บริจาคเลือดบ่อย จะได้รับสิทธิรักษาพยาบาลฟรี จริงไหม ?

ads

ประโยชน์ของการบริจาคโลหิต

การบริจาคโลหิต เป็นการทำความดีอย่างหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน นอกจากความอิ่มอกอิ่มใจแล้ว การบริจาคเลือดยังให้คุณประโยชน์ต่อผู้บริจาค อาทิ ทำให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้น ลดความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคมะเร็ง ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมากขึ้น ซึ่งนั่นก็เป็นประโยชน์ทางด้านร่างกาย แต่ยังมีประโยชน์อีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนอาจจะสงสัยหรือไม่เคยรู้ คือ การบริจาคโลหิตบ่อย ๆ จะทำให้ได้รับสิทธิรักษาพยาบาลฟรี จริงหรือไม่ ? วันนี้เราจึงได้ค้นหาข้อมูลมาตอบคำตอบของหลาย ๆ คนค่ะ

บริจาคโลหิตบ่อยจะได้รักษาพยาบาลฟรีจริงไหม

สำหรับข้อสงสัยที่ว่าการบริจาคโลหิตบ่อยครั้ง จะได้สิทธิรักษาพยาบาลฟรีจริงหรือไม่นั้น ขอตอบว่าจริงค่ะ แต่จะได้รับสิทธิก็ต่อเมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยในเท่านั้น โดยจะต้องใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน อาทิ บัตรทอง บัตรข้าราชการ ประกันสังคมก่อน จึงจะใช้สิทธิบริจาคโลหิตได้ นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขที่จะได้สิทธิค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข กรณีรักษาที่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

  • บริจาคโลหิต 1 ครั้งขึ้นไป จะได้รับความช่วยเหลือด้านค่าห้อง ค่าอาหาร ตามสิทธิที่ผู้ป่วยสามารถเบิกได้จากหน่วยงานต้นสังกัดก่อน และส่วนที่เกินสิทธิจะเรียกเก็บครึ่งหนึ่ง
  • บริจาคโลหิต 18 ครั้งขึ้นไป จะได้รับความช่วยเหลือค่าห้อง ค่าอาหาร ร้อยละ 50 ตามอัตราที่กำหนด

กรณีรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสังกัดสภากาชาดไทย ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ศรีราชา จังหวัดชลบุรี จะได้รับสิทธิค่ารักษาพยาบาล ดังนี้

  • บริจาคโลหิตตั้งแต่ 7 ครั้งขึ้นไป จ่ายค่าห้องพิเศษ ค่าผ่าตัด ค่าคลอดบุตร 50% และค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยสามัญ โดยไม่รวมค่ายาและเวชภัณฑ์
  • บริจาคโลหิตตั้งแต่ 24 ครั้งขึ้นไป ยกเว้นค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยสามัญ โดยไม่รวมค่ายาและเวชภัณฑ์ จ่ายค่าห้องพิเศษ ค่าผ่าตัด ค่าคลอดบุตร เพียง 50%

การบริจาคโลหิต นอกจากจะได้รับประโยชน์ทางด้านร่างกายและได้รับสิทธิรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้ว ผู้บริจาคยังจะได้รับเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต เหรียญกาชาดสมนาคุณ และพัดกาชาดสมนาคุณ ตามจำนวนครั้งการบริจาคอีกด้วย การบริจาคโลหิตอาจทำให้ฟรีค่ารักษาพยาบาลก็จริง แต่เพื่อความมั่นคงในชีวิต ผู้บริจาคควรทำประกันสุขภาพเพิ่มเติมด้วย เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาล

Read more…