ads

เลือกประกันสุขภาพให้ลูกน้อย สำหรับทารกแรกเกิด และเด็กเล็ก

ทุกวันนี้ประกันในรูปแบบต่าง ๆ นั้นมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นแผน ประกันรถยนต์ ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันการเดินทาง ประกันชีวิต เป็นต้น ซึ่งประกันเหล่าจะให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไปตามกรมธรรม์ และประกันที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากคือ ประกันสุขภาพ เพราะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวการเจ็บป่วยสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่

ประกันเด็ก

เด็กเล็กส่วนใหญ่ นั้นยังถือว่ามีภูมิคุ้มกันที่ยังไม่มากพอสังเกตได้จากการที่เด็กเล็กๆส่วนใหญ่นั้นจะมีอาการเจ็บป่วยได้ง่ายและบ่อยมากกว่าผู้ใหญ่ จึงทำให้สามารถป่วยได้ในทุก ๆ ฤดูกาลเลยก็ว่าได้ อีกทั้งโรคต่าง ๆ ในปัจจุบันก็สามารถขยายเชื้อโรค และพัฒนากลายพันธุ์ที่ทำให้ทางการแพทย์รักษาได้มากขึ้น ดังนั้นการเลือกซื้อประกันสุขภาพให้เด็กเล็กหรือให้ลูกนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยบรรเทายามลูกน้อยเกิดอาการเจ็บป่วยได้เป็นอย่างดี

ประกันสุขภาพสำหรับเด็ก

ประกันสุขภาพเด็ก

ประกันสุขภาพ สำหรับเด็กส่วนใหญ่นั้นจะครอบคลุมทั้งการรักษาที่เป็นผู้ป่วยใน และ ผู้ป่วยนอก โดยที่สามารถนำใบเสร็จต่างๆมาเบิกเคลมกับบริษัทประกันได้ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ การเลือกประกันสุขภาพให้ลูกน้อยควรเลือกแบบใด? การเลือกประกันสุขภาพสำหรับเด็กนั้นควรเลือกที่มีแผนความคุ้มครองที่ครอบคลุม ทั้งค่าห้อง ค่าอาการ ค่าตรวจรักษา ค่ายา ค่ารักษาพยาบาล โดยแผนประกันส่วนใหญ่จะให้ความคุ้มครองเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือน – 20ปี แต่ก็ขึ้นอยู่กับแผนประกันของแต่ละบริษัทเพราะเด็กแต่ละช่วงอายุจะมีภูมิคุ้มกันที่แตกต่างกันออกไป

วิธีการเลือกซื้อประกันสุขภาพให้เด็ก

พิจารณายอดเงินในการรักษา การเจ็บป่วย ให้คุณพ่อคุณแม่ลองสังเกตว่าในค่ารักษาพยาบาลของลูกน้อยที่ผ่านๆมาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ในส่วนของค่ารักษาและตัวคุณพ่อคุณแม่ต้องการวงเงินคุ้มครองค่ารักษาอยู่ที่เท่าไหร่ จากนั้นเช็คเบี้ยประกันและค่ารักษาที่สมดุลกับความต้องการของคุณพ่อคุณแม่ เพื่อป้องกันการเลือกซื้อประกันที่มีราคาที่สูงจนเกินไป

⇒ ศึกษารายละเอียดกรมธรรม์

เช็คดูกรมธรรม์ความคุ้มครองที่เหมาะสมกับเบี้ยประกัน หรือ เช็คดูว่าแผนประกันนั้นๆคุ้มค่าหรือไม่เช่น มีการชดเชยในกรณีอุบัติเหตุหรือไม่ ค่ารักษา ค่าห้อง ค่ายา ครอบคลุมตัวไหนบ้าง และ คุ้มค่ากับเบี้ยประกันที่จ่ายไปหรือไม่หากลูกน้อยต้องเข้ารักษา  เป็นต้น

⇒ ค่าห้องพัก

การเลือกทำประกันสุขภาพเด็กส่วนใหญ่แลวจะเน้นเป็นเหตุผู้ป่วยใน หรือเคสที่ต้องนอนรักษาตัวหรือรอดูอาการเสียส่วนใหญ่ดังนั้นจึงจะมีในส่วนของค่าห้องที่เพิ่มเข้ามาด้วย หากเลือกค่าห้องแบบปกติราคาเบี้ยก็จะไม่สูงมาก แต่ถ้าเลือกค่าห้องที่มีราคาสูงจะส่งผลให้ค่าเบี้ยประกันสูงตามไปด้วยเช่นเดียวกัน

⇒ ซื้อประกันตามกำลังทรัพย์

ความสามารถตามกำลังทรัพย์ ประกันสุขภาพเด็กส่วนใหญ่จะเป็นการส่งเบี้ยระยะยาว ไม่เหมือนประกันสุขภาพทั่วไปที่สามารถเลือกทำเบี้ยประกันแบบระยะสั้นและระยะยาวได้  ต้องดูเรากำลังในการจ่ายเงินของเราที่เป็นพ่อแม่ว่ามีกำลังส่งไปได้หรือไม่ เพื่อประกันความเสี่ยงหากลูกน้อยเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา

⇒ เลือกเปรียบเทียบประกัน

เลือกเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของประกันสุขภาพเด็ก ว่าบริษัทไหนให้ความคุ้มครอง และค่าเบี้ยประกันคุ้มค่ามากที่สุด อีกทั้งควรเลือกบริษัทประกันที่น่าเชื่อถือ และสามารถเคลมได้แบบไม่ยุ่งยาก จะทำให้เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจทำประกันให้ได้มากที่สุด

⇒ เลือกประกันสุขภาพที่ควบคู่ไปกับการออมเงิน

การเลือกซื้อประกันสุขภาพให้ลูกควรเลือกดูแบบที่มีเงินคืนเมื่อครบอายุสัญญา ซึ่งถึงแม้เบี้ยประกันจะสูงกว่าแต่ก็สามารถเก็บเงินให้ลูกน้อยได้และได้เงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญาประกันหากเปรียบเทียบดูแล้วนั้นแผนประกันแบบนี้จะคุ้มค่าไม่น้อย

สำหรับใครที่กำลังมองหาแผนประกันสุขภาพให้ลูกน้อย อยู่นั้นก็อย่าลืมเลือกทำประกันให้เด็กเล็กไว้ เพราะในปัจจุบันปัญหาการเกิดโรคต่าง ๆ นั้นมีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน และความเสี่ยงในการเกิดการเจ็บป่วยก็มีเพิ่มมากขึ้นด้วย ดังนั้นการเลือกทำประกันในสุขภาพจึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคุณพ่อคุณแม่ไม่น้อย

READ MORE :