ads

ประกันสุขภาพ ไหนบ้างที่สามารถลดหย่อนภาษีได้มากที่สุด

สุขภาพ เป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนไม่ควรมองข้าม เพราะเรื่องร่างกายสามารถส่งผลต่อได้ด้วยการเกิดโรค เพราะในปัจจุบันปัญหาสุขภาพถือเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยต่างๆ รวมถึงคนไทยมีสถิติในการเกิดโรคเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนอย่างเราที่มัวแต่ทำงานจนแทบไม่มีเวลาในการดูแลตัวเองก็ต้องหาสิ่งอื่นที่จะมาช่วยดูแลร่างกายเราเพิ่มมากขึ้นด้วยการทำประกันสุขภาพ และที่สำคัญมนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ ก็ต้องจ่ายในส่วนของค่าภาษีโดยสำหรับภาษีนั้นเราสามารถใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งในส่วนของประกันสุขภาพนั้นเราสามารถนำมาลดหย่อนในส่วนของภาษีเงินได้ที่เราต้องจ่าย แต่ประกันสุขภาพแผนไหนที่นำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้มากที่สุดนั้น วันนี้ Promotions.co.th มีมาแนะนำ

ประกันสุขภาพรายบุคลล

ประกันสุขภาพ ที่ให้คุณเลือกความคุ้มครองให้ตัวคุณเอง สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ 15,000 บาท ต่อปี โดยต้องเป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลที่เกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ การชดเชยหากเกิดทุพพลภาพและสูญเสียอวัญวะจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ หรือประกันอุบัติเหตุที่คุ้มครองรวมไปถึงการรักษาพยาบาล และการแตกหักของกระดูก ประกันโรคร้ายแรง หรือ ประกันภัยการดูแลระยะยาว

แผนประกันสุขภาพ คุ้มครองค่าใช้จ่ายเมื่อต้องนอนโรงพยาบาล

ควรเลือกทำประกันที่คุ้มครองในเรื่อง ค่าแพทย์ ค่าหมอ ค่าอุปกรณ์พิเศษ ค่าผ่าตัด ค่าห้อง ให้พอดีกับรายจ่ายของคุณ เพราะหากเน้นไปที่แอดมิดอย่างเดียวหรือต้องการครอบคลุมมากหรือความคุ้มครองเกินจำเป็นก็จะส่งผลต่อเบี้ยประกันที่เราต้องจ่ายดังนั้นควรเลือกให้เหมาะสมกับการจ่ายของคุณและเช็คดูกับบริษัทประกันว่าสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่

แผนประกันสุขภาพ เลือกค่าห้องแบบพอดี

ควรเลือกค่าห้องในแบบที่พ่วงอยู่ในประกัน ทั้งในส่วนของค่าห้องธรรมดาและค่าห้อง ICU ซึ่งค่าห้องในกรมธรรม์ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 1,000 / 1,500 / 2,000 บาทจนถึง 5,000 บาท หรือมากกว่านี้ได้ตามความต้องการ แต่ด้านในกรมธรรม์แต่ละฉบับจะมีการกำหนดว่าค่าห้องได้สูงสุดกี่วัน ซึ่งบางที่อาจแจ้งว่าทั้ง 365 วันแต่ต้องดูให้ดีๆ อีกทั้งประกันที่ครอบคลุมแบบนี้ก็สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน

แผนประกันโรคร้ายแรง

ประกันโรคร้ายแรง ถีงแม้คนไทยมีโอกาสเสี่ยงป่วยเป็นโรคร้ายแรงกันเป็นจำนวนมาก แต่ก็ควรซื้อให้เหมาะสมและรู้หลักในการซื้อซึ่งแผนความคุ้มครองในส่วนของประกันโรคร้ายแรงนั้นจะแนกคนละส่วนกับประกันสุขภาพเรียกได้ว่าแยกคนละชนิดกรมธรรม์เลยโดยเราควรเริ่มเช็คว่าคนในครอบครัวหรือญาติมีใครป่วยเป็นโรคร้ายแรงบ้างหากมีเราก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคได้ ถึงแม้จะใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีได้ทั้งของตัวเอง + ประกันสุขภาพบิดามารดา แต่คุณก็สามารถใช้สิทธิ์อื่นๆในการลดหย่อนภาษีเช่นการทำประกันชีวิตหรือซื้อกองทุนได้ด้วยเช่นเดียวกัน หากคิดว่าความคุ้มครองที่มีนั้นครอบคลุมแล้ว

ทำประกันสุขภาพพ่วงประกันชีวิต

การทำประกันเช่นนี้เราจะได้ทั้งความคุ้มครองจากการเสียชีวิต และค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยหรือการชดเชยรายได้ เราควรเลือกประกันสุขภาพที่ครอบคลุม อีกทั้งการจ่ายเบี้ยของเราก็จะเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น ซึ่งการลดหย่อนภาษีเมื่อนำประกันสุขภาพรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท

การเลือกทำประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีให้คุ้มค่าที่สุดนั้นปัจจัยหลักจะอยู่ที่ผู้เอาประกันภัยถึงแม้การทำประกันจะช่วยลดหย่อนภาษีได้แต่เราก็ควรคำนึงถึงความคุ้มครองที่ครอบคลุมด้วยเช่นเดียวกัน อย่างการเลือกความคุ้มครองที่เหมาะสมค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม หากจ่ายเบี้ยที่มากเกินไปก็ทำให้เกิดการหมุนเวียนรายจ่ายไม่คล่องตัวถึงแม้จะได้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีก็คงไม่คุ้มค่าต่อเราเท่าไหร่นัก เพราะประกันแต่ละชนิดจะมีการกำหนดยอดสูงสุดในการลดหย่อนภาษีไว้นั่นเอง

READ MORE :