Home Insurance health มะเร็งต่อมน้ำเหลือง โรคยอดฮิตคนไทย รักษาได้ ใช้สิทธิรักษาได้ทุกสิทธิ

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง โรคยอดฮิตคนไทย รักษาได้ ใช้สิทธิรักษาได้ทุกสิทธิ

โรคลิมโฟม่า มะเร็งร้ายติด 1 ใน 6 คนไทยป่วยมากที่สุด ยิ่งรู้เร็ว ยิ่งรักษาได้

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Lymphoma) คือมะเร็งที่เกิดกับระบบน้ำเหลือง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันที่อยู่ทั่วร่างกาย โดยโรคนี้พบคนไทยป่วยปีละกว่า 3,000 ราย ติด 1 ใน 6 โรคมะเร็งที่คนไทยป่วยมากที่สุด แต่ข่าวดีคือยิ่งรักษาเร็วยิ่งมีโอกาสหาย ทั้งยังสามารถใช้สิทธิรักษาจากทั้ง 3 กองทุนสุขภาพ ทั้ง กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนรักษาพยาบาลประกันสังคมและกองทุนรักษาพยาบาลสวัสดิการข้าราชการ

ระบบน้ำเหลืองสำคัญกับร่างกายอย่างไร

ระบบน้ำเหลืองประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่
1. น้ำเหลือง = ของเหลวใส ประกอบด้วยเม็ดเลือดขาวซึ่งมีหน้าที่ทำลายเชื้อโรค
2. ท่อน้ำเหลือง = เป็นตัวลำเลียงน้ำเหลืองยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
3. ต่อมน้ำเหลือง = ต่อมน้ำเหลืองมีลักษณะคล้ายเม็ดถั่ว พบได้ทั่วร่างกาย ซึ่งมีอยู่หลายร้อยต่อม มีขนาดเล็กประมาณ 0.5-1 เซนติเมตร ภายในประกอบด้วยน้ำและสสารที่ถูกลำเลียงผ่านทางท่อน้ำเหลือง

โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1. ชนิดฮอดจ์กิน หรือ HL ปัจจุบันสามารถพบได้ในเด็กและกลุ่มคนที่อายุยังน้อยระหว่าง 15-34 ปี และมากกว่า 60 ปี ลักษณะเฉพาะของกลุ่มนี้ก็คือ จะพบเซลล์มะเร็ง Reed-Sternberg cell
2. ชนิดนอนฮอดจ์กิน NHL กลุ่มนี้มีอยู่ประมาณ 30 ชนิดย่อย และแสดงอาการรุงแรงกว่ากลุ่มแรกถึง 8 เท่า พบได้ในช่วงวัยกลางคนขึ้นไป รวมถึงคนที่มีร่างกายที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ, ผู้ป่วยผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ หรือผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยอาจเสียชีวิตได้ภายใน 6 เดือน ถึง 12 ปี หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

อาการมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
อาการที่เห็นได้ชัดก็คือ มีการบวมโตลักษณะเป็นก้อนของต่อมน้ำเหลือง พบมากบริเวณข้างลำคอ รักแร้ ขาหนีบ บางรายมีหลายก้อนพร้อมกันทั่วร่างกาย

ระยะของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแบ่งเป็น 4 ระยะ

  • ระยะที่ 1 เป็นระยะที่เกิดมะเร็งกับต่อมน้ำเหลืองเพียงบริเวณเดียว
  • ระยะที่ 2 เป็นระยะที่เกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองกับอวัยวะมากกว่าหนึ่งส่วนหรือ 2 บริเวณขึ้นไป
  • ระยะที่ 3 เป็นระยะที่เกิดในส่วนเหนือกระบังลมและใต้กระบังลม
  • ระยะที่ 4 เป็นระยะแพร่กระจาย พบได้มากบริเวณไขกระดูก ตับ และสมอง

สาเหตุของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและวิธีการรักษา

เนื่องจากโรคนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าเกิดจากอะไรจึงยังไม่สามารถหาวิธีป้องกันการเกิดโรคได้ อย่างไรก็ตามพบว่าโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในระยะแรกจะมีอาการคล้ายกับโรคภูมิแพ้ หรือปวดหัวตัวร้อนธรรมดา อาจมีน้ำหนักลดผิดปกติ ดังนั้นการเข้ารับการตรวจร่างกายเป็นประจำจะช่วยให้ตรวจพบโรคนี้ง่ายและเร็วขึ้น ซึ่งก็จะมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้สูงถึงร้อยละ 70-90%

แต่หากเข้าสู่ระยะ 2-4 มีโอกาสหายน้อยลงแค่ 60% โดยวิธีรักษาจะใช้เคมีบำบัดร่วมกับยาโมโคนอลแอนติบอดี้ การปลูกถ่ายไขกระดูก (สเต็มเซลล์) การฉายแสงและการให้ยาแอนติบอดี้ เป็นต้น จากข้อมูลดังกล่าว เมื่อเราได้ทราบแล้วว่าโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองไม่ทราบสาเหตุของการเกิดโรค แต่สามารถรักษาให้หายขาดได้หากเข้าถึงการรักษาได้เร็ว

ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดที่ประชาชนทุกคนควรปฎิบัติก็คือการหมั่นตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอเพื่อจะได้รู้เท่าทันและสามารถรักษาได้ทันเวลา นอกจากนี้การทำประกันสุขภาพติดตัวเอาไว้ดูแลยามฉุกเฉินก็ถือเป็นทางเลือกที่เหมาะสมถึงแม้เราจะมีหลักประกันสุขภาพอย่างใดอย่างหนึ่งใน 3 อย่างข้างต้นก็ตาม ทั้งนี้ก็เพื่อการได้รับการรักษาอย่างดีที่สุดโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนั่นเอง

สอบถามรายละเอียดประกันสุขภาพเพิ่มเติมได้ฟรี โทร. 1737 หรือ 02-119-8888 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

อ่านเพิ่มเติม :

Exit mobile version