ประกันสุขภาพมีกี่แบบ ควรทำแบบไหนดี?

ข้อควรรู้ก่อนทำประกันสุขภาพ

ปัจจัยสี่ในชีวิต สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการได้รับการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย ดังนั้นผู้คนจึงนิยมมีหลักประกันในชีวิตด้วยการทำประกันสุขภาพ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาล แต่หลาย ๆ คนก็ยังไม่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับประกันสุขภาพมากนัก ดังนั้นวันนี้เราจึงจะมาแนะนำความรู้ดี ๆ เกี่ยวกับประกันให้ทุกคนได้ทราบเบื้องต้นกันค่ะ

ประกันสุขภาพคืออะไร

ประกันสุขภาพ คือ การประกันภัยเพื่อได้รับความคุ้มครองดูแลด้านค่ารักษาพยาบาลไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจากการเจ็บป่วยหรือการประสบอุบัติเหตุ โดยมีบริษัทประกันภัยเป็นผู้จ่ายเงินชดเชย ซึ่งได้ตกลงค่าเบี้ยประกันกับผู้เอาประกันไว้แล้วนั่นเอง

ประกันสุขภาพมีกี่แบบ

1 ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน (IPD)

เป็นแผนประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครอง เมื่อผู้เอาประกันเจ็บป่วยจนต้องเข้าพักรับการรักษาที่โรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งการจ่ายเงินชดเชยส่วนใหญ่จะจ่ายตามค่ารักษาพยาบาลจริงภายในวงเงินประกัน นอกจากนี้ยังมีค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการรักษา อาทิ ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าแพทย์

2 ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก (OPD)

ประกันสุขภาพสำหรับผู้ป่วยนอก คุ้มครองผู้เอาประกันในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจนต้องรับการรักษาพยาบาล แต่ไม่ต้องนอนพักที่โรงพยาบาล การจ่ายเงินชดเชยเช่นเดียวกับประกันสุขภาพสำหรับผู้ป่วยใน

3 ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง (ECIR)

เพื่อคลายความกังวลหากป่วยเป็นโรคร้ายแรง ประกันสุขภาพโรคร้ายแรงจะช่วยดูแลด้านค่ารักษาพยาบาลที่อาจมีจำนวนมาก เนื่องจากโรคร้ายแรงจะมีวิธีการรักษาพยาบาลที่ซับซ้อนและยาวนาน ค่าใช้จ่ายจึงสูงตามไปด้วย โดยโรคที่ส่วนใหญ่จะมีประกัน อาทิ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเกี่ยวกับสมอง

4 ประกันอุบัติเหตุ

ประกันสำหรับให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่าย เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลกรณีประสบอุบัติเหตุ รวมไปถึงคุ้มครองหากได้รับอุบัติเหตุจนต้องสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต โดยบริษัทประกันจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันด้วย

5 ประกันชดเชยรายได้

ประกันชดเชยรายได้เป็นแผนประก้นที่คุ้มครองรายได้ของผู้เอาประกัน ในระหว่างที่ผู้เอาประกันจะต้องเข้าพักรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล โดยบริษัทประกันจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนวันที่ไม่สามารถทำงานได้ แต่ประกันนี้จะไม่ได้ครอบคลุมถึงค่ารักษาพยาบาล

เป็นอย่างไรบ้างคะ หลังจากทราบว่ามีประกันสุขภาพแบบไหนไปแล้วบ้าง คงช่วยให้หลาย ๆ คนที่กำลังมองหาประกันสุขภาพไว้เป็นหลักประกันในชีวิต ได้ตัดสินใจเลือกซื้อประกันได้ตรงตามความต้องการของตนเองมากขึ้น ส่วนใครที่อยากรู้ว่ามีประกันสุขภาพที่ไหนบ้าง สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลย

Read more…