25 อาชีพ ที่ประกันอุบัติเหตุ PA อาจไม่รับทำ

ads

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบพีเอ ไม่ได้ทำได้ทุกคน

ปัจจุบันนี้ผู้ทำประกันภัยหวังผลจากประกันต่างกัน ไม่ได้ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองค่าใช้จ่ายหลังสูญเสียเสาหลักของครอบครัวแล้วอย่างเดียว แต่กลับมีเป้าหมายอื่น ยกตัวอย่างเช่น ทำประกันชีวิตเพื่อการออม ทำประกันสุขภาพเพื่อลดหย่อนภาษี ทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ

การทำประกันภัย ไม่ว่าจะเป็น ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ/ประกันอุบัติเหตุ ล้วนเป็นการยกความเสี่ยงภัยในชีวิตให้กับบริษัทประกันภัยช่วยดูแลเรื่องค่าใช้จ่าย โดยที่ผู้เอาประกันภัยอย่างเราต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยเพื่อเลือกความคุ้มครองชีวิตที่ต้องจ่ายให้กับครอบครัวในภายหลัง โดยประกันชีวิต กับ ประกันสุขภาพ และ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนั้น มีเงื่อนไขในการรับรองอาชีพต่างกัน

ประกันชีวิต : มีข้อยกเว้นสำหรับขั้นอาชีพ 1 – 4 ต่างกัน  ขึ้นอยู่กับกรมธรรม์

ประกันสุขภาพ : มีข้อยกเว้นไม่รับทำผู้ที่มีโรคร้ายแรง เจ็บป่วยหนัก ๆ อย่าง เบาหวาน,
ความดันโลหิต, โรคหัวใจ, โรคมะเร็ง เป็นต้น

ประกันอุบัติเหตุ : มีข้อยกเว้นสำหรับกลุ่มอาชีพที่เสี่ยงอันตราย ได้แก่
1 คนงานก่อสร้าง
 • เนื่องจากลักษณะงานมีความเสี่ยงสูง ต้องทำงานบนพื้นที่สูง โดยบางที่ก็ไม่ได้มีสวัสดิการให้ใส่อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยสักเท่าไหร่ จึงทำให้อาชีพนี้ถูกมองว่ามีโอกาสประสบอุบัติเหตุบ่อยมาก
2 มอเตอร์ไซค์รับจ้าง
 • ต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนเป็นเวลานาน ๆ มีโอกาสเสี่ยงภัยจากตัวผู้ขับขี่ และผู้ร่วมทาง จึงเป็นอีกอาชีพที่ได้รับความเสี่ยงสูง
3 พนักงานรับส่งเอกสาร
 • ต้องรับส่งเอกสารในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งการใช้รถจักรยานยนต์ หรือ รถยนต์ จึงถูกมองว่ามีความเสี่ยงในการขับขี่
4 พนักงานขับรถโดยสาร
 • ทั้งรถโดยสารประจำทาง และรถรับจ้าง ตัวผู้ขับขี่ต้องอยู่บนท้องถนนเป็นเวลานานเช่นกัน จึงมีโอกาสได้รับอันตรายจากผู้ร่วมทางและความประมาทของตัวเองด้วย

