คนมีประกันสังคมเฮ! ตรวจสุขภาพฟรีปีละ 1 ครั้ง

ads

เรื่องสุขภาพยังคงเป็นเรื่องที่ทุกเพศทุกวัยจะต้องให้ความใส่ใจ เพราะบางครั้งโรคภัยไข้เจ็บก็มาหาเราโดยไม่รู้ตัว คนที่ไม่เคยแสดงอาการว่าจะเจ็บป่วยหรือดูสุขภาพแข็งแรงดี ก็กลายเป็นว่าป่วยโรคร้ายแรงมานักต่อนัก ดังนั้นเพื่อรู้ทันสุขภาพร่างกายของตนเองจึงควรตรวจสุขภาพปีละครั้ง แต่การตรวจสุขภาพก็มีค่าใช้จ่ายที่บางคนอาจจะไม่มีกำลังจ่าย ทำให้หลายคนไม่รู้ถึงปัญหาสุขภาพของตนเอง จนกลายเป็นผู้ป่วยหนักที่มีโอกาสรักษาให้หายยากยิ่งขึ้นไปอีก ก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย โดยเฉพาะปัญหาค่ารักษาพยาบาลรวมถึงค่ายาที่สูงตามการรักษาอาการของโรค ซึ่งทั้งครอบครัวของผู้ป่วยและทางภาครัฐก็ต้องรับภาระหนักนี้ เมื่อภาครัฐเล็งเห็นปัญหานี้ จึงได้มีโครงการตรวจสุขภาพฟรีสำหรับผู้ที่มีสิทธิประกันสังคม

ผู้ประกันตนประกันสังคม สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพฟรีได้ทุกโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพกับสำนักงานประกันสังคม สามารถใช้สิทธิตรวจสุขภาพได้ปีละ 1 ครั้ง เพียงแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น โดยมีรายละเอียดการตรวจดังนี้

การตรวจร่างกายตามระบบ อายุ ความถี่
การคัดกรองการได้ยิน Finger Rub Test 15 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี
การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคคลการสาธารณสุข 30-39 ปี ตรวจทุก 3 ปี
40-54 ปี ตรวจทุกปี
55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง
การตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์ 40-54 ปี ตรวจ 1 ครั้ง
การตรวจสายตาด้วย Snellen eye Chart 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC 18-54 ปี ตรวจ 1 ครั้ง
55-70 ปี ตรวจ 1 ครั้ง/ปี
ปัสสาวะ UA 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี
การตรวจสารเคมีในเลือด
น้ำตาลในเลือด FBS 35-54 ปี ตรวจทุก 3 ปี
การทำงานของไต Cr 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี
ไขมันในเส้นเลือดชนิด Total & HDL Cholesterol 20 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 5 ปี
การตรวจอื่น ๆ
เชื้อไวรัสตับอักเสบ HBsAg สำหรับผู้ที่เกิดก่อน พ.ศ. 2535 ตรวจ 1 ครั้ง
มะเร็งปากมดลูก หรือ Pap Smear 30-54 ปี ตรวจทุก 3 ปี
55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง
มะเร็งปากมดลูก วิธี Via 30-54 ปี ตรวจทุก 3 ปี
55 ปีขึ้นไป แนะนำให้ตรวจ Pap Smear
เลือดในอุจจาระ FOBT 50 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี
Chest X-ray 15 ปีขึ้นไป 1 ครั้ง

สำหรับผู้ที่มีสิทธิประกันสังคม อย่าลืมไปใช้สิทธิตรวจสุขภาพ โดยหากพบความผิดปกติ ผู้ประกันตนจะได้รับการบำบัดตั้งแต่ระยะแรก อาทิ การตรวจเต้านมเพื่อคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม, การตรวจน้ำตาลในเม็ดเลือด, การตรวจการทำงานของไต, การตรวจไขมันในเส้นเลือด, ตรวจโรคเบาหวาน, ตรวจโรคหัวใจ, ตรวจโรคไตวายเรื้อรัง ผู้ประกันตนประกันสังคม หากมีข้อสงสัย สามารถตรวจสอบข้อมูลสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมทางสายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

Read more…