Home Insurance health ช่องทางตรวจสอบ สิทธิบัตรทอง มีกี่ช่องทาง อะไรบ้าง ?

ช่องทางตรวจสอบ สิทธิบัตรทอง มีกี่ช่องทาง อะไรบ้าง ?

การตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด้วยตนเอง

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 17 แล้ว สำหรับ “หลักประกันสุขภาพ” สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายของคนไทยทุกคน ที่สามารถเข้ารับบริการทางสาธารณสุขจากโรงพยาบาลและสถานพยาบาลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในฐานะผู้ถือ (บัตรทอง) โดยประชาชนทุกคนที่มีสัญชาติไทย มีเลขบัตรประชาชน 13 หลัก จะได้รับความคุ้มครอง ครอบคลุมทั้งการรักษา ป้องกันโรค สร้างเสริมสุขภาพ รวมไปถึงฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย และการดำรงชีวิต

บริการสาธารณสุขสำหรับผู้ถือบัตรทอง มีกรณีใดบ้าง ?

1. บริการแพทย์แผนไทย
2. การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
3. การตรวจ การวินิจฉัยรักษาโรคทั่วไป โรคเรื้อรัง โรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง รวมถึงกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพ
โรคเรื้อรัง/โรคค่าใช้จ่ายสูง = โรคมะเร็ง / บริการทดแทนไตสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง / บริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วย AIDS
4. การคลอดบุตร (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)

ผู้ที่ยังไม่ได้อยู่ในความคุ้มครองของ สิทธิบัตรทอง

1. เด็กแรกเกิด ที่ไม่มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการจากพ่อแม่
2. บุตรข้าราชการที่บรรลุนิติภาวะ
3. บุตรข้าราชการคนที่ 4 ขึ้นไป
4. ข้าราชการเกษียณอายุหรือออกจากราชการโดยมิได้รับบำนาญ
5. ผู้ประกอบอาชีพอิสระและไม่ได้เป็นผู้ประกันตน

บริการสาธารณสุขที่ไม่คุ้มครอง มีโรคอะไรบ้าง ?

1. ภาวะมีบุตรยาก / ผสมเทียม
2. แปลงเพศ
3. การรักษาที่เกินความจำเป็นจากข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
4. การรักษาที่อยู่ระหว่างค้นคว้าทดลอง
5. การบาดเจ็บจากการประสบภัยจากรถซึ่งอยู่ในความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประกบภัยจากรถ
6. การบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติด
7. โรคที่ต้องใช้ระยะเวลารักาาตัวในโรงพยาบาลประเภทผู้ป่วยในเกินกว่า 180 วัน
8. การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ ยกเว้น
8.1 การปลูกถ่ายไตเพื่อรักษาโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
8.2 การปลูกถ่ายตัวในเด็ก อายุไม่เกิน 18 ปี ที่เป็นโรคท่อน้ำดีตีบตันแต่กำเนิด
8.3 การปลูกถ่ายหัวใจ

การตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ด้วยตนเอง

  • ติดต่อด้วยตัวเองที่ โรงพยาบาลของรัฐ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, สำนักงานเขต กทม. (19 เขต), สปสช. เขตพื้นที่ 1-13
  • ระบบอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
  • โทรสายด่วน สปสช. 1330 กด 2 ตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และเครื่องหมาย # ตลอด 24 ชั่วโมง (ค่าบริการครั้งละ 3 บาททั่วประเทศ)
  • Application สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

สิทธิหลักประกันสุขภาพ เป็นสิทธิตามกฎหมายของคนไทยทุกคน ช่วยส่งเสริมให้คนไทยเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ตรวจสอบวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต

การได้รู้สิทธิตามกฎหมายของตนเองนับเป็นเรื่องสำคัญ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ เพื่อหลีกเลี่ยงการเจ็บป่วยถือเป็นเรื่องที่ควรทำที่สุด อย่ารอให้เจ็บป่วยเสียก่อนค่อยมาตระหนักและรักสุขภาพ ควรใส่ใจเสียตั้งแต่ตอนนี้ เพื่อชีวิตที่ยืนยาว และมีความสุข

อีกหนึ่งวิธีที่อยากจะแนะนำสำหรับคนรักสุขภาพก็คือ การทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ติดตัวเอาไว้สักกรมธรรม์ เพื่อความอุ่นใจก่อนภัยมาถึง คุณจะมั่นใจได้ว่าหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด คุณจะได้รับการดูแลจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลชั้นนำที่มากด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ทำให้การรักษาให้หายจากโรคภัยง่ายขึ้น

และหนึ่งบริษัทที่ได้มาตรฐานก็คือ TQM ประกันภัย โบรคเกอร์บริษัทประกันชั้นนำกว่า 40 บริษัท สอบถามปัญหาสุขภาพได้ฟรี ที่เบอร์ 1737 หรือโทร. 02-119-8888 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

อ่านเพิ่มเติม :

Exit mobile version