ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพ มีอะไรบ้าง?

ads

แนะนำสิทธิหลักประกันสุขภาพ สวัสดิการรัฐสำหรับคนไทย

ในช่วงนี้สังเกตกันไหมคะว่าคนรอบข้างเริ่มป่วยกันหลายคน เนื่องด้วยปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละออง PM 2.5 เชื้อโรค แบคทีเรีย ไวรัส และอื่น ๆ ที่ทำให้คนไทยป่วย ผู้ที่มีเงินรักษาอาจจะไม่พบปัญหามากเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล แต่สำหรับคนไหนที่อาจจะไม่ได้มีกำลังมาก ก็อาจทำให้เกิดปัญหาได้ วันนี้เราจึงจะมาแนะนำสิทธิหลักประกันสุขภาพ ซึ่งเป็นสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล และอื่น ๆ เกี่ยวกับสุขภาพ เพื่อคนไทยทุกคน

สิทธิหลักประกันสุขภาพ คืออะไร?

สิทธิหลักประกันสังคม คือ สิทธิตามกฎหมายสำหรับคนไทยที่จะได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ตาม พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ซึ่งมีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) บริหารงานระบบทะเบียนและกองทุน ภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้คนไทยเข้าถึงการรักษาพยาบาล สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูมรรถภาพร่างกาย เพื่อการดำรงชีวิต

วิธีลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพ

สำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทย มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และไม่มีสิทธิประกันสุขภาพอื่นที่ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณของรัฐ เป็นผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพ โดยเตรียมเอกสาร ดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชน, หนังสือรับรองการพักอาศัย ในกรณีที่อยู่ไม่ตรงกับบัตรประชาชน พร้อมหลักฐานแสดงว่าอาศัยอยู่จริง และแบบคำร้องขอลงทะเบียน ยื่น ณ สถานที่ลงทะเบียนในวันเวลาราชการ ได้แก่

  • ต่างจังหวัด สถานีอนามัย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, โรงพยาบาลรัฐ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  • กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตของกทม. ทั้ง 27 แห่ง

ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพ

  • สามารถตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพได้ด้วยตนเองได้ในวันเวลาราชการที่ สถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลรัฐใกล้บ้าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร
  • ตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพผ่านช่องทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ โทร. 1330 กด 2 ตามด้วยหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ค่าบริการ 3 บาทต่อครั้ง หรือตามค่าบริการของแต่ละเครือข่าย
  • ตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพผ่านช่องทางระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ สปสช. www.nhso.go.th/peoplesearch
  • ตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพผ่านแอปพลิเคชัน ก้าวใหม่ สปสช.

เรียกได้ว่มีหลากหลายช่องทางในการตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพ สร้างความสะดวกสบายสำหรับคนไทย ส่วนคนไหนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน อย่าลืมไปลงทะเบียน เพื่อให้สิทธิของตนเอง ในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐาน ซึ่งเป็นสิทธิที่คนไทยทุกคนควรจะได้รับ นอกจากนี้แนะนำให้ทำประกันสุขภาพ เพื่อได้รับการดูแลรักษาพยาบาลได้ดียิ่งขึ้น หมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย

Read more…