โรคยอดฮิตของคนไทย ที่ควรระวัง !

เข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลังของปี 2563 แล้ว สิ่งหนึ่งที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันในสังคมของคนไทย คือ โรคร้ายต่าง ๆ ด้วยสาเหตุหลากหลาย อาทิ เชื้อโรค แบคทีเรีย ความเครียด มลพิษ รวมไปถึงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคของคนไทย ในทุก ๆ ปีก็จะมีสถิติว่าคนไทยป่วยเป็นโรคอะไรมากที่สุด โดยในปี 2561 คนไทยป่วยเป็นโรคมะเร็งมากที่สุด ตามด้วยโรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรควัณโรค ซึ่งในปีนี้จะมีโรคอะไรบ้างนั้น เราก็ได้นำข้อมูลมาให้ทุกทราบกันด้วยค่ะ

1. โรคมะเร็ง

โรคมะเร็งยังคงเป็นโรคอันดับหนึ่งที่คนไทยป่วยมากที่สุด และยังได้คร่าชีวิตของผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก โดยโรคมะเร็งที่พบว่ามีผู้ป่วยมากที่สุด คือ โรคมะเร็งตับ โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ และโรคมะเร็งปอด และโรคมะเร็งอื่น ๆ อาทิ มะเร็งมดลูก มะเร็งเต้านม ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะพุ่งสูงขึ้นทุก ๆ ปี

2. โรคหลอดเลือดหัวใจ

โรคหลอดเลือดหัวใจ เกิดจากพฤติการกินของคนไทยที่มักจะบริโภคอาหารที่มีไขมันสูง ไม่ออกกำลังกายเป็นประจำ สูบบุหรี่ มีความเครียดจากการทำงาน ซึ่งสาเหตุของโรคมาจากการที่ไขมันที่สะสมในร่างกายไปเกาะผนังหลอดเลือดที่จะต้องไปเลี้ยงหัวใจ ทำให้เกิดการตีบและแคบลง จนเลือดไม่สามารถส่งไปเลี้ยงหัวใจได้

3. โรคเบาหวาน

ยังคงเป็นโรคที่เห็นคนไทยป่วยเป็นอันดับต้น ๆ เนื่องมาจากพฤติกรรมการกินของคนไทยนั่นเอง โรคเบาหวานเกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถใช้น้ำตาลได้อย่างเหมาะสม ทำให้มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง โดยโรคเบาหวานจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ โรคเบาหวานแบบภูมิคุ้มกันทำลายตัวเอง และ โรคเบาหวานแบบหาสาเหตุไม่ได้ แต่ส่วนใหญ่จะติดต่อทางพันธุกรรม

4. โรคความดันโลหิตสูง

เนื่องจากในปัจจุบันสภาพสังคมรอบตัวของคนไทยเต็มไปด้วยความเครียด ไม่ว่าจะจากครอบครัวหรือที่ทำงาน รวมไปถึงพฤติกรรมที่ไม่ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงของคนไทย เช่น สูบบุหรี่ ดื่มสุรา รับประทานที่มีไขมันสูง อาหารรสจัด ไม่ออกกำลังกาย ทำให้คนไทยป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งมีอาการ เช่น มึนหีว วิงเวียนศีรษะ เจ็บหน้าอก ใจสั่น ปวดศีรษะมาก

5. โรคอ้วนและน้ำหนักตัวเกิน

แน่นอนว่า พฤติกรรมการกินของคนไทยยังคงเป็นสิ่งที่ทำลายสุขภาพ ซึ่งส่วนใหญ่ส่งผลให้มีน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์มาตรฐาน จนป่วยเป็นโรคอ้วนที่สุด ซึ่งเป็นโรคที่ก่อให้เกิดโรคอื่น ๆ ตามมา เช่น โรคเบาหวาน ถือได้ว่ามีความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคร้ายแรงอีกมากมาย

จะเห็นได้ว่า โรคร้ายที่คนไทยมักจะป่วยในปี 2563 เกิดจากพฤติกรรมที่ไม่ดูแลสุขภาพของตนเองเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นเมื่อรู้แบบนี้แล้วก็อย่าลืมหันมาใส่ใจสุขภาพ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกาย หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อที่จะได้มีความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคร้ายแรงน้อยที่สุด รวมถึงขอแนะนำให้ทำประกันสุขภาพ เพื่อได้รับความคุ้มครองหากคุณป่วยเป็นโรคร้ายแรงข้างต้น หรือป่วยเป็นโรคร้ายแรงอื่น ๆ เพราะหากคุณป่วยขึ้นมาจริง ๆ ก็จะได้มาต้องกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลมากนัก และคุณก็จะได้รับการรักษาพยาบาลที่ต่อเนื่อง มีโอกาสที่จะหายป่วยได้มาก โดยเฉพาะผู้ที่เป็นในระยะเริ่มต้น


READ MORE :