ยูเซฟ คืออะไร ? ทำไมประชาชนทุกคนควรทราบ

เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต ผู้ประกันตนมีสิทธิทุกที่

โครงการ “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” รักษาฟรี 72 ชั่วโมง คือนโยบายของทางภาครัฐ โดยกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ประกาศให้โรงพยาบาลทุกแห่งต้องปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการ “ฉุกเฉินวิกฤต” ให้ได้รับการรักษาโดย ณ โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด โดยไม่ต้องจ่ายเงินใน 72 ชั่วโมงแรก

UCEP คืออะไร ?

ยูเซฟ คือโครงการ “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” ซึ่งจะเป็นการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่นอกเหนือคู่สัญญาจาก 3 กองทุนได้แก่ กองทุนประกันสังคม, กองทุนประกันสุขภาพถ้วนหน้า และกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาให้พ้นขีดอันตราย ณ โรงพยาบาลของรัฐและของภาคเอกชน ที่ใกล้ที่สุดก่อน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ใน 72 ชั่วโมงหรือพ้นภาวะวิกฤต

ใครเป็นผู้มีสิทธิบ้าง ?

ผู้มีสิทธิในโครงการ UCEP ได้แก่ ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่มีสิทธิ์ใน 3 กองทุนสุขภาพ ดังนี้คือ กองทุนหลักประกันสุขภาพ, กองทุนประกันสังคม และกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

6 อาการ ภาวะฉุกเฉินวิกฤต ที่เข้ารักษาตัว รพ. เอกชน ได้มีดังต่อไปนี้

1. หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ
2. หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง
3. ตัวเย็น เหงื่อแตก หรือมีอาการชักร่วม
4. เจ็บหน้าอกรุนแรง เฉียบพลัน
5. แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก มีอาการพูดไม่ชัดกะทันหัน หรือชักไม่หยุด
6. อาการอื่น ๆ ที่มีผลต่อการหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบสมอง ที่จะส่งผลถึงแก่ชีวิต

ขั้นตอนการใช้สิทธิ ยูเซฟ

1. ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต เข้ารักษาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
2. โรงพยาบาลประเมิณอาการ และคัดแยกระดับความฉุกเฉิน
3. ศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิ ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล เกี่ยวกับสิทธิในการรักษาโดยสอบถามเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
4. หากเข้าข่ายป่วยฉุกเฉินวิกฤตจะได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ UCEP ทันทีแต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
5. กรณีที่ไม่เข้าข่าย โรงพยาบาลที่รับตัวจะประสานโรงพยาบาลตามสิทธิ แต่หากประสงค์จะรักษาต่อต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

ในกรณีเป็นที่สงสัยว่าเข้าข่ายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตหรือไม่

ถ้าไม่แน่ใจ ให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก่อนตามหลักทางการแพทย์ที่ว่า (ชีวิตผู้ป่วยสำคัญที่สุด) จากนั้น ศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตจะเข้ามาดูแล และประเมิณอาการ ตรวจสอบสิทธิให้ในภายหลัง ถ้าเข้าข่ายเป็น “ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต” ท่านก็สามารถใช้สิทธิ UCEP ได้

แต่ถ้าไม่เข้าข่ายผู้ป่วยสามารถย้ายไปโรงพยาบาลตามสิทธิ หรือรักษาตัว ณ โรงพยาบาลแห่งเดิมต่อก็ย่อมได้ (เสียค่าใช้จ่ายเอง) สำหรับประชาชนที่มีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต หมายเลข 02-872-1669 หรือสายด่วน สปสช. 1330

หวังว่าข้อมูลที่นำมาฝากกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ การไม่มีโรค คือลาภอันประเสริฐ คำกล่าวนี้ยังเป็นวลีที่จริงเสมอ อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถหลีกหนีอาการเจ็บป่วยไปได้ตลอดถึงแม้จะดูแลร่างกายให้ดีที่สุดแล้วก็ตาม สิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้คุณอุ่นใจได้ก่อนภัยมานั่นก็คือ

การทำประกันสุขภาพ ติดตัวเอาไว้ เพื่อความมั่นใจว่าคุณจะดูแลในความดูแลของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้รับการรักษาที่ได้มาตรฐานจากโรงพยาบาลชั้นนำ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย หนึ่งในบริษัทประกันภัยที่ได้มาตรฐานก็คือ TQM ประกันภัย โบรคเกอร์บริษัทประกันชั้นนำกว่า 40 บริษัท

ที่มีผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมทุกเพศ ทุกวัย สามารถเปรียบเทียบเบี้ยประกันได้ด้วยตัวเอง ทั้งยังสามารถซื้อความคุ้มครองผ่านทางออนไลน์ก็ได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1737 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือโทร. 02-119-8888

อ่านเพิ่มเติม :