Home อื่นๆ Insurance เช็คลิสต์บริษัทประกันภัยที่มีคนทำมากที่สุด 2020-2021

เช็คลิสต์บริษัทประกันภัยที่มีคนทำมากที่สุด 2020-2021

เช็คลิสต์บริษัทประกันภัยที่มีคนทำมากที่สุด 2018-2019

บริษัทประกันไหนบ้างที่มีคนทำประกันมากที่สุด

ประกันภัย ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้ปัจจุบันประเทศไทยมีทางเลือกในการทำประกันกับบริษัทประกันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประกันชีวิต หรือ ประกันวินาศภัย ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้เอาประกันภัยในการเลือกบริษัทประกันและแผนความคุ้มครองต่างๆนั่นเอง เพราะความเสี่ยงในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตเริ่มมีมากขึ้นดังนั้นการเลือกซื้อความเสี่ยงจึงเป็นทางเลือกที่ดีไม่น้อย

แต่การเลือกบริษัทประกันภัยส่วนใหญ่นั้นผู้คนมักจะเลือกจากการที่มีผู้เลือกเอาประกันภัยกับบริษัทนั้นเยอะ ผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับค่าเบี้ยประกันหรือไม่ มีเงินทุนที่แน่นหนามากพอไหม บริการหลังการขายแก่ผู้เอาประกันภัยเป็นอย่างไร สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัย และ ตัวช่วยในการเลือกตัดสินใจในการทำประกันได้เป็นอย่างดี

วันนี้ Promotions.co.th จึงได้เช็คลิสท์ 5 บริษัทประกันภัย Top 5 ที่มีผู้คนเลือกเอาประกันภัยมากที่สุดตั้งแต่ปี 2020-2021

1วิริยะประกันภัย

บริษัทประกันภัยที่ถูกจัดตั้งมากกว่า 71 ปี โดยเป็นบริษัทประกันที่มีความคุ้มครองด้านการประกันภัยที่หลากหลาย บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทครั้งแรกภายใต้ชื่อ “บริษัทอาเซียพาณิชยการ จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท เริ่มต้นความคุ้มครองประกันอัคคีภัยและการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ต่อมาได้มีการธุรกิจประกันวินาศภัยอย่างเต็มรูปแบบ บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น “บริษัท วิริยะประกันภัยจำกัด” และขยายตัวสู่ธุรกิจประกันรถยนต์และการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด และเป็นบริษัทประกันที่ได้รับความไว้วางใจจนได้รับมูลค่าเบื้ยประกันภัยรับในปี 2556 ที่สูงถึง 33,983.11 ล้านบาท

2 เมืองไทยประกันภัย

บริษัทประกันภัยที่ถูกก่อตั้งในปี ปี 2475 และมีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง ต่อมาได้มีการรวมระหว่างบริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551 ภายใต้ชื่อว่าบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ด้วยเป้าหมายและความมุ่งมั่นเพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำอันดับต้นของประเทศเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ด้วยทุนจดทะเบียน 590 ล้านบาท อีกทั้งมีแผนความคุ้มครองพร้อมประกันภัยที่หลากหลาย

3 ทิพยประกันภัย

ทิพยประกันภัย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2494 ด้วยทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท ต่อมาได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 240 ล้านบาท และได้ดำเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน จำกัด พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งปัจจุบันได้กลายมาเป็นบริษัทประกันวินาศภัยอันดับต้นๆของประเทศ ที่หึความคุ้มครองพร้อมการบริการที่ผู้คนส่วนใหญ่ต้องการ

4 สินมั่นคงประกันภัย

เป็นบริษัทประกันภัยที่ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2494 ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท โดยก่อตั้งมาเป็นเวลากว่า 68 ปี โดยมีการดำเนินธุรกิจประกันภัยที่ครบวงจร ทั้งประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ประกันทางทะเลและการขนส่ง ประกันภัยเบ็ดเตล็ด อีกทั้งยังเป็นบริษัทประกันที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจเกี่ยวกับประกันรถยนต์เป็นพิเศษอีกด้วย

5 สินทรัพย์ประกันภัย

สินทรัพย์ประกันภัย เป็นบริษัทของคนไทยที่ได้เริ่มดำเนินของธุรกิจในแวดวงการประกันวินาศภัยด้วยทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท ต่อมาได้มีการดำเนินการปรับโครงสร้างมีการปรับเปลี่ยนผู้ถือ หุ้น และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300 ล้านบาท อันแสดงให้เห็นถึงความ มั่นคง ในการดำเนินธุรกิจ ได้อย่างชัดเจน และในปัจจุบันเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 590 ล้านบาท โดยมีทุนที่เรียกชำระแล้ว 560 ล้านบาท อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ความคุ้มครองที่ครบทั้ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันเดินทาง ประกันอุบัติเหตุ และประกันอื่นๆ อย่างครบครันให้ได้เลือกทำประกันภัยกัน

ซึ่งอันดับที่เราจัดมานั้นมาจากผู้ใช้จริงส่วนใหญ่ที่เลือกทำประกันภัยและถือเป็นบริษัทประกันภัยที่ถูกพูดถึงมากที่สุดอีกด้วย สำหรับใครที่กำลังมองหาความคุ้มครองก็อยากแนะนำว่าควรศึกษาเกี่ยวกับแผนประกันที่ต้องการ อีกทั้งควรดูผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการมากที่สุด การให้คำแนะนำจากพนักงานบริษัทประกันนั้นๆ และทำความเข้าใจกับการทำประกันภัยให้มากๆก่อนเลือกทำประกันไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตามรับรองว่าส่งผลดีต่อตัวคุณอย่างแน่นอน

 READ MORE : 

Exit mobile version