ประกันอุบัติเหตุสำหรับเด็ก ที่ไหนให้ความคุ้มครองและเบี้ยประกันคุ้มค่าที่สุด

หลังจากที่ได้มีข่าว เด็กติดถ้ำ 13 คน ที่เป็นที่โด่งดังและกำลังเป็นที่จับตาดูไปทั่วโลกซึ่งตอนนี้ก็ได้พบเด็กทั้ง 12 คน รวมโค้ชอีก 1 คนแล้วเป็นที่เรียบร้อย แต่ก็ได้ถูกจับตาดูจากทั่วโลกอยู่ดีในส่วนของการช่วยเหลือเด็ก ๆ และโค้ช ว่าจะสามารถออกมาจากถ้ำกันได้อย่างไร แต่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นก็ได้ติดต่อประสานงานเพื่อทำการช่วยเหลือน้อง ๆ และโค้ช ซึ่งก็พบว่า ทางโรงเรียนของเด็ก ๆ นั้นได้มีการทำประกันอุบัติเหตุไว้ให้ ซึ่งแต่ละโรงเรียนก็ทำประกันคนละบริษัท ซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังติดต่อกับบริษัทประกันว่าภายในกรมธรรม์นั้นมีความคุมครองดูแลในส่วนไหนบ้าง และสามารถชดเชยหรือเข้ามาดูแลเด็ก ๆได้หรือไม่ เราก็ต้องติดตามกันต่อไป

และที่เว็บไซต์ Promotions.co.th ของเรายกตัวอย่างในกรณีของเด็กติดถ้ำมานั้น เพราะอยากให้ผู้ปกครองเล็กเห็นว่า ยิ่งเป็นเด็ก ประกันอุบัติเหตุยิ่งเป็นสิ่งสำคัญ เพราะปัจจัยภายนอกรวมถึงความไม่ยั้งคิดและไม่ระมัดระวังตัวของเด็ก ๆ ก็อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา และที่สำคัญไม่เพียงแค่อุบัติเหตุที่เกิดจากตัวเองหรือความได้ตั้งใจ แต่อุบัติเหตุก็อาจจะเกิดจากคนภายนอกที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นเดียวกัน ซึ่งอย่างที่ราบกันว่าค่ารักษาพยาบาลในแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นค่าทำแผล ค่าหมอ ค่ายา ก็ราคาค่อนข้างสูงจะจ่ายเอง ในแต่ละครั้งเมื่อมาคำนวณดูแลการจ่ายค่าเบี้ยประกันาจถูกกว่า

เราจึงได้ทำการ เทียบ 5 บริษัทประกันอุบัติเหตุ สำหรับเด็ก ว่าที่ไหนดี และ คุ้มค่าที่สุดไปดูกัน

ความคุ้มครอง

บริษัทประกันภัย
เมืองไทย ประกันภัย แอกซ่า ธนชาต ประกันภัย ธนาคารกสิกรไทย

เทสโก้โลตัสประกันภัย

การสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรมหรือทำร่ายร่างกาย

การสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการชับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

การสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุสาธารณะ

การรักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และบาดเจ็บอวัยวะภายใน

ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการ บาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย

ค่าใช้จ่ายทันตกรรม

เงินช่วยเหลือพิเศษ

ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยแต่ละครั้งต่อโรค

-ไข้เลือดออก

-อาหารเป็นพิษ หรือ ลำไส้อักเสบเฉียบพลัน

-ไข้หวัดใหญ่

เงินชดเชยรายวัน หรือ เงินช่วยเหลือพิเศษ

อายุที่รับประกันภัย อายุ 1 เดือน -15 ปี อายุ 1-17 ปี อายุ1 – 30 ปี อายุ 14 วัน – 15 ปี อายุ 1-19ปี
โดย ราคาค่าเบี้ยประกันของแต่ละบริษัทจะอยู่ที่ประมาณ
  • บริษัทเมืองไทยประกันภัย ค่าเบี้ยประกันประมาณ 1,480 – 2,480 บาท ทุนประกันสูงสุด 500,000 บาท
  • แอกซ่าประกันภัย ค่าเบี้ยประกันประมาณ 1,000 – 2,000 บาท ทุนประกันสูงสุด 500,000 บาท
  • ธนชาตประกันภัย ค่าเบี้ยประกันประมาณ 3,500-4,900 ทุนประกันสูงสุด 1,000,000 บาท
  • ธนาคารกสิกร ค่าเบี้ยประกันประมาณ 2,850 บาท ทุนประกันสูงสุด 300,000 บาท
  • เทสโก้โลตัส คุ้มครองโดย ซิกน่าประกันภัย ค่าเบี้ยเริ่มต้น 157 บาทต่อเดือน ทุนประกันสูงสุด 200,000 บาท

จากที่ดูการเปรียบเทียบทั้ง 5 บริษัทประกันภัย แล้วนั้น เราจะเห็นได้ว่า บริษัทแอกซ่าประกันภัยให้ความคุ้มครอง ที่มากที่สุดและครอบคลุมที่สุด สำหรับค่าเบี้ยประกัน และค่าทุนประกัน ก็ถือว่าอยู่ในระดับกลาง คือ ค่าเบี้ยประกันไม่สูงเกินไป และ ทุนประกันก็ไม่มาก หรือ น้อยเกินไป ลดหลั่นกันลงมานั่นก็คือ บริษัทเมืองไทยประกันภัย ธนาคารกสิกร ธนชาตประกันภัย และ เทสโก้โลตัส ตามลำดับ

ซึ่งเด็กนั้นเป็นวัยที่กำลังซนและเราอาจจะดูและลูกรักของเราได้อย่างไม่ทั่วถึง ทั้งที่โรงเรียนหรือที่อื่น ๆ และที่สำคัญอุบัติเหตุเป็นสิ่งใกล้ตัวที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การเตรียมความพร้อมและการวางแผนการดูแลลูกรักจึงถือเป็นสิ่งที่จำเป็น อย่ารอให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นก่อนแล้วจึงเห็นความสำคัญของประกัน ทำติดไว้ให้เจ้าตัวเล็กยังไงก็อุ่นใจ

READ MORE :

Previous articleโปรฟ้าผ่า ช้อปรับหน้าฝน ลดสูงสุด 600 บาท พร้อมกรอกโค้ด ที่ 24catalog
Next articleSmile Fly Day…บางกอกแอร์เวยส์ x เมืองไทยประกันชีวิต ชวนคุณบิน ‘ฟรี’ หลากหลายเส้นทางจัดเต็ม!