เคลมประกัน Prudential? อาจไม่ต้องใช้เอกสารแล้ว ในอนาคต

ads

ข่าวจาก scmp.com – วันนี้ Prudential จากฮ่องกงจะเริ่มต้นแนะนำ การเคลมประกันต่างๆ โดยจะไม่ต้องใช้เอกสารใดๆ และเป็นการเคลมผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งสิ้น

Prudential ประกันภัย ที่เป็นบริษัทจากประเทศอังกฤษ กำลังปรับปรุงและพัฒนาระบบภายในของบริษัท โดยมีการเริ่มต้นพัฒนาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อให้ทันกับตลาดประกันภัยในเอเชีย และการพัฒนาทั้งหมดเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิตัล โดยใช้งบประมาณเกือบๆ 400 ล้านดอลล่าร์สหรัฐหรือประมาณ หมื่นสองพันล้านบาทไทย ต่อปี เป็นระยะเวลา 3 ปีเพื่อปรับปรุงระบบต่างๆ เหล่านี้

โดยทั้งหมดนี้จะเริ่มต้นจากการเคลมประกันของผู้เอาประกัน โดยจะมีการใช้ Artificial Intelligent Chatbot หรือ ระบบ chat ออนไลน์ โดยจะเริ่มต้นที่เกาะฮ่องกงก่อนเป็นที่แรก ซึ่งการใช้แชทบอทนี้ จะทำให้ประหยัดงบประมาณมากกว่าเดิม และการเคลมประกันจะเป็นแบบ Paperless หรือไม่ใช้ เอกสารในการเคลม

AIA ก็กำลังวางระบบและใช้ Insurtech เช่นเดียวกัน

บริษัทเอไอเอ ที่ฮ่องกง ก็เริ่มมีการพัฒนาในการใช้เทคโนโลยีประกันภัยหรือ Insurtech กับลูกค้าประกัน โดยเบื้องต้นลูกค้าในฮ่องกงจะสามารถซื้อประกันภัยออนไลน์ ได้ภายใน 3 นาที โดยการใช้เทคโนโลยี Big Data เชื่อมกันกับระบบออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้าได้ประกันที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด

และ ระบบนี้จะใช้ชื่อว่า AIA iShop (ในฮ่องกง ซึ่งในไทยหากจะเป็นตัวอย่างก็คือ บริษัทวิริยะประกันภัย ที่ใช้ช่องทาง Vstore เป็นช่องทางสำหรับซื้อประกันออนไลน์) ซึ่งจะให้ลูกค้าได้หาผลิตภัณฑ์ประกันภัย ได้มากถึง 9 ผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเอง เช่น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) ซึ่งสามารถซื้อได้ผ่าน Smartphone หรือ คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำให้ลดระยะเวลาในการดำเนินการถึง 2 วัน หากลูกค้าส่งเอกสาารผ่านช่องทางออนไลน์

ขอบคุณแหล่งข่าวจาก scmp.com