Home Insurance health วิธีลงเบียนรักษาโรคด้วยกัญชา 2562 และหมตเขตเมื่อไหร่?

วิธีลงเบียนรักษาโรคด้วยกัญชา 2562 และหมตเขตเมื่อไหร่?

แนะวิธีแจ้งครอบครองกัญชาเพื่อการรักษาโรค

เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ฮือฮากันมาสักพักหนึ่ง เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้กัญชาได้อย่างเสรี โดยให้เป็นไปเพื่อการรักษาอาการเจ็บป่วย ตอนนี้ภาครัฐได้เปิดให้ลงทะเบียนรักษาโรคด้วยกัญชาแล้ว ณ กระทรวงสาธารณสุขของจังหวัดทุกที่ทั่วประเทศไทย แต่ส่วนใหญ่ผู้ป่วยหรือผู้ที่สนใจหลายคนยังไม่ทราบขั้นตอนการลงทะเบียน วันนี้เราจึงมีข้อมูลมาบอกกันให้ทราบค่ะ

เอกสารและหลักฐานลงทะเบียน

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบรับรองแพทย์ที่ระบุโรคและได้รับการรับรองจากแพทย์
  • หลักฐานแสดงการครอบครองกัญชา อาทิ กัญชาตัวจริง น้ำมันกัญชา หรือภาพถ่าย

วิธีลงทะเบียนรักษาโรคด้วยกัญชา

1 ขอแบบฟอร์มลงทะเบียนที่สถานที่รับแจ้ง กรอกเอกสาร คำขอ และบันทึกแจ้งการมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา เพื่อรักษาโรคเฉพาะตัวของผู้ป่วย สิ่งที่จะต้องใส่ใจเป็นพิเศษ คือ ต้องเลือกปริมาณกัญชาที่ใช้รักษาตัว โดยแบ่งเป็น 3 ตัวเลือก ดังนี้

-ปริมาณที่จำเป็นจะต้องใช้ใน 90 วัน

-เกินปริมาณที่จำเป็นต้องใช้ใน 90 วัน และนำกัญชาส่วนเกินมาส่งมอบ

-เกินปริมาณที่จำเป็นต้องใช้ใน 90 วัน แต่ไม่ต้องการส่งมอบส่วนเกิน

หลังจากนั้นต้องระบุว่าจำเป็นจะต้องใช้เป็นระยะเวลานานเท่าไหร่ อาทิ 120 วัน 180 วัน เป็นต้น

2 ยื่นพร้อมใบรับรองการเจ็บป่วย ที่ได้รับการรับรองจากแพทย์ ทันตแพทย์ แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้าน จากโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชน

3 แสดงหลักฐานกัญชาที่ครอบครองต่อเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบ หากไม่ได้นำตัวจริงมาให้แสดงภาพถ่ายแทน เมื่อแจ้งหลักฐานทั้งหมดแล้ว คุณจะได้รับบันทึกสำเนาแจ้งการมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา จากเจ้าหน้าที่ เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นการลงทะเบียน

ผู้ป่วยสามารถลงทะเบียนที่กระทรวงสาธารณสุขของจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. – 17 พ.ค. 62 เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น. จากข่าว ผู้ป่วยลงทะเบียนนิรโทษกัญชา แต่ยังไม่มั่นใจแนวทางหลัง 90 วัน จะเห็นได้ว่าผู้ป่วยที่มาลงทะเบียนใช้กัญชาเพื่อการรักษาพยาบาล เหตุผลที่เลือกใช้กัญชา เพราะค่ารักษาพยาบาลแพทย์ปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นเพื่อความอุ่นใจ แบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาล แนะนำให้ทำประกันสุขภาพ เพราะช่วยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล เป็นหลักประกันในชีวิตเมื่อเจ็บป่วย

Read more…

Exit mobile version