Home Insurance health ประกันสุขภาพ มีทริคการเลือกซื้อแบบไหนบ้าง?

ประกันสุขภาพ มีทริคการเลือกซื้อแบบไหนบ้าง?

ประกันสุขภาพ มีทริคการเลือกซื้อแบบไหนบ้าง?

ประกันสุขภาพควรเลือกซื้อแบบไหนดี

เรื่องสุขภาพ เรื่องใกล้ตัวที่คนส่วนใหญ่ต้องใส่ใจเป็นอย่างมาก เพราะร่างกายของคนเรามีความแตกต่างกัน การเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดาที่สามารถเกิดการเจ็บป่วยได้ทุกคน อีกทั้งปัจจุบันคนไทยยังเสี่ยงเป็นโรคต่างๆมากยิ่งขึ้น และโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็มการพัฒนามากขึ้นเช่นเดียวกัน

คนส่วนใหญ่มักมีคำถามว่าควรเลือกซื้อประกันสุขภาพแบบไหนดี ถึงจะคุ้มค่า และได้รับการรักษาที่ครอบคลุมละคุ้มค่ามากที่สุด และต้องเหมาะสมกับค่าเบี้ยประกันที่เราต้องจ่าย ควรต้องมีเทคนิคในการเลือกซื้อประกันสุขภาพให้เราได้ประกันที่เหมาะกับความต้องการของเรามากที่สุด

ซื้อประกันสุขภาพให้เหมาะกับตัวเอง

ในทุกวันนี้บริษัทประกันหลากหลายสถานที่มีรูปแบบแผนกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่หลากหลาย อีกทั้งความคุ้มครองต่างๆ ที่แตกต่างกันโดยเลือกได้ตั้งแต่ความคุ้มครอง เบี้ยประกัน และสิ่งที่ตัวเราต้องการมากที่สุด เพราะการซื้อประกันทุกบริษัทแทบจะมีความคุ้มครองที่ใกล้เคียงกัน หรือ เหมือนๆกันอยู่แล้ว แต่ตัวเราเองควรตั้งเป้าความต้องการให้ได้ก่อนอย่างเช่น ต้องการแผนประกันที่มีเงินทุนสูง ต้องการแผนประกันที่มีค่ารักษาพยาบาลสูง หรือ ต้องการแผนประกันที่มีเงินชดเชยสูง โดยต้องเลือกคำตอบที่ผลตอบแทนที่ต้องการมีความสอดคล้องกับผู้เอาประกันอย่างเรา และรายได้ต่อเดือนว่าสามารถจ่ายค่าเบี้ยประกันได้หรือไม่

♦ เปรียบเทียบความคุ้มครอง

นอกจากการเปรียบเทียบค่าเบี้ยประกันแล้วการเลือกเปรียบเทียบความคุ้มครองก็ถือเป็นสิ่งจำเป็นไม่น้อย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการเลือกทำประกันสุขภาพโดยผลประโยชน์อย่างคุ้มค่า ให้เลือกบริษัทประกันที่มีลักษณะความคุ้มครองที่ใกล้เคียงกันมาเปรียบเทียบความคุ้มครอง เงินทุนคุ้มครอง ที่ให้ค่าตอบแทนที่คุ้มค่าแกเรามากที่สุด เช่น สวัสดิการ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าบริการทางการแพทย์ต่างๆ และเงินชดเชย ผลประโยชน์อื่นๆ

♦ เลือกโรงพยาลในข่าย ที่อยู่ใกล้บ้าน

ยามเจ็บป่วยทุกคนล้วนต้องการ การรักษาที่รวดเร็วดังนั้นการเลือกบริษัทประกันที่มีโรงพยาบาลใกล้ที่อยู่อาศัยก็ถือเป็นเรื่องที่ดี หากเกิดเจ็บป่วยหระทันหันก็สะดวกในการเดินทาง และได้รับการบริการที่รวดเร็วอีกทั้งบางบริษัทจะออกเป็นบัตรแคร์การ์ดให้ใช้รักษาได้เลยแบบไม่ต้องสำรองจ่ายอีกด้วย ควรต้องเช็คอัตราค่ารักษาหลัก ที่ทางบริษัทประกันต้องจ่าย เช่นค่าห้อง ค่ารักษาของแพทย์ ว่าอยู่ที่ประมาณเท่าไร และจะได้เลือกซื้อประกันสุขภาพที่มีค่าชดเชยใกล้เคียงกับความใช้จ่ายจริงของเรามากที่สุด

♦ ซื้อประกันสุขภาพให้ครอบคลุมในความเสี่ยงอื่นๆ

การเจ็บป่วยย่อมมีอาการอื่นๆ ตามมาดังนั้นจึงควรเลือกประกันที่มีความคุ้มครองที่ครอบคลุม และควรเลือกซื้อประกันในรูปแบบที่ต้องคิดเผื่อถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตเช่นการเกิดโรคร้ายแรง หรือ การเจ็บป่วยที่เกิดจากอุบัติเหตุให้ครอบคลุมในทุกๆความเสี่ยง

การเลือกซื้อประกันสุขภาพ ถือเป็นการเลือกกระจายความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและเป็นความคุ้มครองเบื้องต้นที่สามารถรองรับความเสี่ยงเหล่านี้ได้โดยที่ผู้เอาประกันภัยอย่างเราจะได้ไม่จำเป็นต้องรับความเสี่ยงเอาไว้ทั้งหมด โดยเลือกพิจารณารายละเอียดตามความเหมาะสมที่เราต้องการนั่นเอง การเลือกทำประกันสุขภาพและประกันประเภทอื่นๆในปัจจุบันถือเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆที่ไม่ควรมองข้าม และยังสามารถเลือกทำประกันผ่านช่องทางต่างๆที่หลากหลายได้อีกด้วย

 : READ MORE : 

Exit mobile version