ฝุ่นควันที่กำลังปกคลุมประเทศไทยรู้หรือไม่ว่าส่งผลอันตรายถึงสุขภาพ

เมื่อหลายวันที่ผ่านมาประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่เขตกรุงเทพฯ ในช่วงที่ผ่านมานั้นมีค่าฝุ่นละอองที่เกินกำหนดจนเข้าขั้นวิกฤต กับฝุ่น PM2.5 ที่มีขนาดเล็กมากๆ จนขนจมูก และ หน้ากากอนามัยแบบปกติไม่สามารถกรองฝุ่นเหล่านี้ไม่ให้เข้าสู่ร่างกายได้ อีกทั้งยังสามารถแพร่กระจายเข้าสู่ทางเดินหายใจ กระแสเลือด และแทรกซึมกระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคเรื้อรังได้อีกด้วย

องค์การอนามัยโลก ได้มีการกำหนดให้ PM2.5 อยู่ในกลุ่มที่ 1 ของสารก่อมะเร็ง ตั้งแต่ปี 2556 เป็นสาเหตุ 1 ใน 8 ที่ทำให้ประชากรโลกเสียชีวิตก่อนวัยอันควร และประเทศไทยเองก็มีผู้เสียชีวิตจากมลพิษในอากาศก่อนวัยอันควรมากถึง 50,000 ราย องค์การอนามัยโลกในแนะนำค่ามาตรฐานของ PM2.5 ไว้ 4 ระดับ คือ 35,25,15 และ 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาสก์เมตร (ขึ้นอยู่กับการพัฒนาของประเทศ) สำหรับประเทศไทย ค่ามาตรฐานอยู่ที่ 25/50 ไมโครกรัมต่อลูกบาสก์เมตร (ประเทศกำลังพัฒนา) เรียกได้ว่ากำหนดค่าไว้ค่อนข้างสูงเป็นอย่างมาก

มลพิษทางอากาศและวิกฤตสุขภาพของคนไทย มีโรคไหนบ้างที่มีโอกาสเป็น จาก PM2.5

1 โรคหลอดเลือดในสมอง

คือภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงเนื่องจากหลอดเลือดตีบ หรือ หลอดเลือดอุดตัน หลอดเลือดแตก ทำให้เนื้อเยื่อในสองถูกทำลาย การทำงานของสมองหยุดไป การที่สมองขาดเลือดจะทำให้สมองไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ซึ่งการแสดงอาการต่างๆ จะมากหรือน้อยขึ้นกับระดับความรุนแรงและตำแหน่งของสมองที่ถูกทำลาย โดยอาการเหล่านี้มักเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ในรายที่มีภาวะสมองขาดเลือดแบบชั่วคราว เช่น ปวดหัวแบบทันที ตามัว มีอาการชาที่ใบหน้า หรือบริเวณแขน ขา ซีกใดซีกหนึ่ง

2 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

โรคปอดอุดกั้น เป็นโรคที่มีลักษณะเฉพาะคือความบกพร่องเรื้อรังในการไหลผ่านของอากาศในระบบทางเดินหายใจ และจะมีอาการแย่ลงเมื่อเวลาผ่านไป อาการที่พบบ่อยๆ ได้แก่ เหนื่อย ไอ และ มีเสมหะ การไอเรื้อรังนั้นมักเป็นอาการแรกที่เกิดขึ้น เมื่อเกิดอาการเป็นเวลานานกว่าสามเดือนในหนึ่งปี ร่วมทั้งมีเสมหะโดยไม่มีสาเหตุอื่น สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนี้คือ การสูบบุหรี่ มลพิษทางอากาศ พันธุกรรม เป็นต้น

3

โรคมะเร็งปอด

โรคมะเร็ง เป็นโรคที่พบได้มากในประเทศไทย รวมถึงมะเร็งปอดอีกทั้งยัเป็นสาเหตุที่ทำให้คนเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆอีกด้วย ทั้งเพศชาย และเพศหญิง สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก สารพิษและมลภาวะในสิ่งแวดล้อม บุหรี่ พันธุกรรม เป็นต้น

4 โรคหัวใจขาดเลือด

โรคที่เกิดเมื่อเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจเกิดการอุดตัน ทำให้เส้นเลือกที่มีหน้านำออกซิเจนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจนั้นอุดตัน ทำให้หัวใจขาดเลือดไปเลี้ยงดู ซึ่งถือเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ ที่จะทำให้อันตรายต่อกล้ามเนื้อหัวใจ ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจค่อย ๆ ตายและเสียชีวิตในที่สุด

วิธีการป้องกันค่าฝุ่นละอองที่ปกคลุมเบื้องต้น คือ การสวมใส่หน้ากากอนามัย N95 ที่สามารถกรองฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมโครตอนได้ ถึงแม้ว่าจะมีผลวิจัยออกมาว่าไม่สามารถป้องกันได้ทั้งหมดแต่ก็ยังดักว่าการไม่สวมใส่หรือไม่มีป้องกันเลย ซึ่งตอนนี้ก็เรียกได้ว่ากำลังขาดตลาดเป็นอย่างมาก ทางการแพทย์ได้แนะนำว่าให้ใส่เป็นหน้ากากอนามัยปกติซ้อนกัน 2 ชั้น หรือ ใช้ทิชชู่ในการช่วยปิดทับอีกชั้นก็สามารถพอบรรเทาการสูดดมเข้าไปโดยตรงอย่างแน่นอน

10 ร้านออนไลน์ ขายหน้ากากกันฝุ่น N95 PM 2.5 ซื้อกันได้เลย

READ MORE: