Home Insurance health คลอดบุตรได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง อีกหนึ่งสิทธิประโยชน์จาก สปสช.

คลอดบุตรได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง อีกหนึ่งสิทธิประโยชน์จาก สปสช.

คุณแม่ ผู้ถือบัตรทอง สามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในการคลอดได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้สิทธิประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่มีอุปสรรคทางการเงิน และมีสุขภาพที่ดีถ้วนหน้า ครอบคลุม 3 มิติ ทั้งกลุ่มประชาชน, บริการสุขภาพ และค่าใช้จ่ายสุขภาพ ป้องกันการล้มละลายของครัวเรือน จากค่ารักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์

เจ็บป่วยอุ่นใจเมื่อใช้สิทธิบัตรทอง

ผู้ใช้สิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติจะได้รับการคุ้มครองค่าใช้จ่ายและบริการสาธารณสุข ดังนี้

 • การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค
 • การตรวจ การวินิจฉัย การรักษาพยาบาล
 • การคลอดบุตร = ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • บริการทันตกรรม = อุดฟัน ถอนฟัน ขุดหินปูน การรักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม เคลือบหลุมร่องฟัน ผ่าฟันคุด ใส่เพดานเทียมเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ และการทำฟันปลอมฐานพลาสติก
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์
 • ค่าอาหารและค่าห้องสามัญ
 • การจัดการส่งต่อ
 • บริการแพทย์แผนไทย
 • บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ให้แก่คนพิการ, ผู้สูงอายุ
 • คุ้มครองโรคร้ายแรงที่มีค่าใช้จ่ายสูง

หญิงตั้งครรภ์ คลอดลูกฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เพื่อส่งเสริมสุขภาพของหญิงไทยให้พร้อมเป็นคุณแม่ที่สมบูรณ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้สิทธิ คลอดลูกฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยเริ่มเกิดสิทธิตั้งแต่

 • ทดสอบการตั้งครรภ์ ประเมิณความเสี่ยงตรวจคัดกรองภาวะซีด ซิฟิลิส เอชไอวี ตับอักเสบ ธาลัสซีเมียและดาวน์ ฉีดวัคซีนบาดทะยัก, วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ให้ยาบำรุงเสริมธาตุเหล็ก โฟลิกและไอโอดีน ยาต้านไวรัสเอชไอวี ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
 • คลอดบุตร (คลอดเองตามธรรมชาติ / ผ่าตัดคลอด) ตามข้อวินิจฉัยทางการแพทย์
 • ตรวจหลังคลอดและคุมกำเนิดส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

คุณสมบัติของหญิงผู้มีสิทธิตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
1. เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
2. มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
3. ไม่มีสิทธิประกันสุขภาพจากหน่วยงานรัฐ อาทิ ประกันสังคม, สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของหน่วยงานรัฐอื่น ๆ เช่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ข้าราชการการเมือง

ทั้งหมดนี้คือข้อมูลสิทธิที่คุณแม่และว่าที่คุณแม่ทุกคนควรต้องทราบเกี่ยวกับ สิทธิบัตรทอง เพื่อขอใช้บริการทางสาธารณสุขเกี่ยวกับเรื่อง “คลอดบุตรฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง” ของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. อย่างไรก็ตามยังมีอีกเรื่องหนึ่งโครงการที่หลายคนยังไม่ทราบข้อมูล นั่นก็คือโครงการ “ฝากท้องทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ”

ซึ่งสิทธิฝากครรภ์นี้คุณแม่และว่าที่คุณแม่ทุกคนสามารถใช้สิทธิ ณ โรงพยาบาลไหนก็ได้ (ควรเป็นโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลใกล้บ้าน) โดยไม่ต้องสนใจว่าตัวเองนั้นเข้าข่ายเป็นผู้มีสิทธิในฐานะข้าราชการ, ประกันสังคม หรือ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แต่อย่างใด คือไม่จำกัดสิทธินั่นเอง

ซึ่งสิทธิฝากครรภ์ฟรี นี้มีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 โดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เล็งเห็นว่าการฝากครรภ์ยิ่งเร็ว ยิ่งดี ไม่ควรเกิน 12 สัปดาห์ เพื่อให้ทารกคลอดออกมาสมบูรณ์ที่สุด

สำหรับคุณแม่และว่าที่คุณแม่วันนี้ได้ความรู้เพิ่มเติม 2 เรื่อง นั่นก็คือ สามารถ “คลอดบุตรฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง” ณ โรงพยาบาลที่เลือกไว้ ตามสิทธิบัตรทอง หรือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สามารถสอบถามรายละเอียดหรือเช็คสิทธิของตนเองได้ที่สายด่วน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช. 1330 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง อีกสิทธิหนึ่งก็คือ “ฝากท้องทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ” โดยสิทธินี้ขอแค่คุณตั้งครรภ์ก็เกิดสิทธิขึ้นแล้ว

อ่านเพิ่มเติม :

Exit mobile version