Home Insurance health ข้อควรรู้ก่อนทำประกันสุขภาพ ถ้าไม่อยากจ่ายเบี้ยแพง

ข้อควรรู้ก่อนทำประกันสุขภาพ ถ้าไม่อยากจ่ายเบี้ยแพง

รู้ไว้สักนิด ก่อนคิดซื้อประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ” เป็นสิ่งที่หลาย ๆ คนคิดจะซื้อ เนื่องจากได้รับความคุ้มครองในชีวิตหากเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งก็ถือว่าเป็นความมั่นคงในชีวิตอย่างหนึ่ง แต่หลาย ๆ คนก็กลัวว่าจะรับภาระจ่ายเบี้ยประกันไม่ไหว ทำให้ยังไม่กล้าซื้อ วันนี้เราจึงมีข้อมูลดี ๆ มาบอกให้ทุกคนทราบ ถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่ออัตราเบี้ยประกันภัย เพื่อให้ตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพได้ง่ายขึ้น

ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าเบี้ยประกันสุขภาพ

1 อายุ

ปัจจัยแรกที่บริษัทประกันภัยจะพิจารณาเบี้ยประกัน เมื่อคุณซื้อประกัน นั่นคือ อายุ เพราะอายุเป็นปัจจัยความเสื่อมของสุขภาพอย่างหนึ่ง ยิ่งอายุมากยิ่งมีโอกาสเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุได้ง่ายมากขึ้นกว่าตอนที่ยังมีอายุน้อย

2 เพศ

ในสมัยก่อน ผู้ชายจะเป็นเพศที่ค่าเบี้ยประกันสุขภาพแพงกว่าผู้หญิง เนื่องจากผู้ชายมีอาชีพ การดำเนินชีวิตที่มีความเสี่ยงมากกว่าผู้หญิง แต่ในปัจจุบันทั้งสองเพศถือว่ามีอัตราความเสี่ยงเท่า ๆ กัน

3 สุขภาพ

ถึงแม้ว่าปัจจุบัน ประกันสุขภาพของบริษัทประกันภัยหลาย ๆ บริษัท จะสามารถทำได้ง่ายขึ้นแล้ว แต่สุขภาพของผู้เอาประกันที่มีประวัติการรักษาอุบัติเหตุร้ายแรงหรือรักษาพยาบาลมาต่อเนื่อง ก็อาจทำให้ค่าเบี้ยประกันเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมีความเสี่ยงในชีวิตสูง

4 อาชีพ

อาชีพบางอาชีพ ก็เป็นอาชีพที่เสี่ยงให้ก่ออันตรายต่อร่างกายและชีวิต ทำให้มีแนวโน้มมากกว่าผู้ซื้อประกันอาชีพอื่น ๆ ที่จะเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

5 ชีวิตประจำวัน

ผู้ซื้อประกันสุขภาพ ที่ใช้ชีวิตประจำวันแบบส่งผลเสียต่อร่างกายและชีวิต เช่น การดื่มสุราเป็นประจำ การสูบบุหรี่ การออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาที่เสี่ยงได้รับบาดเจ็บได้ง่าย ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เบี้ยประกันแพง

6 จำนวนผู้เอาประกัน กรณีทำประกันภัยหมู่

การทำประกันภัยหมู่ ความเสี่ยงก็จะถูกกระจายตามจำนวนผู้ที่เอาประกัน ยิ่งมีมากอัตราเบี้ยประกันก็จะยิ่งถูกลง ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละบริษัทประกันภัย

สำหรับคนที่สนใจอยากซื้อประกันสุขภาพ คงจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นที่จะซื้อ เพราะยิ่งซื้อตอนอายุยังน้อยก็ยิ่งทำให้ค่าเบี้ยประกันถูกลงด้วย เราขอแนะนำประกันภัยสุขภาพ Thaivivat Active Health ของไทยวิวัฒน์ประกันภัย เพราะเป็นประกันุขภาพที่เหมาะสำหรับมนุษย์เงินเดือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่รักในการออกกำลังกายหรือคนที่ต้องการดูแลสุขภาพมากขึ้น เพราะมีจุดเด่นที่การรับส่วนลดเบี้ยประกันทุกเดือน สูงสุด 40% เมื่อออกกำลังกายได้ตามเป้าหมาย และมีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและอื่น ๆ อีกด้วย

Read more…

Exit mobile version