ads

ความหมายของความคุ้มครองประกันแต่ละชนิดคืออะไร มีคำตอบ

หลายคนที่เคยมมี การทำประกันภัย หรือ ยังถือกรมธรรม์ต่าง ๆ อยู่นั้น บางครั้งอาจมีข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำประกันรวมไปถึงความคุ้มครอง เพราะ ยังมี คำศัพท์เกี่ยวกับประกันภัยหลายคำหรือหลายประโยคที่เราไม่เข้าใจ หรือ ยังไม่ทราบรายละเอียดของความคุ้มครองต่าง ๆ ที่แน่ชัด นี่จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทางบริษัทประกันจะถูกต่อว่าบ่อย ๆ

คำศัพท์ประกัน จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันแทบทั้งหมด แต่ก็จะมีคำศัพท์บางชนิดที่ใช้เฉพาะประกันแต่ละประเภท เช่น คำศัพท์เฉพาะ สำหรัประกันรถยนต์ เช่น ค่า Excess หรือ การเคลมสด การเคลมแห้ง เป็นต้น การทำประกันสุขภาพ อาจจะมีคำว่าการพิจารณาผ่าน Underwriting เป็นต้น แต่ก็จะมีความหมายบางประโยคที่เราเจออยู่ในกรมธรรม์ แทบทุกฉบับนั่นก็คือ ความคุ้มครองต่าง ๆ หลายคนอาจยังไม่เข้าใจว่า รายละเอียดดังกล่าวคืออะไร มีความหมายว่าอย่างไรบ้าง

วันนี้ Promotions.co.th จะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับ คำศัพท์ในกรมธรรม์ และความคุ้มครองของประกันเดินทาง เราก็มีคำตอบมาฝากกัน

การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ

คือ ความพิการจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตลอดชีวิต รวมไปถึง แพทย์ได้วินิฉัยแล้วและระบุว่าเป็นผู้พิการ

การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ

ความคุ้มครองเมื่อเจ็บป่วย หรือ ได้รับบาดเจ็บ เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ ในช่วงระยะเวลาที่เอาประกันภัย สามารถสิทธิ์ได้ทั้งผู้ป่วยนอก และ ผู้ป่วยใน ไม่สามารถรักษาโรคประจำตัว หรือ โรคที่เป็นมาก่อนการเดินทางได้

การชดเชยความสูญหายขของเงินส่วนตัว

หากถูกปล้นจี้ ชิงทรัพย์ โจรกรรม หรือ ถูกกรีดกระเป๋า ระหว่างที่เดินทางในต่างประเทศ จะมีความคุ้มครอง โดยจะคุ้มครองในส่วนของ เงินสด ธนบัตร เช็คเดินทาง แต่ ไม่คุ้มครองบัตรเครดิต บัตรเดินทาง ใบหุ้น ตั๋วเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินประกัน โดยต้องใช้ใบแจ้งความภายใน 24 ชั่วโมง และ จ่ายในส่วนของค่าเสียหายส่วนแรก และบริษัทประกันจะไม่คุ้มครองหาก หากเป็นความประมาทเลินเล่อหรือละเลย

การสูญเสีย หรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง หรือทรัพย์สินส่วนตัว

คือ คุ้มครองในส่วนของการสูญเสีย หรือ ความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินภายใน ที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ขนส่ง หรือ การขนย้ายของพนักงานโรงแรม หรือ การปล้นทรัพย์ และ การพบร่องรอยการงัดแงะในห้องพักที่ล็อกไว้

ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

เป็นกรณีที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ขนส่ง หรือ สายการบิน ที่ทำให้กระเป๋าเดินทางของเรามาถึงล่าช้า กว่า 8 ชั่วโฒงหลังจาก ที่เราได้ถึงจุดหมายปลายทางแล้ว โดยทางบริษัทประกันต้องจ่ายชดเชยในส่วนของ เสื้อผ้า หรือ เครื่องแต่งกายจำเป็นที่ต้องใช้แบบเร่งด่วน

การพลาดการต่อเที่ยวบิน

คือ การล่าช้า หรือ การที่เครื่องบิน รถไฟ หรือ เรือ ที่เราจะใช้เดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทาง ที่อยู่จุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทางนั้น ไม่สามารถมารับได้หรือ เกิดเหตุขัดข้องจนไม่สามารถเดินทางได้ และไม่สามารถหายานพาหนะอื่นทดแทนได้ภายน 8 ชั่วโมง จะต้องชดเชยในส่วนของค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม โดยเราสามารถเก็บใบเสร็จ และ หนังสือรับรองจากสายการบินได้

การเลื่อน หรือ การบอกเลิกการเดินทาง

คือ การชดเชยค่าใช้จ่ายที่เราได้จ่ายล่วงหน้า สำหรับค่าเดินทางค่าที่พัก และมีเหตุจำเป็นที่ต้องยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรือ การเจ็บป่วยของผู้เอาประกัน เช่น พ่อ แม่ คู่สมรส หรือ ลูก รวมไปถึงผู้ขนส่งที่ประกาศยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากสภาพอากาศเลวร้าย มีการประท้วง หรือ นัดหยุดงาน

โดยข้อความคุ้มครองเหล่านี้ถือเป็นความคุ้มครองหลักๆ ใน การทำประกันเดินทาง ซึ่งหลายคนนั้นยังไม่ได้ทำความเข้าใจในส่วนความคุ้มครองนี้ว่ารายละเอียดความคุ้มครองแต่ละอันมีความหมายอะไร และ คุ้มครองตรงส่วนไหนบ้าง ดังนั้นใครที่กำลังจะ เดินทางไปยังต่างประเทศ และ ต้องการซื้อประกันเดินทางก็อย่าลืมศึกษา และ อ่านรายละเอียดความคุ้มครองให้ดีก่อน เพราะเพื่อเกิดเหตุการณ์ ฉุกเฉินขึ้นมา เราจะได้รู้ว่าตรงส่วนไหนที่เราสามารถเคลมได้หรือ เคลมไม่ได้นั่น ส่วนไหนคือ ข้อยกเว้นที่ทางประกันแจ้งแล้วว่าไม่จ่าย หรือ ไม่คุ้มครองนะคะ

READ MORE :