Home Insurance health รากฟันเทียม เบิกประกันอะไรได้บ้าง? นอกเหนือจากประกันสังคม

รากฟันเทียม เบิกประกันอะไรได้บ้าง? นอกเหนือจากประกันสังคม

รากฟันเทียม เบิกประกันอะไรได้บ้าง? นอกเหนือจากประกันสังคม

เบิกค่าทำฟัน ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าเคลมประกันสุขภาพหรือเปล่า?

เรามักจะรักษาสุขภาพช่องปาก ก็ตอนที่เริ่มมีปัญหา ฟันผุ ฟันโยก ฟันคุด การเบิกค่ารักษาเกี่ยวกับรากฟันนั้น อาจจะไม่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบางกรมธรรม์ แต่บางเจ้าก็ให้ความคุ้มครองกับแผนประกันทันตกรรมโดยเฉพาะ ผูั้ที่อายุ 40 ปี ขึ้นไป หรือผู้ที่มีปัญหากระดูกในช่องปาก อาจเริ่มมีความเสี่ยงในการสูญเสียฟันซี่รักของคุณไป จากการไม่ดูแลรักษาสภาพฟัน ปล่อยให้ถูกหินปูนเกาะ หรือ ใช้ยาสีฟันที่ทำให้สารเคลือบฟันหายไป หากคุณไปหาหมอฟันในวันนี้ อาจเจอค่ารักษาที่บานปลายได้ เพราะฉะนั้นควรดูแลตั้งแต่ต้น ไปพบหมอฟันทุก ๆ 6 เดือน เพื่อเช็คสภาพฟัน

รากฟันเทียม ทำไมถึงแพง

การรักษารากฟันเทียม มีค่ารักษาตั้งแต่ 25,000 บาท เป็นต้นไป (ต่อ 1 ซี่) เนื่องจากรากฟันมีระบบเส้นประสาท ที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญจากทันตแพทย์โดยเฉพาะ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นบริเวณฟันกราม ซีท้าย ๆ ทั้งฟันบนและฟันล่าง ที่มักเกิดปัญหา การใส่รากฟันนี้มีไว้สำหรับใส่ฟันปลอมในรูปแบบยึดติดให้ดูเหมือนฟันแท้ยังคงอยู่ โดยต้องเจาะเครื่องมือเข้าไปในกระดูกขากรรไกรของผู้ป่วย เพื่อยึดอุปกรณ์ทันตกรรมเข้าไปให้แน่นหนา ถ้าอายุไม่มาก ในแต่ละคนมักมีปัญหาต้องทำรากฟันไม่เกิน 8 ซี่ ตามจำนวนฟันกราม แต่หากเกินกว่านั้นมักนิยมสวมฟันปลอมแบบติดกาว

เบิกค่ารักษา “รากฟันเทียม” กับประกันสังคมได้เท่าไหร่?

การรักษารากฟันเพียงอย่างเดียวจะเบิกประกันสังคมไม่ได้ จะเบิกได้ก็ต่อเมื่อ เป็นการใส่ฟันปลอมเข้าไปด้วย และมีเงื่อนไขที่ขึ้นอยู่กับ จำนวนฟัน และ อายุ ของผู้เบิกด้วย ปัจจุบันเรื่องอายุนั้นถูกตัดทิ้งไปแล้ว แต่จำนวนฟัน ภายในระยะเวลา 5 ปีจะเบิกได้ 1,300 บาท ต่อไม่เกิน 5 ซี่  เกินกว่านั้นจ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 1,500 บาท

ส่วนการใส่ฟันปลอมจะจ่ายไม่เกิน 4,400 บาท ถ้าเป็นฟันปลอมทั้งปากเบิกได้ทั้งหมด แต่หากสวมแค่บน หรือ ล่าง เบิกได้แต่ 2,400 บาท เท่านั้น

ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

หากไปทำฟันปลอม ด้วยวิธีใส่รากฟันเทียมจะต้องเตรียมเอกสารทั้งหมด 6 อย่าง ได้แก่

  • สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรก ที่มีชื่อตรงกับบัตรประชาชน ยกเว้น 2 ธนาคาร คือ ออมสิน กับ ธ.ก.ส.
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • ใบรับรองแพทย์
  • ใบเสร็จตัวจริงเท่านั้น
  • เวชระเบียนแสดงการรักษา เมื่อเบิกค่าทำฟันปลอมชนิดอะคริลิก
  • ใบ แบบฟอร์ม สปส. 2-16

โดยการเบิกค่าทำฟันประเภทนี้อาจจะต้องสำรองจ่ายไปก่อน เนื่องจากคลินิกทำฟันทั่วประเทศจะไม่ได้รับเบิกค่าทำฟันปลอม/รากฟันเทียม

หากคุณมีข้อสงสัยเกียวกับประกันสังคม สามารถ Log In เข้าไปตรวจสอบข้อมูลของตัวเองเบื้องต้นได้ที่ www.sso.go.th ซึ่งถือเป็นเว็บไซต์ของประกันสังคมโดยตรง โดยไม่ต้องไปอ่านข้อมูลผิด ๆ จากกระทู้ หรือ ฟังคนอื่นให้เข้าใจผิด

ปัจจุบัน รายการที่ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้าเกือบทำได้ทั้งหมดทุกสถานประกอบการทันตกรรมแล้ว แต่ยังเบิกได้สูงสุดเพียง 900 บาท ต่อต่อปี

อ่านเพิ่มเติม :