ประกันโควิดชีลด์ (COVID-19 Shield) คุ้มครองอะไรบ้าง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ Covid-19 เรียกได้ว่าเข้าขั้นการแพร่ระบาดขั้นรุนแรง แต่ในหลายประเทศก็เริ่มมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นอย่างการพบยอดผู้ติดเชื้อในจำนวนที่ลดลง สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทยนั้นยังถือว่าอยู่ในระดับกลางที่มีจำนวนยอดผู้ติดเชื้อในปัจจุบันอยู่ที่ 59 ราย รักษาหายแล้ว 33 ราย เสียชีวิต 1 ราย และคาดว่าอาจมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ซึ่งในปัจจุบันก็มีหลากหลายบริษัทประกันภัยที่ออกมาทำผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความเสี่ยงในปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ที่ทุกคนมีความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ทั้งสิ้น ดังนั้นประกันโควิด19 จึงถือว่าเริ่มเป็นที่ต้องการ และเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งก็มีหลายบริษัทประกันเล็งเห็นความสำคัญของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19

วิริยะประกันภัย อีกหนึ่งบริษัทประกันภัยที่มีความคุ้มครองในแผนความคุ้มครอง ประกันโควิดชีลด์ (COVID-19 Shield) เมื่อเจอปุ๊ป จ่ายปั๊ป รับเงินทุนประกันคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท หากตรวจพบว่ามีการติดเชื้อ Covid-19 รับเงินก้อนทันทีตามแผนความคุ้มครองที่เลือกซื้อ พร้อมค่าชดเชยหากมีการนอนรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล จากการติดเชื้อโควิด19 วันละ 300 บาท สูงสุด 14 วัน คุ้มครองอุบัติเหตุหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รับ 100,000 บาท

ตามรางความคุ้มครอง ประกันโควิดชีลด์ (COVID-19 Shield)

ความคุ้มครอง

COVID-19 Shield (แผน1)

เบสิกชีลด์

COVID-19 Shield (แผน2)

ชีลด์ชัวร์

COVID-19 Shield (แผน3)

ชีลด์แม็กซ์

รับเงินก้อนเมื่อตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 30,000 บาท 50,000 บาท 100,000 บาท
เงินชดเชยกรณีนอน รพ.จากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (สูงสุด 14 วัน) 300 บาทต่อวัน 300 บาทต่อวัน 300 บาทต่อวัน
คุ้มครองการเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ 100,000 บาท 100,000 บาท 100,000 บาท
เบี้ยประกัน 299 บาทต่อปี 389 บาทต่อปี 599 บาทต่อปี

**จำกัดการซื้อ 1 คนต่อ 1 กรมธรรม์

เงื่อนไข รายละเอียดความคุ้มครอง และผู้เอาประกัน

  • อายุผู้เอาประกันภัย 15 วัน – 99 ปี
  • ระยะเวลารอคอยหลังซื้อกรมธรรม์ 14 วัน
  • ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี เริ่มความคุ้มครองหลังจากวันที่ระบุใรใบคำขอเอาประกัน +1 วัน เวลา 16.30 น.

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

  • ผู้สมัครเอาประกันภัยต้องไม่มีประวัติการเดินทางออกนอกประเทศราชอาณาจักรเป็นเวลา 30 วัน ก่อนวันทำประกันภัย
  • ผู้สมัครเอาประกันภัยที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย จะต้องพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
  • บมจ.วิริยะประกันภัยขอสงวนสิทธิ์การรับประกันภัยสำหรับผู้ขอเอาประกันภัยที่เคยถูกปฏิเสธการขอเอาประกันต่งๆ ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิต ประกันสุขภาพ หรือ ปฏิเสธการต่ออายุสัญญาประกันภัย จากวิริยะ
  • บมจ.วิริยะประกันภัยขอสงวนสิทธิ์ การรับประกันภัยสำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษดังนี้ บุคคลากรทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล หรือ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในท่าอากาศยาน แอร์โฮสเตส สจ๊วด นักบิน เป็นต้น

สำหรับแผนความคุ้มครองนี้ให้ความคุ้มครองโดยบริษัทวิริยะประกันภัย หากใครที่ไม่สามารถหาตัวแทนในการสมัครความคุ้มครองนี้ได้นั้นทาง LH Bank (ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์) ก็มีแผนประกันโควิดชีลด์ (COVID-19 Shield) วางจำหน่ายเช่นเดียวกัน ซึ่งเหมาะกับคนที่อยากหาตัวแทนใกล้บ้านที่ให้คุณสามารถเข้าถึงแผนประกันโควิดชีลด์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะ

 READ MORE :