Home Insurance health ฝุ่นละออง PM 2.5 มีสาเหตุมาจากรถยนต์จริงหรือ?

ฝุ่นละออง PM 2.5 มีสาเหตุมาจากรถยนต์จริงหรือ?

รู้จักกับสาเหตุของการเกิดฝุ่นละออง PM 2.5

ช่วงนี้คงไม่มีใครไม่พูดถึงเรื่องฝุ่นละออง PM 2.5 เพราะเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่ายกายและชีวิตอย่างมาก และตอนนี้ประชาชนก็ตื่นตัวในการหาวิธีป้องกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งการป้องกันเบื้องต้นคือการสวมใส่หน้ากากกันฝุ่น N95 แต่จะดีกว่าไหม? หากป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุ วันนี้เราจึงจะพาทุกคนไปรู้จักกับสาเหตุของการเกิดฝุ่นละอองและจริงหรือไม่ว่า “รถยนต์” เป็นสาเหตุ มาพบกับคำตอบกันได้ที่นี่เลยค่ะ

รถยนต์ คือ สาเหตุของการเกิดฝุ่นละอองจริงหรือ?

ฝุ่นละออง PM 2.5 คือ ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่าฝุ่นละอองทั่วไป มีขนาด 2.5 ไมครอน หรือเทียบได้ว่ามีขนาดเล็กกว่าเส้นผมมนุษย์ ประมาณ 1 ใน 25 และขนจมูกของมนุษย์ก็ไม่สามารถกรองฝุ่นนี้ได้ ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย เพราะสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ กระแสเลือด และกระบวนการทำงานอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายได้ง่าย ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงของการป่วยเป็นมะเร็งและโรคเรื้อรังต่าง ๆ

ทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้วว่าฝุ่นละออง PM 2.5 คืออะไรและมีอันตรายอย่างไร ก่อนที่จะป้องกันเพื่อไม่ให้มีฝุ่นนี้อย่างถาวร ต้องทราบก่อนว่ามีสาเหตุมาจากอะไร จึงจะหาวิธีป้องกันได้ ฝุ่นละออง PM 2.5 มีสาเหตุมาจากดังต่อไปนี้

1 การเผาในพื้นที่เกษตรกรรมหรือพื้นที่โล่ง

การเผาพื้นที่การทำเกษตรกรรมหรือการเผาเพื่อจุดประสงค์อื่น ๆ ในพื้นที่โล่ง เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง PM 2.5 โดยมากถึง 209,937 ตันต่อปี ในประเทศไทยจะพบมากในภาคเหนือตอนบนและภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

2 การผลิตไฟฟ้า

การผลิตไฟฟ้าจะก่อให้เกิดฝุ่นละออง PM 2.5 ประมาณ 31,793 ตันต่อปี โดยนอกจากนี้จะปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) สู่ชั้นบรรยากาศมากที่สุดด้วย

3 การทำอุตสาหกรรม

อีกหนึ่งสาเหตุใหญ่ที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง PM 2.5 โดยปล่อยฝุ่นละอองประมาณ 65,140 ตันต่อปี ซึ่งมีสาเหตุมาจากการใช้สารอินทรีย์ระเหยง่ายของสารเคมีที่ใช้ในอุตสากรรม ในประเทศไทยพบมากที่สุดในพื้นที่มาบตาพุด

4 การรวมกันของก๊าซในชั้นบรรยากาศ

เมื่อก๊าซต่าง ๆ ในชั้นบรรยากาศรวมตัวกัน ก่อให้เกิดสารพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกาย มีก๊าซดังนี้ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) สารปรอท (Hg) แคดเมียม (Cd) อาร์เซนิก (As) และโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (PAHs)

5 รถยนต์และยานพาหนะอื่น ๆ

การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง คือ ดีเซลและแก๊สโซฮอล์ ก่อให้เกิดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ซึ่งเป็นสารพิษที่อันตรายต่อมนุษย์ และทำให้เกิดฝุ่นละออง PM 2.5 ในปริมาณ 50,240 ตันต่อปี จะพบมากในพื้นที่ที่มีการใช้รถยนต์และยานพาหนะหนาแน่น เช่น เมืองหลวงและเมืองใหญ่

ทุกคนคงจะทราบกันแล้วว่าอะไรคือสาเหตุของการเกิดฝุ่นละออง และรถยนต์ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุนั้นด้วย ซึ่งในประเทศไทยจะพบค่าฝุ่นละอองต่าง ๆ มากในพื้นที่ริมถนน โดยทางภาครัฐก็ได้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา อาทิ กวาดล้างถนนอย่างเข้มงวดทุก ๆ วัน ฉีดพ่นละอองน้ำ ตรวจวัดควันดำ รณรงค์ลดฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง และการทำฝนเทียมโดยประสานงานกับกรมฝนหลวง ฯ

สำหรับประชาชนทั่วไป นอกจากการสวมใส่หน้ากากกันฝุ่นละออง PM 2.5 แล้ว ยังสามารถช่วยการลดการเผาสิ่งต่าง ๆ หรือการใช้รถสาธารณะแทนการใช้รถยนต์ รวมไปถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขอื่น ๆ ที่สำคัญควรทำประกันสุขภาพร่วมด้วย เพื่อความคุ้มครองเมื่อได้เกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน เนื่องจากฝุ่นละออง PM 2.5

Read more…

Exit mobile version