มีอะไรบ้าง? ที่มนุษย์เงินเดือนสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2564

รวมรายการลดหย่อนภาษี สำหรับมนุษย์เงินเดือน

สวัสดีค่ะ ช่วงสิ้นปีถึงปีใหม่นอกจากจะเตรียมตัวไปท่องเที่ยวสังสรรค์กันแล้ว อย่างหนึ่งที่มนุษย์เงินเดือนก็ต้องเตรียมตัว นั่นก็คือ การยื่นชำระภาษีเงินได้ ซึ่งมีกำหนดการณ์ในช่วงต้นปี 2563 แน่นอนว่าการลดหย่อนภาษีก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยด้านการเงินที่ต้องจ่ายค่าภาษี แต่หลายคนก็ยังไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ วันนี้เราจึงมีข้อมูลดี ๆ สำหรับการลดหย่อนภาษีมาฝากกันค่ะ

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

1 ลดหย่อนภาษีจากภาษีส่วนตัว

มนุษย์เงินเดือนสามารถลดหย่อนภาษี ได้จากค่าลดหย่อนภาษีส่วนตัว ได้แก่ ค่าลดหย่อนภาษีส่วนบุคคล, ค่าลดหย่อนภาษีจากคู่สมรส, ค่าลดหย่อนภาษีจากบุตรคนแรกและคนที่สอง, ค่าลดหย่อนภาษีจากการอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาอายุ 60 ปีขึ้นไป, ค่าลดหย่อนภาษีจากค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ และค่าลดหย่อนภาษีจากค่าฝากครรภ์และคลอดบุตร

2 ลดหย่อนภาษีจากประกันชีวิตและเงินออม

อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับมนุษย์เงินเดือนที่จะลดหย่อนภาษี และยังได้รับความคุ้มครองอีกด้วย รายการประกันที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ มีดังนี้ ประกันชีวิต, ประกันชีวิตแบบบำนาญ, ประกันสุขภาพ, ประกันสุขภาพของบิดามารดาและคู่สมรส, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF), กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF), กองทุนการออมแห่งชาติ และเงินสมทบประกันสังคม

3 ลดหย่อนภาษีจากการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ

การลดหย่อนภาษี เป็นอีกตัวกระตุ้นจากภาครัฐ เพื่อให้มนุษย์เงินเดือนใช้จ่ายหรือลงทุนในภาคเศรษฐกิจมากขึ้น ซึ่งมีรายการลดหย่อนภาษี ดังนี้ ดอกเบี้ยซื้อที่อยู่อาศัย, ท่องเที่ยวเมืองรอง, ลงทุนธุรกิจ Startup, ค่าธรรมเนียมจากการชำระด้วยบัตรเดบิต และโครงการบ้านหลังแรกในปี 2558-2559

4 ลดหย่อนภาษีจากการบริจาคเงิน

การบริจาคเงิน นอกจากจะได้บุญกุศลและความสุขใจแล้ว ยังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ซึ่งมีรายการลดหย่อนภาษี ดังนี้ เงินบริจาคทั่วไป, เงินบริจาคให้พรรคการเมือง และเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา

เป็นอย่างไรบ้างคะ สำหรับรายการลดหย่อนภาษี ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีมากมายหลากหลายรายการ ช่วยให้แบ่งเบาภาระจากการชำระภาษีไปได้พอสมควร ทำให้มีเงินเก็บออมมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงต้นปี ที่หลายคนคงมีแผนจะนำเงินออมไปซื้อรถหรือบ้าน แม้กระทั่งการลงทุน ก็จะสามารถมีเงินเหลือมาใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มขึ้นด้วย แนะนำมนุษย์เงินเดือนให้ทำประกันสุขภาพ เพื่อที่จะได้ใช้ลดหย่อนภาษีและยังได้รับความคุ้มครองดูแลด้านค่ารักษาพยาบาล เป็นความคุ้มค่าที่ได้หลายต่อเลยทีเดียว

Read more…