อาการแบบไหน เสี่ยงป่วยเป็นโรคหัวใจ รู้ไว้ไม่เสียหาย

อาการป่วย ถือ เป็นสิ่งที่ร่างกายหลีกเลี่ยงไปได้ยากถึงแม้อาการเจ็บป่วยต่างๆ จะมีสัญญาณเตือนไม่มากก็น้อย แต่ทุกคนล้วนแล้วแต่อยากหลีกเลี่ยงให้ไกลจากการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งในปัจจุบันอาการป่วยและการเกิดโรคมีการขยายตัว และมีโรคใหม่ๆ เกิดขึ้น รวมไปถึงการขยายตัวของเชื้อไวรัส หรือ พาหะที่ทำให้เกิดโรค หรือ แม้แต่โรคร้ายแรงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคไต โรคความดันโลหิต

โรคหัวใจ หรือ Heart Disease คือ โรคต่างๆ ที่มการส่งผลกระทบต่อการทำงานของหัวใจโดยโรคหัวใจสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้หลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคกล้ามเนื้อหัวใจ โรคลิ้นหัวใจ โรคหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิด และโรคติดเชื้อบริเวณหัวใจ ซึ่งในปีที่ผ่านๆมา อัตราผู้ป่วยโรคหัวใจในประเทศไทยนั้นมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด

 สาเหตุสำคัญของการเกิดโรคหัวใจ 

สาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจนั้นเกิดจากปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต เช่นการสูบบุหรี่ การรับประทานอาหารประเภท ไขมันสูง อาหารหวาน และอาหารเค็ม อีกทั้งควรมีการดูแลร่างกายให้แข็งแรง และมีการควบคุมน้ำหนัก และการหมั่นตรวจสุขภาพ ระดับความดันโลหิต และระดับน้ำตาลในเลือด

♦ อาการ และ สาเหตุของผู้ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจ

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า อาการและความปกติของหัวใจที่เกิดขึ้นในแต่ละส่วนนั้นมีความแตกต่างกัน

โรคหลอดเลือดหัวใจ

อาการ : ส่วนใหญ่มักมีอาการเจ็บหรือแน่นหน้าแก มีอาการปวดร้าวตามแขน ลำคอ ท้อง หรือ บริเวณหลัง รวมถึงอาการเหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง

สาเหตุ : ส่วนมากเกิดจากไขมันหรือแคลเซียมที่สะสมมากขึ้นเรื่อยๆ ในหลอดเลือดจนขักขวางทางเดินเลือด ที่จะนำไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจนั้นไม่เพียงพอ และยังมีปัจจัยอื่นร่วม อาทิ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น

โรคกล้ามเนื้อหัวใจ

อาการ : อาการส่วนใหญ่คือ เหนื่อยง่าย รู้สึกหายใจไม่เต็มอิ่ม และเริ่มมีอาการหนักขึ้นเมื่อต้องออกแรง หรือ ออกกำลังมากๆ หรือมีอาการเหนื่อยแม้กระทั่งขณะที่อยู่เฉยๆ และมีอาการบวมตามอวัยวะต่างๆ

สาเหตุ : อาจเกิดจากการไหลเวียนของเลือดสู่หัวใจน้อยลง การได้รับยาหรือสารพิษบางชนิด การติดเชื้อ และพันธุกรรม อาจเป็นผลมาจากโรคอื่น เช่น เนื้อเยื่อเกี่ยวพันผิดปกติ หรือการรักษามะเร็งด้วยเคมีบำบัด รังสีบำบัด

โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

อาการ : โรคนี้เกิดขึ้นขึ้นตั้งแต่อยู่ในครรภ์ และอาจมีอาการแสดงทันทีที่คลอด หรือ มีอาการที่แสดงมากขึ้นโดยขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค ทั้งร่างกายมีอาการเขียว และ ไม่มีอาการเขียว และบุคคลที่มีอาการที่ไม่รุนแรงมากและอาจพบอาการที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นในภายหลัง

สาเหตุ : อาจเกิดจากภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ของมารดาที่ทำให้ทารกคลอดก่อนกำหนด การใช้ยาหรือสารเสพติดบางชนิดขณะตั้งครรภ์ การติดเชื้อของมารดาระหว่างตั้งครรภ์

โรคติดเชื้อบริเวณหัวใจ

อาการ : อาการนี้จะแสดงด้วยการมีไข้ และมักจะมีอาการป่วยเป็นไข้แบบเรื้อรัง อ่อนเพลีย และเหนื่อยล้า หัวใจเต้นผิดปกติ รวมถึงมีจุดและมีผื่นขึ้นตามผิวหนัง

สาเหตุ : การติดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย หรือปรสิต รวมทั้งการทำหัตถการทางการแพทย์ การใช้สารเสพติด

โรคหัวใจแต่ละชนิด อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยที่สุดคือ ภาวะหัวใจล้มเหลว และภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ อาจขึ้นอยู่กับโรคหัวใจที่เป็นซึ่งภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้สามารถนำไปสู่การเสียชีวิตอย่างฉับพลันได้ ดังนั้นใครที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองป่วยเป็นโรคหัวใจหรือโรคอื่นๆ หรือไม่นั้น แนะนำให้เลือกตรวจสุขภาพเป็นประจำและเริ่มดูแลร่างกาย เพราะการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ อีกทั้งหากป่วยเป็นโรคต่างๆ ก็เป็นเรื่องยากในการทำประกันสุขภาพ หรือ ประกันโรคร้ายแรง ในการคุ้มครองจากโรคเหล่านี้ หรือควรเลือกทำประกันไว้ก่อนป่วย หรือ ก่อนเกิดโรคก็ถือเป็นการวางแผนที่ดีไม่น้อยในการดำเนินชีวิตอีกด้วยนะคะ

 READ MORE :