จ่ายประกันสังคมที่เซเว่น ได้ด้วยหรอ?

เคาน์เตอร์เซอร์วิส รับจ่ายประกันสังคม

สำหรับพนักงานบริษัท ทุกเดือน HR จะเป็นคนหักเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของคุณ เข้าไปส่งให้กับสำนักงานประกันสังคมตามมาตรา 33 แต่สำหรับท่านที่เป็นฟรีแลนซ์ หรือ ส่งเงินสมทบเอง ในมาตรา 39 และ 40 จะต้องไปจ่ายเองตามสาขาของประกันสังคม และ ตามศูนย์บริการต่าง ๆ

หนึ่งในนั้นที่ผู้สบทบสงสัยก็คือ สามารถส่งเงินประกันสังคมเอง ผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส ของ 7-eleven ได้หรือไม่? คำตอบก็คือ สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 ทำได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 1. ยื่นบัตรประชาชน ที่มีเลขประจำตัวประชาชน
 2. จ่ายงวดปัจจุบัน และ งวดย้อนหลังได้ 1 เดือน หากย้อนนานกว่านั้น ต้องไปจ่ายที่สำนักงานประกันสังคมด้วยตัวเอง
 3. ชำระเงิน มีค่าธรรมเนียม บิลละ 10 บาท
 4. รับใบเสร็จ

นอกจากนี้หากใครกลัวลืม แนะนำให้หักผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติดีกว่า ด้วยการผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยไปขอหนังสือยินยอมหักบัญชีเงินฝากธนาคารสาขาที่คุณเปิดบัญชี และยื่นกับสำนักงานประกันสังคมที่คุณขึ้นทะเบียนไว้ โดยมีเงื่อนไขคร่าว ๆ ดังนี้

 1. นำเงินเข้าธนาคารก่อนวันที่ 20 ของทุกเดือน
 2. เมื่อต้องการรับใบเสร็จ ให้ไปขอได้ที่สำนักงานประกันสังคม

วิธีหลังจะง่ายกว่าการชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส เพราะคุณสามารถนำเข้าเงินบัญชีเงินฝากได้ทั้งผ่านตู้ CDM หรือ ฝากเงิน โอนเงิน จาก Internet Banking ได้ทุกเดือน และป้องกันการลืมอีกด้วย

หากไม่ส่งเงินสมทบประกันสังคม ก็จะทำให้คุณพลาดสิทธิหลาย ๆ อย่าง อาทิ การเบิกคลอดบุตร, เงินชดเชยว่างงาน, เงินสมทบชราภาพ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วต้องสมทบ 15 เดือนขึ้นไปถึงจะได้สิทธิ์เบิกเหล่านี้ และหากคุณยังไม่ได้เป็นผู้ประกันตน ก็ต้องเริ่มศึกษาเงื่อนไขของประกันสังคมมาตราต่าง ๆ มีไว้ก็ดี เพราะมีสิทธิรักษาขั้นพื้นฐานของทุกคนด้วย

อ่านเพิ่มเติม : 

 1. วิธีการใช้งานแอปฯ ประกันสังคม ดาวน์โหลดได้ที่ไหน
 2. คลอดบุตร ประกันสังคมจ่ายเท่าไหร่ 2561 พร้อมประกันสุขภาพเพื่อลูกน้อย
 3. 14 โรคที่ประกันสังคมไม่จ่าย (ไม่ครอบคลุมค่ารักษา)
 4. E-Services ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานประกันสังคม
 5. เปรียบเทียบ ประกันสังคม  ประกันชีวิต – ประกันสุขภาพ ต่างกันอย่างไร? จ่ายที่เดียวได้ไหม?