เคลมประกันโควิดแบบไหน ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

ในสถานการณ์ที่เชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 แพร่ระบาดไปทั่วโลก ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่กำลังเผชิญกับวิกฤตครั้งนี้เป็นรอบที่ 3 นับตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 2564 พบว่ามีผู้ติดเชื้อ ผู้เสียชีวิต ภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว พบได้ทั้งผู้ป่วยแบบแสดงอาการและผู้ป่วยติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการ ส่งผลให้หลายคนหันมาให้ความสำคัญในเรื่องของการป้องกันดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่หน้ากากอนามัย พกเจลทำความสะอาดมือ เว้นระยะห่าง รวมถึงงดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง

การกลับมาของโควิด-19 รอบ 3 ส่งผลให้หลายคนเกิดความกังวลว่าตัวเองติดเชื้อโควิด-19 หรือ อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแบบไม่รู้ตัว ดังนั้นการไขข้อสงสัยที่ดีที่สุดและรู้ผลได้อย่างแม่นยำ คือ การขอรับการตรวจโควิด-19 เพื่อเป็นการตรวจหาเชื้อโควิด และการตรวจแบบไหนสามารถเบิกประกันได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

วิธีการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19

ในกรณีที่คุณมีการเลือกซื้อประกันสุขภาพ หรือ ประกันโควิด – 19 ซึ่งเป็นกรมธรรม์พิเศษที่บริษัทประกันภัย หรือ ธนาคารออกมารองรับกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หากผู้เอาประกันเจ็บป่วยและเกิดความสูญเสียจากการติดเชื้อโควิด ผู้ทำประกันจะได้รับความคุ้มครองตามแผนประกันที่เลือกซื้อไว้จากบริษัทประกัน สำหรับการแจ้งเคลมประกันโควิดได้เงิน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ดังนี้

1. ผล RT-PCR เป็นบวก หรือ ติดเชื้อ

กรณีแผนประกัน “เจอ จ่าย จบ” หากคุณอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง หรือ มีความใกล้ชิดสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อ เมื่อรับตรวจหาเชื้อโควิด – 19 และพบว่าผล RT-PCR เป็นบวก คุณสามารถเคลมประกันกับบริษัทที่คุณเลือกซื้อไว้ได้เลย นั่นหมายความว่าคุณจะได้รับความคุ้มครอง อาทิ ค่ายา ค่ารักษาพยาบาล เงินชดเชยต่างๆ โดยคุณจะต้องส่งหลักฐานยืนยัน เช่น ใบรับรองแพทย์ระบุว่าเป็นโควิด-19 หรือ ผล Lap ให้กับบริษัทประกัน

ในกรณีที่ต้องเข้าพักรักษาตัวโควิด -19 ในโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลสนาม และ Hospitel สามารถเคลมได้ โดยถือว่าคุณเป็นผู้ป่วยในเช่นกัน

2.  กรณีโคม่า หรือ เสียชีวิต 

หากคุณได้รับเชื้อโควิด – 19 อยู่ในอาการโคม่า (ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้) หรือ เสียชีวิต สามารถเคลมประกันกับบริษัทที่คุณเลือกซื้อไว้ได้เลย ซึ่งเป็นแบบคุ้มครองภาวะวิกฤต หรือ การเสียชีวิต โดยการเคลมจะต้องใช้สำเนามรณะบัตร หรือ หนังสือรับรองการเสียชีวิตจากโควิด-19  ยื่นให้กับบริษัทประกัน เพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน

***การเคลมประกัน สามารถทำได้ทันที เมื่อคุณได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโควิด -19

ดังนั้นการเรียกร้องเคลมของแต่ละความคุ้มครอง มีการใช้เอกสารประกอบการพิจารณาแตกต่างกัน รวมถึงกรอบเวลาในการพิจารณา อย่างเช่น เงินชดเชยการเป็นผู้ป่วยใน อาจต้องให้การรักษาพยาบาลสิ้นสุดก่อนถึงจะได้รับ  


มีประกัน อยากตรวจโควิด ฟรีไหม? 

ในกรณีที่คุณมีประกันโควิด หรือ ประกันสุขภาพ จากบริษัทประกันที่คุณเลือกไว้ โดยคุณมีความประสงค์ต้องการเข้ารับการตรวจโควิด – 19 และต้องการเบิกประกัน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจด้วยวิธี Real-time RT PCR คือ การตรวจสารพันธุกรรมของไวรัส หรือ การขูดเก็บเยื่อบุในคอ โพรงจมูก และ วิธี IgG และ IgM Covid-19 การเจาะเลือดเพื่อนำไปตรวจหาภูมิคุ้มกัน โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ขึ้นอยู่กับแผนประกันของแต่ละบริษัทประกันที่คุณเลือก เพราะบางบริษัทประกันสามารถเข้ารับการตรวจโควิด – 19 ฟรี หากผู้เอาประกันอยู่ในพื้นที่เสี่ยง หรือ กลุ่มเสี่ยง

***เนื่องจากการเข้ารับการตรวจโควิด-19 ฟรีหรือไม่ เป็นไปตามเงื่อนไขแต่ละบริษัทประกัน

หากว่าคุณสงสัยติดเชื้อโควิด -19 หรือ มีประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อ อย่างเช่น สัมผัสกับผู้ป่วยโควิด-19 ในช่วง 14 วัน หรือ ไปในสถานที่ชุมชน สถานที่ที่มีการรวมตัวของกลุ่มคน สามารถเข้ารีบการตรวจหาเชื้อโควิด- 19 ที่บ้าน หรือ ใช้ บริการตรวจโควิดถึงที่ ตามวิธีการตรวจหาเชื้อที่กล่าวไปข้างต้น ตามเงื่อนไขกำหนด สามารถเบิกประกันได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ อย่าลืมป้องกันและดูแลตัวเอง เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด -19


บริการตรวจ RT-PCR ถึงบ้าน @LINE ได้เลย

เพิ่มเพื่อน


บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม