เมื่อใบขับขี่หายตลอดชีพหาย ทำบัตรใหม่ จะได้แบบตลอดชีพไหม

หากใบขับขี่ตลอดชีพสูญหาย อะไรจะเกิดขึ้นบ้าง ?

เป็นที่รู้กันดีว่า ได้มีการยกเลิก “ใบขับขี่ตลอดชีพ” ในประเทศนั้น ทางกรมการขนส่งทางบก ได้ยกเลิกออกใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2546 เป็นผลให้หลังวันที่ 26 กรกฎาคม 2546 เป็นต้นไป ใบอนุญาตขับรถ มีอายุการใช้งานมากสุดไม่เกิน 5 ปี นั่นหมายความว่า ผู้ใช้รถทุกคนจะต้องต่ออายุใบขับขี่ทุก ๆ 5 ปีไปเรื่อย ๆ

ส่วนผู้ใช้รถที่มี “ใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ” ก่อนวันที่ประกาศ สามารถใช้งานใบขับขี่ดังกล่าวได้ตลอดชีพ จนกว่าจะเสียชีวิต เมื่อเป็นเช่นนี้ ทำให้เกิดคำถามกับผู้ใช้รถที่มีใบขับขี่ตลอดชีพว่า หากทำใบขับขี่หายขึ้นมา แล้วไปติดต่อขอทำใบขับขี่ใหม่ที่กรมการขนส่งทางบก จะยังได้ใบขับขี่ตลอดชีพ หรือแบบชั่วคราว 5 ปีกันแน่ ตามไปหาคำตอบพร้อม ๆ กันเลย

ใบขับขี่ตลอดชีพหาย ทำใหม่จะได้บัตรแบบตลอดชีพ หรือแบบชั่วคราว 5 ปี

หากผู้ใช้รถที่มีใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ เกิดทำใบขับขี่ตลอดชีพสูญหาย เมื่อไปติดต่อขอทำใหม่ ผู้ใช้รถคนดังกล่าวจะยังได้ใบขับขี่ตลอดชีพเหมือนเดิม เพียงแต่เปลี่ยนจากใบขับขี่แบบเก่า เป็นใบขับขี่แบบสมาร์ทการ์ดที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนั่นเอง

และสำหรับผู้ใช้รถที่มีใบขับขี่ตลอดชีพ แบบสมาร์ทการ์ด แต่เกิดทำใบขับขี่สูญหาย เมื่อไปติดต่อขอทำใบขับขี่ใหม่ ก็ยังคงได้ใบขับขี่ตลอดชีพ แบบสมาร์ทการ์ดเช่นเดิม

จำเป็นต้องเปลี่ยนใบขับขี่ตลอดชีพ ให้เป็นแบบสมาร์ทการ์ดหรือไม่ ?

ตามที่บอกไว้ตั้งแต่ต้น ทางกรมการขนส่งทางบก ยืนยันว่า แม้จะปรับเปลี่ยนอายุใบขับขี่ จากแบบตลอดชีพ เป็นแบบชั่วคราว มีอายุ 5 ปี ก็ไม่ยกเลิกใบขับขี่ตลอดชีพ ทั้งนี้ ผู้ใช้รถมีสิทธิ์เลือกว่า จะเปลี่ยนใบขับขี่ตลอดชีพรุ่นเก่า เป็นใบขับขี่ตลอดชีพ แบบสมาร์ทการ์ด หรือไม่ก็ได้ตามความสมัครใจของผู้ใช้รถเอง

ยื่นขอทำใบขับขี่ตลอดชีพใหม่ ยุ่งยากไหม

สำหรับขั้นตอนขอทำใบขับขี่ตลอดชีพใหม่นั้น มีขั้นตอนไม่ยุ่งยากเหมือนในอดีตที่ผ่านมา โดยผู้ใช้รถที่ใช้ใบขับขี่ตลอดชีพ ที่ประสงค์ขอทำบัตรใหม่นั้น ให้ดำเนินการนี้

(1) ติดต่อขอทำบัตรใหม่ได้ที่กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่ง ทั่วประเทศ ในช่วงเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2271-8426

(2) ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจว่าใบขับขี่หาย เพราะใช้แค่บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ยื่นขอทำใบขับขี่ตลอดชีพใหม่ก็พอ

(3) กรณีใบขับขี่ตลอดชีพของคุณเป็นแบบเก่า ซึ่งออกโดยกรมตำรวจหรือสำนักงานขนส่งฯ สมัยที่ยังไม่มีเลขบัตรประชาชน ประมาณเมื่อ 30-40 ปีก่อน หากทำใบขับขี่หาย จำต้องไปติดต่อขอทำใบขับขี่ที่เดิม เ โดยค้นหาต้นขั้วเอกสารให้เจอจึงจะสามารถทำใหม่ใบได้

(4) กรณีชาวต่างชาติใช้หนังสือเดินทาง (Passport) และหนังสือรับรองที่อยู่

(5) มีการทดสอบสมรรถนะร่างกาย สายตา และการมองเห็น

ยื่นขอทำใบขับขี่ตลอดชีพใหม่ เสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ ?

(1) ค่าธรรมเนียมคำขอ ฉบับละ 5 บาท

(2) ค่าธรรมเนียมใบแทนกรณีสูญหายหรือชำรุด 100 บาท

(3) ค่าธรรมเนียม 205 บาท (กรณีชาวต่างชาติ)

***ยกเว้นค่าธรรมเนียมการถ่ายรูปแบบสมาร์ทการ์ด 100 บาท หากมีการแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถ เสียค่าธรรมเนียม เพิ่มอีก 50 บาท

แม้ว่าคุณจะเป็นคนหนึ่งที่มีใบขับขี่ตลอดชีพ ซึ่งช่วยทำให้คุณสะดวกสบายในการขับขี่เดินทาง แถมไม่ต้องนั่งกังวลว่า ต้องไปยื่นเรื่องต่ออายุใบขับขี่ใหม่ เมื่อครบกำหนด 5 ปี แต่เพื่อเพิ่มความอุ่นใจในการขับของคุณ และเพื่อนร่วมทาง ก็ควรทำประกันรถยนต์ที่พร้อมมอบความคุ้มครองสูงสุดกับอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันให้แก่คุณด้วย


READ MORE :