ประกันสังคม ใช้รักษาโรคมะเร็งได้ไหม?

ตอบข้อสงสัยสิทธิประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาลโรคมะเร็ง

ในปัจจุบันโรคที่คร่าชีวิตคนไทยมากที่สุดคงหนีไม่พ้นโรคมะเร็ง ด้วยสาเหตุการเกิดโรคร้ายหลาย ๆ อย่าง ซึ่งมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมชีวิตประจำวันที่เราไม่รู้ตัว อาทิ การรับประทานอาหารขยะ/อาหารรสจัด/อาหารที่มีไขมันสูง การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องอื่มแอลกอฮอล์ และอื่น ๆ อีกมากมาย โรคมะเร็งจึงถือเป็นโรคร้ายแรงที่สร้างภาระค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลเป็นอย่างมาก หลายคนจึงกังวลว่าแล้วจะสามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้หรือไม่? วันนี้มาพบกับคำตอบกันที่นี่ค่ะ

สิทธิประกันสังคมใช้รักษาโรคมะเร็งได้ไหม?

จากคำถามนี้ที่หลายคนสงสัย คำตอบคือสามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เรื่องการรักษาโรคมะเร็ง 10 ชนิด ได้แก่ โรคมะเร็งเต้านม โรคมะเร็งปากมดลูก โรคมะเร็งรังไข่ โรคมะเร็งโพรงจมูก โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็งหลอดอาหาร โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย โรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก โดยให้เป็นไปตามแนวทางการรักษาที่กำหนด ดังนี้

  1. สถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมจะต้องทำการรักษาพยาบาลจนสิ้นสุดการรักษา และไม่เรียกเก็บเงินเพิ่ม ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือค่ารักษาพยาบาล
  2. สถานพยาบาลจะต้องส่งข้อมูลการรักษาพยาบาลให้กับหน่วยงานที่สำนักงานกำหนด
  3. สำนักงานจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลแก่สถานพยาบาล โดยคำนวณตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและตามข้อมูลที่หน่วยงานประกันสังคมกำหนดประมวลผล ภายในวงเงินไม่เกิน 4,460 ล้านบาทต่อปี
  4. กรณีที่เข้ารับการรักษาพยาบาลและสถานพยาบาลไม่สามารถให้การรักษาได้ จะต้องส่งต่อให้สถานพยาบาลที่มีศักยภาพที่สูงกว่า
  5. ผู้ประกันตนสามารถขอเปลี่ยนสถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่านี้ได้ โดยแจ้งให้สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาทราบด้วย

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมถึงสิทธิประกันสังคมอื่น ๆ ได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th นอกจากประกันสังคมแล้ว แนะนำให้ทำประกันโรคมะเร็งหรือประกันสุขภาพไว้ด้วย เพื่อที่จะได้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น เพราะประกันสุขภาพจะให้ความคุ้มครองด้านค่ารักษาพยาบาลต่าง ๆ รวมไปถึงบริการทางการแพทย์ ค่าห้อง ค่าอาหาร และอื่น ๆ ที่ประกันสังคมไม่อาจจ่ายให้ได้

Read more…