ต่อใบขับขี่รถยนต์ออนไลน์ 2564 ทำอย่างไร มีขั้นตอนอะไรบ้าง

ต้องเตรียมตัวอย่างไร ?

สำหรับในช่วงที่หน่วยงานด้านสาธารณสุข ตลอดจนภาครัฐประกาศขอความร่วมมือประชาชนในประเทศ ร่วมกัน “Social Distancing” เพื่อหวังลดการแพร่กระจายของเชื้อ #ไวรัสโคโรนา2019 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชากรโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย

เมื่อเป็นเช่นนี้ หน่วยงานราชการหลายแห่งได้ประกาศปรับเปลี่ยนการให้บริการประชาชน ตามนโยบายรัฐบาล “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ซึ่ง “กรมการขนส่งทางบก” ก็เป็นอีกหน่วยงานที่ประกาศงดการอบรมและทดสอบกรณีขอรับใบอนุญาตขับรถรายใหม่ทุกชนิด ที่สำนักงานขนส่งและโรงเรียนสอนขับรถ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม – 12 เมษายน 2563

และในส่วนการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถทุกชนิด ให้ประชาชนที่ต้องดำเนินการต่อใบขับขี่รถยนต์ภายในปี 2563 สามารถเข้าต่อใบขับขี่รถยนต์ออนไลน์ 2563 ได้ที่ www.dlt-elearning.com ส่วนระบบระเบียบการในการต่อใบขับขี่ออนไลน์ มีขั้นตอนอะไรบ้าง ? ตามไปหาคำตอบกันค่ะ


ต่อใบขับขี่รถยนต์ออนไลน์ 2563 ทำอย่างไร มีขั้นตอนอะไรบ้าง


(1) ให้ผู้ที่ต้องการเข้ารับการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถ เข้าไปที่เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com เพื่อดำเนินการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม และทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้

(2) ให้คลิกปุ่ม “ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม” จากนั้นไล่กรอกข้อมูล เลขบัตรประจำตัวประชาชน, เลขที่ใบอนุญาตขับรถ, วันอนุญาตและวันสิ้นอายุใบอนุญาตขับรถเลือกการอบรมตามใบอนุญาตขับรถที่ประสงค์จะต่ออายุ เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน จึงคลิกที่ปุ่ม “ขั้นตอนต่อไป”

(3) ภายหลังที่ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้ชมวิดีโอการอบรมตามที่เลือก เมื่อรับชมวิดีโอจนจบ ให้คลิกที่ปุ่ม “ขั้นตอนสุดท้าย”

(4) ขั้นตอนถัดมา คุณต้องยืนยันตัวตนโดยกรอกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน และเลขที่ใบอนุญาตขับรถเพื่อรับผลการอบรม จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “เสร็จสิ้น”

(5) เมื่อตรวจสอบผลการอบรม ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ คลิกที่ปุ่ม “ตรวจสอบสถานะการอบรมออนไลน์” จากนั้นกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และคลิกที่ปุ่ม “ตรวจสอบสถานะ”

หลังการอบรมแล้วเสร็จ สามารถนำผลการอบรมติดต่อสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายและออกใบอนุญาตขับรถได้ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ผ่านการอบรม อย่างไรก็ดี การต่อใบขับขี่รถยนต์ออนไลน์ 2563 ผ่านระบบ e-Learning เปิดรับลงทะเบียนอบรมออนไลน์ เฉพาะผู้ที่ใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี หรือผู้ที่ประสงค์จะต่ออายุล่วงหน้าไม่เกิน 90 วันเท่านั้น

นอกจากนี้ การเข้ารับชมวิดีโออบรม หากรับชมวิดีโอไม่จบ ปิดหน้าเว็บไซต์ก่อน หรือไม่ได้กรอกข้อมูลยืนยัน จะต้องเริ่มรับชมวิดีโอใหม่ตั้งแต่แรกอีกด้วย เมื่อใบขับขี่ได้รับการต่ออายุแล้ว ก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ ก็คือ ประกันรถยนต์อย่าให้ขาดเพื่อผลประโยชน์ของตัวคุณเองและผู้ร่วมเดินทางในระหว่างขับขี่


READ MORE :