ประกันสุขภาพเหมาจ่ายน่าสนใจ มีที่ไหนบ้าง?

ads

แนะนำประกันสุขภาพเหมาจ่าย 2562

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย คือ ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่าพบแพทย์ ค่าตรวจโรค ค่าห้อง และค่าอื่น ๆ โดยกำหนดวงเงินแบบเหมาจ่ายไว้ในรอบปีกรมธรรม์ ซึ่งจะเป็นเงินที่ผู้เอาประกันสามารถเบิกค่ารักษาได้ ในปัจจุบันประกันสุขภาพเหมาจ่ายเป็นประกันสุขภาพที่ผู้คนนิยมทำกันมาก สำหรับใครที่สนใจและกำลังศึกษาหาข้อมูลอยู่ วันนี้เราก็มีประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่น่าสนใจ ปี 2562 นี้ มาแนะนำกันด้วยค่ะ

1 เมืองไทยประกันชีวิต

ประกันสุขภาพ Extra Care Plus เป็นประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายสำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 18-70 ปี วงเงินคุ้มครองสูงสุด 400,000 บาทต่อการเข้ารับการรักษาพยาบาล ค่าห้องสูงสุด 8,000 บาทต่อวัน เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 285 บาทต่อเดือน คุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ ค่ายา มีระยะเวลาเอาประกันภัยได้ถึงอายุ 81 ปี และสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้

2 AIA

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย AIA H&S PLUS GOLD ประกันสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือน – 70 ปี ให้ระยะเวลาคุ้มครองถึงอายุ 80 ปี ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาล ทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก โดยคำนวณผลประโยชน์แบบเหมาจ่ายตามจริง พร้อมให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุม ไม่มว่าจะเป็นค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าอื่น ๆ

3 กรุงไทย-แอกซ่า

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายกรุงไทย-แอกซ่า มีให้เลือกถึง 2 แผนประกัน คือ iHealthy เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 16-80 ปี และ i-Child Health Protection เหมาสำหรับเด็กอายุ 1 เดือน – 15 ปี โดยของผู้ใหญ่จะให้ความคุ้มครองด้านโรคร้ายแรง อาทิ โรคมะเร็ง โรคไต ส่วนของเด็กให้ความคุ้มครองด้านค่ารักษาพยาบาลทั่วไป การเอ็กซเรย์ อัลตร้าซาวน์ ฉีดวัคซีน

4 สินมั่นคง

ประกันสุขภาพสินมั่นคงประกันภัย ให้ความคุ้มครองทั้งด้านเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยใน ด้วยวงเงินคุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท ไม่ต้องสำรองจ่าย ค่าห้องและค่าอาหารจ่ายตามจริงสูงสุด 50,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป และคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 500,000 บาท

5 วิริยะ

ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ วิริยะ ให้ความคุ้มครองด้านค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุในวงเงินสูงสุด 700,000 บาท จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง ทั้งเป็นผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน อีกทั้งยังคุ้มครองการเสียชีวิตและพิการ ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกันอีกด้วย

Read more…