5 พนักงานเช็ดกระจกอาคารสูง

 • มีโอกาสได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุพลัดตก เพราะต้องใช้ชีวิตอยู่บนนั่งร้านทั้งวัน แม้ว่าจะมีอุปกรณ์ Safety ที่ปลอดภัยสูงแล้วก็ตาม จึงถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง
6 พนักงานฉีดยากำจัดปลวก
 • เป็นอาชีพที่ต้องอยู่กับสารเคมีเป็นเวลานาน ๆ จึงอาจได้รับอันตรายจากสารเคมีด้วย
7 ลูกเรือประมง
 • การเดินเรือสมุทรมีโอกาสได้รับอุบัติเหตุจากลมพายุ ซึ่งเป็นสิ่งที่กำหนด และป้องกันไม่ได้ จึงถูกจังให้เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน
8 พนักงานขุดเจาะบนแท่นสำรวจท่อน้ำมันหรือแก๊สธรรมชาติ
 • เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กลางทะเล มีความเสี่ยงจากการเจอพายุ และอันตรายอื่น ๆ
9 เจ้าหน้าที่กู้ภัย
 • ต้องอยู่กับการเสี่ยงภัยสูง ทั้งพนักงานดับเพลิง และพนักงานกู้ชีพ ทางบริษัทรับประกันภัยจึงมองว่าอยู่ในความเสี่ยงจะเจออันตรายสูง
10 พนักงานรักษาความปลอดภัย
 • เนื่องจากอาชีพนี้ต้องรับหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับผู้อื่น ทุกวันจึงมีโอกาสเผชิญกับอันตรายและเรื่องที่ต้องปะทะกับผู้อื่น ก็เป็นอาชีพที่บริษัทประกันภัยไม่กล้ารับความเสี่ยงมาเหมือนกัน
11 คนขับรถ
 • เป็นพนักงานขับรถส่วนตัวให้เจ้านาย ตัวเองก็ต้องอยู่บนท้องถนนทุกวัน อาจจะเจอความประมาทจากเพื่อนร่วมทางอยู่ในความเสี่ยงภัยตลอดเวลา บริษัทประกันภัยจึงไม่รับทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้
12 ช่างยนต์
 • เครื่องยนต์เป็นเครื่องจักรที่อาจจะระเบิดหรือปะทุความร้อนจนทำให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงเกิดอันตรายได้ ช่างยนต์จึงเป็นอาชีพที่เสี่ยงภัยสูงเช่นกัน
13 นักแข่งรถ
 • นักแข่งรถอาชีพ ก็ม๊โอกาสประสบอุบัติเหตุในสนามแข่งสูง ทางบริษัทประกันภัยก็ไม่รับ ยกเว้นว่าจะจ่ายเบี้ยสูงเป็นรายบุคคลไป
14 นักร้อง
 • ต้องทำงานท่ามกลางเครื่องเสียง และอุปกรณ์ไฟฟ้า และต้องเดินทางออกเดินสายขึ้นเวทีตลอดเวลา จึงทำให้มีโอกาสประสบอุบัติเหตุต่าง ๆ สูงด้วย
15 นักแสดง
 • นักแสดงบางทีต้องเข้าฉากที่ยากและท้าทาย แม้ว่าจะใช้ตัวแสดงแทน ยกตัวอย่างเหตุการณ์ตกเฮลิคอปเตอร์ของมิตร ชัยบัญชา ที่ยังตราตรึงอยู่ในความทรงจำของคนรุ่นปัจจุบันอยู่
16 ช่างไฟฟ้า
 • มีโอกาสได้รับอุบัติเหตุจากไฟฟ้าลัดวงจรสูง จึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่บริษัทประกันภัยไม่รับทำ
17 ช่างเชื่อมเหล็ก
 • อุปกรณ์กลึงเหล็กต้องใช้ความชำนาญ แลละมักมีประจุไฟฟ้า ความร้อน ออกมาจากเครื่อง จึงถือว่าผู้ใช้งานจะได้รับความเสี่ยงภัยจากเครื่องนี้สูง
18 ช่างตัดเหล็ก
 • อุปกรณ์ตัดเหล็กทำให้เกิดความร้อนและเสียงดัง อาจเกิดอันตรายกับผู้ใช้งาน จึงเป็นความเสี่ยงภัยอย่างหนึ่งที่ถูกจัดไว้ในการเอาประกันภัย ที่บริษัทยกเว้น
19 ช่างในโรงเลื่อยเหล็ก
 • อุปกรณ์เลื่อยเหล็ก มีความไวสูง หากใช้งานไม่คล่องก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
20 พระภิกษุสงฆ์
 • เป็นบุคคลที่ต้องเดินทางบ่อย และการออกธุดงค์ในป่า ก็อาจทำให้ท่านได้รับอันตรายสูงด้วย
21 นักการเมือง
 • อาจเกิดการปะทะกับผู้มีอำนาจและผู้มีอิทธิพลบ่อย และมีข่าวว่าหักหลังกัน สูญเสียผลประโยชน์แล้วยิงกันบ่อย จึงไม่มีบริษัทประกันภัยใดกล้ารับประกันอุบัติเหตุให้กับนักการเมือง
22 นักข่าว
 • ต้องลงพื้นที่บ่อยและอาจจะเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลในด้านมืด จึงไม่มีที่ใดกล้ารับทำประกันอุบัติเหตุให้
23 หัวคะแนน
 • อาจจะทำคะแนนดีหาเสียงให้กับพรรคอื่นจนทำให้เป็นที่ขัดผลประโยชน์กับอีกฝ่าย เกิดการโจมตีเป็นรอยร้าวฉานในใจ โดนดักทำร้ายบ่อย
24 นักกีฬาอาชีพ
 • เป็นอาชีพที่อยู่ในโอกาสเจออุบัติเหตุสูง ทั้ง นักฟุตบอล นักมวย
25 นักบิน – พนักงานบนเครื่องบิน

เป็นผู้ที่ต้องอยู่ในการเดินทางตลอดเวลา และอาจเสี่ยงกับการจี้ภัยบนเครื่องบิน หรือเครื่องยนต์ขัดข้อง มีอุบัติเหตุบนเครื่องบินเกิดขึ้นบ่อย ทำให้เคลมสูง

เงื่อนไขสำคัญในการทำประกัน คือ การแถลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้อง ไม่เช่นนั้นแล้วหากเกิดเหตุ บริษัทประกันภัยอาจไม่รับเคลมเมื่อทราบความจริง ทุกอาชีพนี้ไม่ใช่ว่าทุกบริษัทจะไม่รับทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้ 100% มีข้อยกเว้นในบางกรณี หากจ่ายเบี้ยประกันสูง และยกเว้นว่าหากเกิดเหตุขณะปฏิบัติงานจะไม่ครอบคลุม เพราะอาชีพบางอาชีพไม่ได้มีโอกาสเกิดเหตุร้ายตลอดเวลา บางท่านก็อยากได้การดูแลครอบคลุมอุบัติเหตุเล็ก ๆ น้อย ๆ ในชีวิตประจำวันด้วย ส่วนหากเกิดอุบัติเหตุขณะขับรถยนต์ก็มีประกันรถยนต์คอยดูแลอยู่แล้ว จึงอุ่นใจได้ว่าแม้ว่าจะทำประกัน PA ไม่ได้ แต่ก็ยังมีประกันตัวอื่นดูแลอยู่ด้วยค่ะ

ที่มา :

 1. https://www.msig-thai.com/th/for-individuals-families/pa-health/pa-extra
 2. http://www.bangkokinsurance.com/product/accident/holiday