรงพยาบาลสถานพยาบาลให้ดี เพื่อที่จะได้เลือกโรงพยาบาลได้ตามที่ตนเองต้องการ นอกจากสิทธิประกันสังคมที่จะช่วยเหลือด้านค่ารักษาพยาบาล ทราบไหมว่า หากคุณทำประกันสุขภาพเพิ่มขึ้นมาด้วย ก็จะช่วยให้ไม่ต้องแบกรับค่ารักษาพยาบาลมากเกินไป เมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุ

แนะนำประกันสุขภาพมนุษย์เงินเดือน TQM เป็นประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองด้านค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 400,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ครั้งละถึง 1,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลเมื่อประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินสูงสุด 6,000 บาท ค่าห้อง/ค่าอาหาร/ค่าบริการการพยาบาลสูงสุด 2,000 บาท ค่าห้องผู้ป่วยหนักสูงสุด 4,000 บาท ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ค่าปรึกษาแพทย์พิเศษ ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ ค่ารถพยาบาล ไม่ต้องสำรองจ่ายด้วยการแสดงบัตร Care Card ที่โรงพยาบาลได้เลย และสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย พิเศษ! หากคุณถือบัตรกรุงศรี มีโปรโมชั่นผ่อนเบี้ยประกัน 0% พร้อมรับเงินคืนอีก 100 บาท

Read more…